Private Exchange v Umbrella Logistics

- Author: Andrej Lichnovský

Private Exchange v Umbrella Logistics

Umbrella Logistics je mladá spediční společnost specializující se na silniční dopravu. Nabízí sběrnou i celokamionovou přepravu. Kromě spolupráce s dopravci disponuje i vlastním vozovým parkem, což jí umožňuje reagovat na jakékoli potřeby svých zákazníků. V současnosti ji rozšiřuje, aby poskytovala ještě kvalitnější služby.

Jakým výzvám jste v poslední době čelili v Umbrella?

Bartłomiej Płoszaj, majitel Umbrella Logistics: Výzvou je vždy situace, kdy vypukne válka přímo na hranicích země as ní spojené politické akce, jakož i to, že určité procento řidičů z Ukrajiny odešlo na frontu, což je stále cítit – zejména v Polsku. Kromě toho jsme se stále úplně nevzpamatovali z důsledků pandemie COVID, která výrazně ovlivnila výrobu, dodavatelské řetězce, přepravní potřeby a možnosti všech společností na trhu. Značnou překážkou se ukázalo i využívání více komunikačních kanálů, protože je roztroušené, časově náročné, a proto ztěžuje budování dobrých vztahů s dopravci. Hlavní výzvou je tedy omezený počet dopravců a jak je všechny oslovit. Nezapomínejme ani na to, že v současnosti existuje „trh dopravců“ – konkurence na trhu je velmi vysoká, dopravci si mohou vybírat mezi nabídkami nákladu. Je pro nás důležité oslovit vybranou skupinu dopravců dříve než ostatní.

Našli jste nástroj, který je lékem na tyto problémy?

Ano, je to Private Exchange (Privátní burza) – novinka na Platformě Trans.eu – pomocí ní chceme oslovit naše dodavatele, se kterými spolupracujeme nepřetržitě nebo příležitostně (ale pravidelně). Tento nástroj nyní postupně implementujeme, abychom jej používali systémově a neustále. I dopravci se spolu s námi učí využívat Private Exchange.

Proč je pro vás tak důležité zveřejňovat nabídky mezi vybranými dopravci a realizovat objednávky pomocí nich?

Naším hlavním zájmem je bezpečnost – používáním Private Exchange máme jistotu, že osvědčení dopravci splní požadavky, které jim byly svěřeny. Nový dopravce z Veřejné burzy, se kterým jsme dosud nespolupracovali, vždy zahrnuje určité riziko. Používáním Private Exchange se toto riziko výrazně snižuje. Věřím, že umožňuje dopravcům a speditérům spolupracovat se společnostmi, které považují za spolehlivé a které vždy platí včas, což je, řekněme si upřímně, v dnešní době životně důležité.

Jste jedním z prvních speditérů, kteří se rozhodli využít Private Exchange. Jak na to reagovali vaši dodavatelé?

Jak jste si všimli – jsme mezi prvními, takže jsme ve stadiu vzdělávání dodavatelů o tom, jak používat Private Exchange. Přesto zaznamenávám pozitivní reakce a osobně jsem mluvil s několika dopravci a řekli, že mají otevřenou speciální kartu s Private Exchange, aby mohli rychle reagovat a přijímat naše objednávky na přepravu. Velkým plusem je i to, že mnoho firem je ochotno vstoupit do naší Private Exchange.

A jak to bylo dříve hledat přepravu pro náklad, aby se neporušil zákaz zveřejňování na veřejné burze?

Hledání možností k naplnění takové přepravy bylo skutečně pracné, protože jsme následně kontaktovali dopravce, se kterými pravidelně plníme objednávky a upravovali jsme trasy tak, aby přepravy, na které se vztahuje zákaz zveřejňování, naplnily. Časově nejnáročnější byla úprava stávajících zakázek; výzvou bylo propojit logistické řetězce tak, aby byly konzistentní a plnily se nezveřejněné zakázky.

Potom se chceme zeptat – jak tento proces vypadá teď?

Momentálně náš systém práce vypadá takto: naši speditéři dají nabídku na Private Exchange a pokud nepřijdou žádné nabídky, po uplynutí námi stanoveného časového limitu se automaticky zveřejní na veřejné burze. Zde bych rád zdůraznil, že v současnosti má pro nás nejvyšší prioritu Private Exchange.

Všimli jste si, že se situace zlepšila již ve fázi implementace?

Ovšem jsme jen ve stádiu implementace, ale už jsme si všimli, že nabídky na Private Exchange se přijímají rychleji. Doufáme, že tento trend bude posilovat; za tímto účelem se každý týden setkáváme s paní Kingou Leszczyńskou z Trans.eu a analyzujeme účinnost.

Jaké jsou plány Umbrella na nejbližší období?

Počet dodavatelů na naší burze chceme postupně zvyšovat, aby se zakázky z ní staly prioritou a nemuseli jsme tak často využívat veřejnou burzu. Kromě toho rozšiřujeme náš vozový park, abychom rostli co nejrychleji a nejefektivněji, s důrazem především na kvalitu, nikoli kvantitu. Stručně řečeno, v tomto bodě usilovně pracujeme na rozšíření našeho vlastního podnikání jako dopravce.

V tom případě vám přejeme hodně štěstí a děkujeme, že jste nám poskytli rozhovor.