Sådan kan speditører forbedre deres indtjening med digitale værktøjer

- Author: Markus Gammersbach

Sådan kan speditører forbedre deres indtjening med digitale værktøjer

I tider med markedsudviklinger, der er vanskelige at forudsige, bliver det stadig vigtigere at beregne og optimere sin egen rentabilitet. Dette gælder især for markedet for landtransport. I denne artikel lærer du om de vigtigste digitale værktøjer, der kan bruges til at optimere omkostningerne inden for transportlogistik. Vi hjælper dig også med at beregne din ROI ud fra brugen af digitale løsninger for at opdage potentiale for omkostningsbesparelser.

Opnå omkostningsbesparelser inden for transportlogistik med digitale værktøjer

Transportbranchen er præget af stærk konkurrence. For transportfirmaer betyder det, at selv de mindste omkostningsbesparelser i speditionsbranchen giver afgørende fordele i forhold til konkurrenterne. Med avancerede værktøjer kan vigtige procedurer under transportprocessen digitaliseres. Dette gør det muligt for speditionsfirmaer at reducere mængden af arbejde og personale, der kræves, og at fremskynde fordelingen af transport, hvilket igen kan føre til omkostningsbesparelser.

 

Fordele ved digitale applikationer inden for logistik_DK

Bitkom-undersøgelse af logistikfirmaer, Statista, 2022

For at være i stand til at garantere omkostningseffektiviteten af digitale værktøjer til enhver tid, skal speditørens investeringer regelmæssigt gennemgås. Til dette formål bestemmes investeringsafkastet (ROI) ofte. Dette er et nøgletal, der viser rentabiliteten af hele kapitalinvesteringen.

Sådan kan speditører beregne deres ROI – de vigtigste faktorer

ROI-beregningen er et vigtigt grundlag for at træffe pålidelige strategiske beslutninger. ROI understøtter speditører i mange overvejelser:

 • Udvælgelse af transportpartnere
 • Strategisk fragtindkøb
 • Rutenetværk og ruteplanlægning
 • Udvidelse og samarbejde
 • Lav-eller-køb-beslutninger

Lige så nyttigt som ROI er til analyse af en virksomhed, er beregningen af ROI ofte vanskelig i praksis. Hverdagsarbejde i transportfirmaer er notorisk stressende. Planlægning står over for udfordringen med at tildele tilgængelig transportkapacitet og transportordrer så hurtigt som muligt og dermed pakke kapaciteter. Derudover fører proceslandskaber, der ikke er fuldt digitaliserede, til et forvirrende, ufuldstændigt eller endda forkert datagrundlag.

Men det er netop dette datagrundlag, der er uundværligt for at beregne ROI og dermed rentabiliteten af individuelle forretningsprocesser eller endda hele virksomheden. Følgende nøgletal er blandt andet nødvendige for at beregne ROI:

 • Fragtpriser og bestillingsmængde
 • Antal afsendere
 • Ordrer behandlet pr. afsender
 • Arbejdstid
 • Antal sælgere
 • Salgsresultater
 • Driftsudgifter og indtægter

Omkostningsbesparelser inden for transportstyring via digitale platforme:

En stor del af omkostningsbesparelserne opnås gennem tidsbesparelser. Digitale værktøjer kan overtage vigtige processer inden for transporttildeling og dermed fuldføre dem med betydeligt mindre personale og tid:

Administration og overholdelse hos transportører

 • Tidsbesparelse ved at eliminere manuel gennemgang af individuelle entreprenører. Kontrol af dokumenter for overholdelse er automatiseret så vidt det er muligt. Oplysninger om transportører, vurderinger og referencer er øjeblikkeligt tilgængelige på platformen.
 • En omfattende transportørdatabase giver hurtig adgang til mere fragtkapacitet. Dette kan hjælpe med at administrere bestillingsmængder bedre og spare tid i søgningen efter egnede transportører.
 • Risikoen for svindel og økonomisk skade minimeres, da transport kan tildeles kendte og pålidelige partnere.

Transportstyringssystem (TMS)

 • Digital systemintegration muliggør tidsbesparelser i overførslen af fragtordrer. Fragtanmodninger kan sendes til et stort antal transportører på samme tid.
 • Speditører får et detaljeret overblik over alle nuværende fragt. I den hektiske daglige arbejdsrutine sparer dette vigtige minutter, der ellers ville gå tabt ved at søge efter forsendelsesdata, og giver mulighed for en hurtigere reaktion på enhver komplikation

Fragtkøb

 • Tidskrævende prissammenligning ved Excel af et stort antal transportører er ikke nødvendig. Markedspriserne kan sammenlignes med det samme, og dermed kan flere fragtordrer udføres og betales på kort tid.
 • Lange ventetider for estimater fjernes. Gennemsnitlige markedspriser kan bestemmes hurtigere.
 • Automatiserede regler for afgivelse af transportordrer øger antallet af fragtordrer, der kan afgives på dagen, hvilket gør det muligt for virksomheden at skalere hurtigt.

Ruteplanlægning

 • Øget brændstofeffektivitet gennem ruteoptimering.
 • Undgåelse af bøder for sene leveringer.
 • Afhentning af ekstra fragt langs ruten for at undgå tomme kørsler.

Rapportering

 • Godt datagrundlag, der giver information om optimeringspotentiale og kan analyseres hurtigt (f.eks. benchmarking af fragtrater eller virksomhedens præstationer).
 • Giver en indikation for udviklingen af margener og serviceniveauer.

Anmod om gratis konsultation til ROI-beregning nu

Vil du beregne din ROI og optimere rentabiliteten af din speditionsvirksomhed? Bestil derefter en aftale til den gratis ROI-beregningskonsultation. Vi gennemgår de praktiske trin til ROI-beregning med dig ved hjælp af dine reelle forretningsdata – tilpasset din virksomheds individuelle situation. Vi vil derefter give dig en realistisk prognose for de omkostnings- og tidsbesparelser, du kan gøre med vores løsning, og hvor meget mere overskud du kan gøre fra din fragtvirksomhed.

Kontakt os nu for din ROI-beregning!