ДОКЛАДИ BUSINESS
INTELLIGENCE

Ефективно управление на работата на спедиторите

Свържете се с нас

Взимайте по-добри бизнес решения

Нашите алгоритми анализират анонимни данни от милиони товари, за да създадат

актуална картина на пазарната ситуация и да ви предоставят данните за измерване на

вашето представяне, начина, по който работите или силата на преговорите на вашите спедитори.

 • ПАЗАРЕН БЕНМАРК

  Познаването на вашите собствени тарифи не е достатъчно. С нашите доклади можете лесно да намерите областите, където вашите тарифи се различават от средните за свободния пазар.

 • ДАННИТЕ СЕ АКТУАЛИЗИРАТ ВСЕКИ ДЕН

  Винаги разполагате с актуални данни и можете да реагирате бързо на промените на пазара. Вече не е нужно да разчитате на статични, периодично генерирани доклади. Промяната на обхвата на вашите данни е само на два щраквания.

 • МОНИТОРИНГ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СПЕДИТОРИТЕ

  Оптимизирайте бизнеса си с доклади, които илюстрират колко добре вашите служители договарят тарифите и колко отзивчиви, точни и конкурентни на цените са отделните превозвачи.

Вашите данни винаги остават ваши

Нашите доклади ви дават по-добра представа за ефективността на вашия бизнес чрез

обработка и анализ на вашите собствени данни. Те не се споделят с никой друг.

Някои доклади сравняват вашите данни със средни и анонимни данни, публично достъпни на спот пазара.

Примерни доклади

Нашият модул за анализ продължава да се развива.

Наличните в момента доклади представят няколко десетки показатели

 

 • Negotiation

  Докладът представя спестяванията, които са постигнати или биха могли да бъдат постигнати за даден товар в резултат на успешни преговори.

 • Company performance

  Сравнение на активността и ефективността на служителите и компанията като цяло в Платформата, както и на вложената работа по намирането на подизпълнители.

 • Publication type & activity

  Представяне на дейността на Платформата по отношение на товарни публикации (взаимодействия с подизпълнители, видове публикации).