Integrace FireTMS s Platformou Trans.eu

- Author: TFF

Integrace FireTMS s Platformou Trans.eu

Využití moderních technologií je klíčem k efektivní práci dopravců a speditérů i k efektivní realizaci objednávek. Všechny údaje potřebné k organizaci přepravy jsou v jednom systému a příprava objednávky je automatizována. Proces zveřejňování nabídek FireTMS na Platformě Trans.eu je podobný. Díky integraci systémů je zveřejňování volných vozidel a nákladů rychlé a efektivní.

Automatizace v dopravě

FireTMS je online program pro řízení dopravy a spedice, který umožňuje komplexní realizaci přepravních objednávek od momentu přijetí objednávky zákazníkem, přes sledování dodávky až po fakturaci a reporting. Na druhé straně je Platforma Trans.eu integrovaným nástrojem pro automatické objednávky a přijímání nákladů, komunikaci s dodavateli a rychlé transakce. Oba systémy automatizují práci dopravců a speditérů a díky jejich integraci je ještě rychlejší.

Automatizace v dopravě a spedici je nezbytná – říká Marcin Borek, vedoucí obchodního rozvoje ve FireTMS. Práce speditéra vyžaduje rychlé rozhodování, proto je skvělým pomocníkem použití profesionálního programu, který prováděné úkony automatizuje.

Rychlý výpis nákladu na burze

Práce speditéra je velmi dynamická a většinu svých úkolů vykonává pod časovým tlakem. Koordinuje veškeré činnosti související s přepravou, od získávání přepravců a vyjednávání cen, přes přípravu nakládek a dokumentace až po monitoring přepravy. Podobná situace je i při zasílání nákladu na burzu. Jakékoli zpoždění může společnosti přinést finanční ztráty. Speditér potřebuje nástroje, které mu umožní pracovat rychle a automaticky. Díky integraci s Platformou Trans.eu dokáže publikovat zátěž přímo z FireTMS na Platformě a celý proces trvá doslova chvíli. Zvyšuje tedy šance na ziskovou transakci.

Publikace volných vozidel od FireTMS

Integrace umožňuje přímé zveřejnění volných vozů FireTMS na Platformě Trans.eu. Například: pokud je auto vyloženo na konkrétním místě (např. v Berlíně), může být zveřejněno na Platformě jako volné vozidlo. Potom je velká šance, že se přihlásí odesílatel, který má náklad a potřebuje vozidlo k jeho přepravě. Díky tomu se může počet najetých kilometrů vozového parku snížit na minimum.

Vyhledávání nabídek na burze nákladů

Vyhledávání nabídek na burze nákladů, která je součástí Platformy, umožňuje speditérům rychle najít dodavatele a zajistit finanční likviditu společnosti. Díky integraci FireTMS s Platformou Trans.eu lze řešit i problémy související s vrácením auta „naprázdno“ vyplněním volného nákladového prostoru a rychlým uzavřením transakce.

Výhody integrace FireTMS s Platformou Trans.eu

Propojení FireTMS s Platformou Trans.eu umožňuje okamžitý přenos dat mezi systémy, čímž automatizuje práci speditérů a dopravců. Mezi nejdůležitější výhody integrace také patří:

✅ bezplatné zveřejnění nákladů na burze – uživateli FireTMS nevznikají dodatečné náklady na používání integrace;

✅ digitální workflow dokumentů souvisejících s náklady a přepravami – eliminace manuálního vyplňování objednávek;

✅ celý proces online formou – rychlá komunikace, uzavírání transakcí a plateb;

✅ několik možností zaúčtování zásilek na Platformu – všem, nebo jen vybraným dopravcům, jakož is využitím automatických pravidel;

✅ automatické obnovení nabídky každých 15 minut.

Speditér hraje klíčovou roli v procesu organizace přepravy nákladu. Díky nástrojům FireTMS a integraci s Platformou Trans.eu dokáže automatizovat svoji práci. Díky tomu je přeprava úspěšná a přináší velké finanční výhody. Digitalizace spedice, tedy využívání moderních technologií v každodenní práci, se stává pro mnohé firmy standardem – shrnuje Marcin Borek z FireTMS.

Pro více informací o FireTMS klikněte SEM