Zwiększenie efektywności pracy spedycji dzięki mierzeniu procesów

- Author: Marta Dunajko
efektywność firmy spedycyjnej

Mówi się, że dane to ropa XXI wieku i analogia ta wydaje się być trafiona. Ciężko bowiem wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego biznesu bez zbierania jakichkolwiek danych – chociażby osobowych czy dotyczących stawek. Jednak we współczesnych firmach spedycyjnych danych jest znacznie więcej i mogą być one cennym źródłem informacji o funkcjonowaniu organizacji. Dlatego kluczowe jest nie tylko ich gromadzenie, ale przede wszystkim analiza i podejmowanie na ich podstawie właściwych decyzji biznesowych. 

Z tego artykułu dowiesz się: 

  • jakie procesy warto mierzyć
  • jak analiza danych pozwala usprawniać procesy i zwiększać efektywność
  • jak działają nasze raporty business intelligence i ile kosztują. 

Dlaczego i jakie procesy warto mierzyć?

Dane dotyczące procesów firmowych dostarczają wiedzy na temat codziennego funkcjonowania biznesu i jego kondycji. Bez ich analizy podejmowane decyzje opierają się w dużej mierze na opiniach, domysłach i pojedynczych przykładach, które niekoniecznie odzwierciedlają ogólną sytuację. Szersze spojrzenie jest możliwe tylko na podstawie faktów. 

Aby zwiększyć efektywność firmy spedycyjnej, warto mierzyć m.in.:

  • efektywność pracy całych działów i pojedynczych spedytorów
  • stawki, ich zmiany i konkurencyjność na rynku 
  • skuteczność podejmowanych przez spedytorów negocjacji.

raport pokazujący aktywność pracowników spedycji

Jak analiza danych pozwala usprawniać procesy i zwiększać efektywność?

Częstym problemem osób zarządzających jest rozproszony model pracy spedytorów, który utrudnia lub wręcz nie pozwala na porównywanie osiąganych przez nich wyników oraz brak aktualnej wiedzy na temat stawek. Dlatego poniżej pokazujemy przykładowe sposoby wykorzystania mierzonych danych, aby Twoja firma mogła lepiej gospodarować swoimi zasobami i w efekcie osiągać lepsze wyniki.

Sprawne zarządzanie pracą spedytorów

Dzięki mierzeniu pracy spedytorów możesz przede wszystkim sprawdzić, kto jest najbardziej zajęty i delegować nowe zadania osobom, które mają ich mniej. Zweryfikujesz też, ile czasu potrzebują poszczególne osoby na znalezienie podwykonawców, jak dobrze negocjują stawki i jak są responsywni. Wiedza ta pozwoli Ci na optymalizację czasu wykonywania zadań i zwiększenie zaangażowania w pracę.

Atrakcyjniejsze oferty 

Analiza prowadzonych negocjacji oraz porównanie Twoich ofert ze stawkami z otwartego rynku pozwala jednocześnie zadbać o ich atrakcyjność, aby przyciągały dobrych przewoźników oraz tak je dopasować, żeby osiągać jak najwyższe marże. Benchmarki rynkowe pozwalają szybko skorygować oferty, w których stawki znacząco odbiegają od średniej.

Lepsze decyzje biznesowe 

Dogłębna analiza historii zleceń, efektywności procesów wewnętrznych oraz ogólnej kondycji rynku pozwalają szerzej spojrzeć na firmę i uwarunkowania zewnętrzne. W efekcie masz możliwość podejmowania lepszych decyzji biznesowych dotyczących np. wielkości zatrudnienia, oferowanych stawek, możliwości negocjacyjnych na rynku, powiększania/pomniejszania własnej floty czy współpracy z przewoźnikami. 

Raporty business intelligence 

Ręczna analiza danych jest niezwykle czasochłonna i w związku z tym:

  • ciężko wygospodarować na nią czas w natłoku codziennych zadań
  • często nie wiadomo, które dane będą w danym okresie kluczowe i na co zwrócić szczególną uwagę
  • trudno o dostrzeżenie kluczowych zmian rynkowych w ich początkowym stadium i w związku z tym o odpowiednio wczesne reagowanie. 

Dlatego wiele firm spedycyjnych korzysta z narzędzi technologicznych, które analizują dane dotyczące pracy spedytorów, podwykonawców oraz tych pochodzących z rynku – i generują podsumowania automatycznie. 

Jednym z takich narzędzi są nasze raporty business intelligence. Co je wyróżnia? 

raport zawierający kierunki transportowe

Codzienna aktualizacja 

Dane w naszych bazach aktualizowane są codziennie, a wygenerowanie raportu zajmuje tylko chwilę. Dzięki temu masz pewność, że pracujesz na aktualnych wskaźnikach. Pozwala to szybciej reagować na zmiany rynkowe i wykrywać nieprawidłowości w przebiegu procesów firmowych. 

raport pokazujący ektywność przewoźników na trans.eu

Dane na temat stawek

W związku z tym, że raporty business intelligence to produkt Trans.eu, nasze algorytmy mogą analizować dane nie tylko z Twoich, ale i z milionów innych, publicznie dostępnych frachtów, aby dać Ci pojęcie na temat tego, jak kształtują się stawki. 

raport pokazujący stawki na rynku spedycyjnym

Analiza efektywności 

W raportach znajdziesz wskaźniki dotyczące efektywności i sposobu pracy spedytorów i całej firmy. Sprawdzisz też, na którym frachcie mogły zostać osiągnięte oszczędności wynikające ze skuteczniejszych negocjacji. 

Pamiętaj jednak, że raporty tworzone są na podstawie czynności jakie Ty i Twoi pracownicy wykonują na Platformie Trans.eu, szczególnie w module Frachty. Aby były one jak najskuteczniejsze, musisz być jej aktywnym użytkownikiem. 

Jeśli korzystasz z Platformy Trans.eu dla spedycji, możesz zamówić Raporty dedykowane jako produkt uzupełniający, w tym celu skontaktuj się ze swoim opiekunem. Cena jest zależna od liczby użytkowników z dostępem do modułu, a zaczyna się od 699 zł miesięcznie.