Inwestowanie w nieprzewidywalnych czasach. W co warto inwestować właśnie teraz w spedycji?

- Author: Marta Dunajko

inwestowanie spedycja

Wysoka inflacja i ceny paliwa, stagnacja gospodarcza i, co za tym idzie, mniejsza liczba ładunków to główne wyzwania, z którymi borykają się firmy spedycyjne. W takich okolicznościach naturalną reakcją jest ściślejsza kontrola budżetu i ograniczanie wydatków. Jednak, czy spowolnienie w biznesie nie jest właśnie najlepszym czasem na wdrożenie usprawnień w firmie spedycyjnej? W co warto inwestować, gdy czasy nie są stabilne?

Mamy i dobre wiadomości

Mimo iż wyzwań i niewiadomych jest sporo, to widać też światełko w tunelu. Na przykład inflacja powoli spada, z miesiąca na miesiąc. W czerwcu 2023 r. wynosiła 6,4% w Unii Europejskiej [1], podczas gdy rok temu było to 8,3%. W Polsce sytuacja wygląda niestety gorzej, ale spadki również są odczuwalne. W czerwcu inflacja wynosiła 11%, a rok temu 15,5% [2]. Mimo że jej poziom jest nadal wysoki, a koszty prowadzenia działalności spedycyjnej cały czas rosną, to widać też, że stopniowo dążymy do stabilizacji cen.

Ceny oleju napędowego, w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 roku, również spadły, wracając do poziomu sprzed wojny na Ukrainie [3]. Mimo tego, perspektywy dotyczące tej kwestii pozostają niepewne i trudno jest formułować długofalowe prognozy.

Pod koniec roku przewidywany jest także wzrost wolumenu frachtów [3]. Jednak po styczniowym wzroście wskaźnika PMI w strefie Euro do 48,8, który napawał optymizmem, PMI ponownie spadł, osiągając 42,7 w lipcu bieżącego roku [4].

Czy to dobry czas na inwestycje?  

Jak widać, sytuacja na rynku europejskim jest trudna i wymaga od osób zarządzających firmami spedycyjnymi dużej zdolności do reagowania na ciągłe zmiany. Jednocześnie może być impulsem do wprowadzenia modyfikacji w sposobie funkcjonowania biznesu, by stał się on bardziej elastyczny i odporny na wahania rynkowe. Wprowadzenie usprawnień właśnie teraz pozwoli wielu firmom na gotowość, by przejść na wyższe obroty, gdy sytuacja ekonomiczna wróci do normy – a może nawet doświadczy rozkwitu po kryzysie.

inwestowanie

W co inwestować w firmie spedycyjnej? 

Przeanalizujmy więc obszary, w które mogą zainwestować firmy spedycyjne i wytypujmy te najbardziej obiecujące w obecnej sytuacji. 

Flota i sprzęt

Rozwój floty to naturalny kierunek dla firm spedycyjnych, które chcą dysponować własnymi pojazdami. Jednak w momencie, gdy liczba ładunków jest mniejsza, a kontrakty mogą nie być tak pewne, jak przed laty, powiększanie floty wydaje się działaniem obarczonym dużym ryzykiem. Pojazdy, które stoją nieużywane, generują bowiem stałe, wysokie koszty. 

Magazyny 

Jeśli Twoja firma spedycyjna oferuje usługi magazynowania towarów, w czasach dobrej koniunktury inwestuje w rozwój swoich centrów logistycznych poprzez zwiększanie powierzchni magazynowej lub rozszerzanie oferty np. o magazynowanie towarów niebezpiecznych czy spożywczych. 

Tutaj jednak sprawa ma się podobnie jak w przypadku powiększania floty. W dobie spowolnienia produkcji wolumen towarów do przechowywania również zmniejsza się, a utrzymanie i rozwój magazynów wiąże się z wysokimi kosztami, które w takiej sytuacji mogą się szybko nie zwrócić.

