Efektyvios derybos krovinių ekspedijavimo srityje – raktas į sėkmę

- Author: Evelina Dimitrova

Rinkodara ir derybų menas krovinių ekspedijavimo srityje dažnai lemia sėkmę, nes transporto pramonė pasižymi didele dinamika. Norint susitarti daugeliu svarbių klausimų, labai svarbu, kad šalys sumaniai keistųsi informacija. Sužinokite, kaip veiksmingai derėtis krovinių ekspedijavimo srityje.

Kas yra derybos?

Kas tiksliai yra derybos? Apibrėžime šis procesas apibrėžiamas kaip keitimasis informacija ir sprendimų priėmimas tarp nesuderinamų interesų turinčių šalių. Terminas derybos kilęs iš lotyniško žodžio negotiatio, kuris reiškia prekybą. Derybos logistikoje dažnai reikalingos bendriems sprendimams priimti, sutarties šalims bendrauti ir konfliktams spręsti.
Derybos krovinių ekspedijavimo srityje yra sudėtingas procesas, kuriame paprastai dalyvauja ekspeditorius, klientas ir vežėjas. Ekspedicinės įmonės atstovas paprastai yra “ryšininkas” tarp kliento ir vežimą vykdančios įmonės. Ekspedijavimo derybos gali vykti tik tarp dviejų šalių, t. y. ekspeditoriaus ir kliento arba ekspeditoriaus ir vežėjo. Kiekvienu atveju ekspeditorius atlieka svarbų vaidmenį, nes turi atsižvelgti į savo ir kitų vežimo užsakymo šalių interesus. Derybų menas krovinių ekspedijavimo srityje yra viena iš kasdienių už krovinių vežimo organizavimą atsakingų asmenų pareigų.

Nuo ko pradėti derybas?

Daugelio patyrusių ekspeditorių teigimu, labai svarbu pasirengti deryboms. Ką tai reiškia? Derybas versle visada reikia planuoti, tas pats pasakytina ir apie krovinių ekspedijavimo pramonę. Pasirengimo procesą pravartu pradėti nuo to, kad nustatytumėte, kodėl pradedate ekspedijavimo derybas, dėl ko jos vyks ir su kuo bendrausite.

Taip pat turėtumėte pasirinkti tinkamiausią laiką diskusijoms su savo partneriais ir apgalvoti pirminius pasiūlymus, kuriuos ketinate pateikti. Ekspedijavimo derybos dažnai vyksta telefonu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis. Tačiau jei susitikimas turi vykti asmeniškai, turite užtikrinti, kad susitikimo vietoje būtų sudarytos patogios sąlygos diskusijoms.

Kūrybinis mąstymas kartais gali būti naudingas rengiantis deryboms logistikos srityje. Jis leidžia pasiūlyti naudingų ir novatoriškų sprendimų, kurie padėtų pasiekti patenkinamą susitarimą. Žinomiausias metodas, turintis įtakos kūrybinio mąstymo ugdymui, yra vadinamasis smegenų šturmas (angl. brainstorming), kurio metu grupė žmonių aptaria problemą ir kartu ieško sprendimų.

Iš kiek etapų susideda derybos?

Baigus pasirengimą, prasideda derybos dėl pervežimo. Pirmasis etapas yra vadinamasis įžanginis ir dažniausiai vyksta diskusijos dėl derybų dalyko, eigos, apimties ir procedūros. Kartais pradiniame pokalbyje gali būti paliečiami ir su susitikimo tikslu tiesiogiai nesusiję klausimai, kurie padeda šiek tiek praskaidrinti atmosferą. Tačiau svarbu, kad nukrypimai nuo temos, arba vadinamieji small talk, neužimtų per daug laiko. Verta nepamiršti, kad tam tikri derybų būdai, ypač tie, kai einama tiesiai prie reikalo, gali būti suvokiami kaip nemandagūs. Tokį žingsnį galite pasirinkti tik gerai pažindami kitos šalies atstovus.

Kitas derybų dėl pervežimo etapas – kitos šalies testavimas. Šiame etape paprastai pateikiami didesni reikalavimai nei tie, kurie būtų priimtini. Tai leidžia palikti derybų rezervą, tačiau jis neturėtų būti nei per didelis, nei per mažas. Pirmuoju atveju reikalavimus kita šalis gali laikyti nerealiais. Kita vertus, per maža derybų atsarga krovinių ekspedijavimo srityje reiškia, kad nelieka vietos nuolaidoms.

Paskutinis derybų dėl krovinių ekspedijavimo etapas – pasiekti susitarimą, kuris yra derybų rezultatas. Deja, tai ne visada pavyksta pasiekti. Tačiau jei ekspedijavimo derybos baigėsi susitarimu, verta apžvelgti, kad kiekviena šalis gerai žinotų ekspedijavimo derybų rezultatus.

Kokie yra derybų metodai?

Derybų technikos pasirinkimas gali turėti didelę įtaką derybų eigai. Konkreti metodika pasirenkama, be kitų veiksnių, dėl numatomo tikslo arba santykių su kitomis šalimis. Štai populiariausi derybų stiliai:

  • Griežtas stilius – pristato stipriai konkurencingas ir mažiausiai konstruktyvias derybas transporto srityje. „Kietos“ derybos dažniausiai išreiškiamos laimėjimo ir pralaimėjimo arba pralaimėjimo ir pralaimėjimo strategijomis.
  • Minkštas stilius – šio tipo strategija apima nuolaidas kitai šaliai, o tai paprastai reiškia, kad reikia atsisakyti savo tikslų ar poreikių. Šiuo derybų stiliumi ekspedijavimo srityje dažnai siekiama palaikyti gerus santykius su kita šalimi.
  • Grindžiamas stilius – apima abiejų šalių interesų ir vertybių pertvarkymą, kad būtų pasiektas susitarimas ir nauda kiekvienam derybų dalyviui. Šiuo stiliumi siekiama “abiem pusėms naudingos” strategijos, kuri yra geriausias dažnai sunkiai įveikiamų derybų rezultatas.