Nová funkce na Platformě Trans.eu – Asistent plánování trasy. Vyzkoušejte si ji zdarma!

- Author: TFF

Asistent plánování trasy je nyní k dispozici na Platformě! Tato funkce umožňuje přesně vypočítat výdaje a časy přepravy s přihlédnutím k faktorům, jako jsou mýtné, silniční omezení nebo předpokládané emise CO2.

Pokud jste uživatelem Platformy Trans.eu, máte tento nástroj již aktivován. Můžete si jej bezplatně vyzkoušet po dobu 3 měsíců. Stačí se přihlásit ke svému účtu a vybrat záložku Trasa vedle svého nákladu.

Plánování nejvhodnější trasy

S Asistentem plánování trasy je určení optimální trasy neuvěřitelně snadné. Po zadání parametrů, jako je místo nakládky a vykládky a typ vozidla, obdržíte během několika sekund výpočet výdajů a doby přepravy pro nejlepší trasu a také návrh alternativních tras.

Při výpočtech můžete použít výchozí profily vozidel (mikrobus, sólo, s přívěsem a s návěsem) nebo si vytvořit vlastní profil, který vám umožní ještě přesněji upravit trasu a vyhnout se například příliš úzkým silnicím nebo tunelům. Důležité je, že online mapy jsou pravidelně aktualizovány a poskytují nejnovější údaje.

Asistent plánování trasy

Přesné výpočty výdajů

Mnoho speditérů používá k výpočtu ceny přepravy mapy Google. Toto řešení je však nepřesné, protože poskytuje především vzdálenosti pro automobily. Asistent plánování trasy nabízí přesnou kalkulačku, která je užitečná nejen pro nové trasy, ale také pro každodenní analýzu rentability zakázek.

Asistent pro plánování tras poskytuje odesílatelům spolehlivé informace o výdajích na pohonné hmoty a mýtné. Mohou také zohlednit rozměry a hmotnost vozidel. Konečné výpočty jsou rozděleny podle zemí a mýtných systémů. Můžete si vybrat měnu, ve které se budou výdaje zobrazovat.

Asistent plánování trasy

Během výpočtu máte možnost zvolit, zda se chcete vyhnout zpoplatněným silnicím. Pokud na trasu přidáte další body, nástroj automaticky přepočítá konečné cenu přepravy. Nakonec systém poskytne informace o očekávaném zisku.

Asistent plánování trasy

Zohlednění požadavků na ochranu životního prostředí

Při plánování trasy můžete zohlednit ekologická omezení, např. ta, která snižují přípustnou úroveň emisí CO2 nebo brání vjezdu do center měst. A pokud spolupracujete s náročnými zákazníky, kteří mají nejvyšší ekologické standardy, můžete snadno vypočítat očekávané emise CO2 podle normy EN 16258 během přepravy.

Vše na jednom místě

Velkou výhodou aplikace Asistent plánování trasy je možnost jejího využití v rámci jednotného prostředí Platformy Trans.eu, kde dopravci vyhledávají dopravce pro konkrétní trasy. Díky tomu nemusí přepínat mezi různými nástroji, což jim ztěžuje práci a prodlužuje čas potřebný k dokončení úkolů. Nyní stačí chvilka, abyste získali přesnou kalkulaci ceny a času přepravy.

Jak promo akce funguje?

  • Nemusíte dělat vůbec nic! Každý uživatel Platformy Trans.eu získává tříměsíční přístup k nástroji Asistent plánování trasy zdarma.
  • Pokud již jste uživatelem Platformy Trans.eu, Asistent plánování trasy byl na Vašem profilu automaticky aktivován 6. května.
  • Používání Asistenta plánování trasy během testovacího období neznamená žádné závazky. Jeho platnost se automaticky neprodlužuje a 6. srpna bude jednoduše deaktivován.
  • Od července bude nástroj k dispozici k objednání přímo na Platformě. Ceník najdete na našich webových stránkách.

Přečtěte si také Pravidla promo akce.

Jak funguje Asistent plánování trasy?

  • Asistenta plánování trasy najdete v modulech Hledat náklad a Mapy.
  • Při určování trasy pomocí Asistenta plánování trasy můžete zadat parametry, jako jsou body trasy, datum a čas odjezdu, emisní třída a hmotnost nákladu, a upravit cenu paliva.
  • Asistent také umožňuje zohlednit ekologická omezení, vyhnout se zpoplatněným silnicím a vytvořit vlastní profil vozidla.
  • Můžete si také zobrazit alternativní trasy a označit místa, kterým se chcete vyhnout.
  • Po nastavení výše uvedených parametrů získáte výpočet výdajů, doby jízdy a zisku ve zvolené měně.