Technologie

Firmy spedycyjne coraz intensywniej inwestują w rozwiązania cyfrowe, takie jak systemy do zarządzania transportem (TMS), kalkulatory tras i giełdy transportowe, w tym też naszą Giełdę Prywatną. Ich największą zaletą jest automatyzacja zadań spedytorów, zwiększenie bezpieczeństwa transportu oraz możliwość wykorzystywania znacznych ilości danych, na podstawie których zarządzający mogą podejmować decyzje biznesowe. Przykładem takiego rozwiązania są Raporty Business Intelligence

Jak podkreśla Viki Keckarovska, Research Manager w firmie badawczej Transport Intelligence, wykorzystanie technologii i oferowanie bardziej wartościowych usług będzie najbardziej skuteczną strategią w przywracaniu wyższych marż w branży spedycyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy [5]. Inwestowanie cyfrowe narzędzia właśnie teraz wydaje się optymalnym rozwiązaniem dla wielu firm spedycyjnych, które może zagwarantować im stabilne przychody w mniej korzystnym okresie.

Zrównoważony rozwój 

Od dobrych kilku lat jest to gorący temat w branży spedycyjnej. Mówimy tu o wdrażaniu wszelkich rozwiązań mających na celu minimalizację wpływu biznesu na środowisko, takich jak wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, wdrażanie energooszczędnych rozwiązań czy też po prostu maksymalne wykorzystanie capacity pojazdów. 

Oczywiście inwestycje w ten obszar są kosztowne, ale długofalowo mają ogromną szansę się zwrócić, na przykład w postaci niższych kosztów energii elektrycznej czy mniejszego zużycia paliwa. Jak zaoszczędzić w prosty sposób, podpowiadamy we wpisie o niemarnowaniu energii.

Do tego dochodzą wszelkie unijne regulacje związane z Zielonym Ładem i zaostrzaniem przepisów dotyczących emisji CO2, które dotyczyć będą również branży TSL. Dlatego warto podejść do tematu proaktywnie i już teraz przygotować firmę spedycyjną na nieuchronne zmiany. 

Zespół 

Żadna firma spedycyjna nie mogłaby istnieć bez zaangażowanego zespołu, który doskonale zna się na tym, co robi. Jednak gdy w grę wchodzi mniejsza ilość pracy, spedycje powinny skupiać się na automatyzacji zadań, zamiast zwiększać zatrudnienie i tym samym generować dodatkowe koszty. W obecnych czasach najlepszą strategią jest więc skupienie na tym, jak dobrze wykorzystać posiadane zasoby ludzkie i wspierać pracowników w efektywniejszym wykonywaniu zadań – na przykład wykorzystując do tego narzędzia cyfrowe. 

Relacje

Relacje w branży transportowej zawsze były kluczowe, tym bardziej jest tak w mniej stabilnych czasach. Dobra, oparta na zaufaniu i zrozumieniu współpraca z przewoźnikami owocuje lepszymi zleceniami i pewniejszymi kontraktami z załadowcami. Jak o nią zadbać, opisaliśmy we wpisie o relacjach z podwykonawcami

Jest to obszar, w który warto inwestować zawsze, ponieważ często jest on gwarantem płynności finansowej firmy. Pomogą w tym otwarta komunikacja, wywiązywanie się z warunków umowy, ale także nasza Giełda Prywatna, do której zapraszasz wyłącznie swoich sprawdzonych przewoźników. 

Gotowość na różne scenariusze

W nieprzewidywalnych czasach warto inwestować w rozwiązania, które sprawiają, że firma spedycyjna stanie się bardziej elastyczna i gotowa na różne scenariusze rynkowe. W pierwszej kolejności warto rozważyć inwestycje w technologie, które pozwolą przyspieszyć i zautomatyzować wiele procesów, dzięki czemu biznes może sprawnie funkcjonować zarówno w czasach dobrej, jak i gorszej koniunktury.

Niezwykle istotne jest także dbanie o relacje z partnerami, których nawiązywanie i pielęgnowanie można wspomóc przy pomocy narzędzi cyfrowych.

Ostatnim obszarem, na który warto zwrócić uwagę, są inwestycje w rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem. W dłuższej perspektywie przynoszą one firmie znaczne oszczędności, ale również przygotowują ją na nieuchronne zmiany legislacyjne związane z ochroną środowiska.

Inwestowanie w spedycji

Źródła: 

[1] Annual inflation down to 5.5% in the euro area, Eurostat 

[2] Consumer price indices in June 2022, Statistics Poland 

[3] European Road Freight Rate Development Benchmark Q1 2023, Ti, Upply & IRU 

[4] Purchasing Managers’ Index (Strefa Euro), Bankier 

[5] The global freight forwarding market to contract by 3.9% in 2023, Ti