Bezpieczeństwo w branży spedycyjnej. Pobierz bezpłatny raport

- Author: Marta Dunajko
raport o bezpieczeństwie w spedycji

W niepewnych i zmiennych czasach dbałość o bezpieczeństwo w branży spedycyjnej liczy się jak nigdy dotąd. Bezpieczeństwo rozumiane w tym przypadku szeroko – dotyczące nie tylko ciągłości łańcucha dostaw, lecz także przechowywanych danych, compliance czy cybersecurity. Raport „Bezpieczeństwo w branży spedycyjnej” ma na celu ułatwić firmom transportowym sprawniejsze poruszanie się w tym obszarze. 

W naszej publikacji znajdziesz artykuły, porady oraz wywiady z ekspertami branżowymi, radcami prawnymi i dyrektorami firm spedycyjnych. Dowiesz się z niej między innymi: 

  • jak skutecznie weryfikować przewoźników, ile zajmuje ten proces i czym różni się prywatna giełda transportowa od publicznej
  • jak wybrane firmy spedycyjne podchodzą do spraw związanych z bezpieczeństwem 
  • jakie najważniejsze akty prawne powinieneś znać, działając na terenie kraju, w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej
  • czym jest digital compliance i carrier compliance
  • jak zadbać o poufność danych dotyczących ładunków i kontrahentów.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw i frachtów

Wprawne zarządzanie ryzykiem jest kluczowe zarówno w przypadku czynników pochodzenia zewnętrznego, jak i tych związanych z firmowymi procesami operacyjnymi. Firmy spedycyjne stosują szereg strategii mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, takich jak monitoring ładunków czy dogłębna weryfikacja przewoźników przed podjęciem z nimi współpracy. 

Wiele współczesnych sposobów zapewnienia ciągłości dostaw opiera się na narzędziach cyfrowych. Digitalizacja procesów, które niegdyś obsługiwali całkowicie spedytorzy, pozwala na szybkie reagowanie na zmiany na rynku i minimalizację ryzyka. 

Eksperci branży spedycyjnej bezpieczeństwo

Compliance w branży spedycyjnej

Znajomość obwarowań prawnych i stosowanie się do nich powinno być traktowane priorytetowo w każdej firmie spedycyjnej – szczególnie w tak zmiennym środowisku biznesowym, z jakim mamy spotykamy się obecnie. Niestosowanie się do aktualnie obowiązujących regulacji może bowiem mieć poważne konsekwencje. Wykaz wymaganych dokumentów oraz najważniejszych aktów prawnych dla polskich spedytorów operujących na terenie kraju, Unii Europejskiej i arenie międzynarodowej znajdziesz w naszej publikacji.

Bezpieczeństwo danych 

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego biznesu bez zbierania danych – chociażby osobowych czy dotyczących procesów firmowych. Aczkolwiek samo zbieranie ich to jedno, bo kluczowa jest analiza i wyciąganie na ich podstawie właściwych wniosków. Nie można jednak zapominać o drugiej stronie medalu – o bezpieczeństwo danych trzeba odpowiednio zadbać. Tutaj kłaniają się takie kwestie, jak:

  • RODO i związane z nim obowiązki firmy spedycyjnej dot. wprowadzenia organizacyjnych, prawnych i technicznych środków ochrony przetwarzanych danych osobowych
  • poufność danych na temat ładunków
  • cybersecurity i sposoby zabezpieczenia systemów przed nieautoryzowanym dostępem. 

Wszystkie powyżej opisane tematy rozwijamy w raporcie „Bezpieczeństwo w branży spedycyjnej”. Zachęcamy do jego pobrania 👇