Co spedytorzy mogą zyskać dzięki logistyce kontraktowej?

- Author: TFF

logistyka kontraktowa

Firmy spedycyjne stale szukają źródeł nowych frachtów. Rozwiązaniem, które zapewnia dostęp do regularnych zleceń transportowych, jest logistyka kontraktowa. Co to jest i na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem współpracy na zasadach logistyki kontraktowej, wyjaśniamy w tym artykule.

Czym jest logistyka kontraktowa?

Jednym ze sprawdzonych sposobów na zapewnienie ciągłości zleceń transportowych jest logistyka kontraktowa. Definicja tego terminu brzmi następująco: logistyka kontraktowa to usługa dotycząca szeregu operacji prowadzonych na powierzchni magazynowej. Do wspomnianych operacji mogą zaliczać się także czynności wykonywane poza obszarem magazynu, czyli np. transport drogowy.

Logistyka kontraktowa w Polsce i na terenie Unii Europejskiej to popularne rozwiązanie outsourcingowe, z którego najczęściej korzystają duże przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Jeszcze bardziej zaawansowaną formą tego rozwiązania jest logistyka zintegrowana 4PL, w ramach której zewnętrzny operator zarządza wszystkimi obszarami logistycznymi w firmie.

Podpisanie umowy na obsługę logistyczną zapewnia przedsiębiorstwom m.in. dostęp do odpowiedniej powierzchni ładunkowej w ustalonych stawkach. Umowy tego typu mają określony czas obowiązywania, który może wynosić od kilku miesięcy nawet do dwóch lat. Z kolei dla spedycji lub przewoźników zawarcie takiego porozumienia zapewnia stały dostęp do zleceń transportowych. Dla firm działających w sektorze TSL logistyka kontraktowa stanowi alternatywę dla rynku spotowego, na którym frachty kwotowane są zazwyczaj na bieżąco, czyli z niewielkim wyprzedzeniem od okresu realizacji zlecenia.

Przeczytaj także:

Logistyka kontraktowa – na co zwrócić uwagę?

Zawarcie umowy pomiędzy spedycją a zleceniodawcą to element, którym charakteryzuje się logistyka kontraktowa. Firmy zlecające transport zabezpieczają w ten sposób swoje interesy, czyli m.in. dostęp do powierzchni ładunkowych oraz stawki za usługi transportowe. Spedytor przed podpisaniem umowy powinien dokładnie sprawdzić zawarte w niej zapisy, ponieważ najczęściej treść porozumienia przygotowuje zleceniodawca.

Jednym z kluczowych parametrów umowy na logistykę kontraktową jest jej okres obowiązywania. Jeszcze do niedawna porozumienia były najczęściej zawierane na okres jednego roku, choć nie brakowało także umów obowiązujących przez dwa lata. Obecnie coraz częściej zleceniobiorcy unikają tak długich okresów zawierania kontraktów. Wynika to m.in. ze znacznej zmienności realiów rynkowych, co mocno dawało o sobie znać w poprzednich latach. Pewną formą zabezpieczenia się spedycji np. przed nagłym wzrostem cen paliw są klauzule paliwowe, na podstawie których modyfikuje się stawki transportowe o aktualną cenę paliw np. co miesiąc lub co kwartał.

Umowy dotyczące logistyki kontraktowej zazwyczaj regulują wiele obszarów współpracy. Wskazane mogą zostać konkretne daty załadunków i dostaw (np. w te same dni tygodnia) lub z jakim wyprzedzeniem przekazywane będzie spedycji aktualne zapotrzebowanie transportowe. Kontrakty zawierają też szczegółowe wymagania dotyczące parametrów samochodów ciężarowych, takie jak powierzchnia przestrzeni ładunkowej, wymagana ładowność bądź wymogi dotyczące nadwozia ciężarowego lub warunków przewozu. Często w umowach wskazane są także kary umowne za niepodstawienie auta we wskazanej dacie lub miejscu. To wszystko sprawia, że spedytorzy przed zawarciem umowy na logistykę kontraktową powinni wziąć pod uwagę wiele czynników, aby określić poziom ryzyka biznesowego.

Przeczytaj także:

Korzyści dla spedytorów wynikające z logistyki kontraktowej

Dostęp do ładunków kontraktowych pozwala spedycji generować stałe obroty i marże. Ponadto praca w ramach zawartej umowy zazwyczaj jest mniej absorbująca od ciągłego kwotowania zapytań z rynku spotowego, choć nie oznacza to, że obsługa stałych zleceń nie wymaga uwagi i dbałości o wysoką jakość świadczonych usług. Zleceniodawcy zazwyczaj regularnie sprawdzają KPI usług transportowych, a ewentualne uchybienia z pewnością nie zostaną przeoczone. Warto również zauważyć, że logistyka kontraktowa pozwala w pełni wykorzystać potencjał transportowy posiadanej floty ciężarówek oraz aut pochodzących od sprawdzonych podwykonawców.

Narzędzie pomocne w logistyce kontraktowej

W dużych przetargach transportowych, które mogą składać się nawet z setek różnych tras, zapełnienie powierzchni ładunkowych własną flotą jest po prostu niemożliwe. Często nawet w przypadku mniejszych zleceń trudno jest tak zaplanować trasy przejazdu posiadanych ciężarówek, aby zawsze podjąć przesyłkę własnym taborem. Jak wówczas wywiązać się z ustaleń, na podstawie których została zawarta logistyka kontraktowa? Przykładem niezwykle pomocnego rozwiązania jest prywatna giełda transportowa. To zamknięte środowisko, do którego dostęp przyznaje spedytor. Dzięki temu zagwarantowana jest współpraca tylko z zaufanymi przewoźnikami. Ponadto część zleceniodawców zawiera w kontraktach zapisy dotyczące zakazu sprzedawania zleceń na giełdach ogólnodostępnych. Dlatego giełda prywatna stanowi sprawdzone i bezpieczne źródła dodatkowego capacity dla logistyki kontraktowej.