De beschikbaarheid van vervoerders voor expediteurs neemt toe samen met het vrachtaanbod op internationale routes

- Author: Oliver Rebollo

In het eerste kwartaal was er een opmerkelijke stijging van het vrachtaanbod op de Trans.eu vrachtbeurs. Dit is een goed voorteken voor vervoerders en expediteurs, omdat het hen meer mogelijkheden biedt om partners te vinden om hun transportopdrachten in heel Europa uit te voeren.

In het eerste kwartaal van 2024 kende het Trans.eu Platform een opmerkelijke groei, met een toename van 52% in het aanbod in vergelijking met het voorgaande jaar, dat bijna alle drukste internationale routes bestreek.

Zo werden er in januari 70% meer aanbiedingen voor transport binnen Duitsland gepubliceerd op het Trans.eu Platform, 56% meer in februari en 54% meer aanbiedingen voor transport binnen Duitsland in maart.

De goede cijfers gaan hand in hand met een toename van cross-trade. In een recent rapport van de International Road Transport Union (IRU) wordt zelfs benadrukt dat cross-trade en cabotagevervoer aan populariteit winnen in het internationale vervoer, waarbij vervoerders uit Oost- en Midden-Europa het voortouw nemen. Met name Poolse vervoerders leiden de EU-markt op het gebied van cross-trade, met een vervoer van 90,8 miljoen ton in 2022, gevolgd door Litouwers (35,8 miljoen ton) en Roemenen (22,6 miljoen ton).

We mogen niet vergeten dat we uit 2023 komen met een stijgende inflatie, schommelingen in wisselkoersen of onvoorspelbare variaties in vervoerstarieven, evenals nieuwe regelgeving die bedrijven in de sector ertoe heeft aangezet naar oplossingen te zoeken die efficiënter zijn en een daling van de vraag verzachten.

Hierdoor sloot de Europese wegtransportmarkt 2023 af met een krimp van 0,4%, zoals voorspeld door een rapport van Transport Intelligence (Ti). Voor dit jaar wordt echter een groei van 1,7% voorspeld, gesteund door de verwachting van een gunstiger economisch klimaat. Ditzelfde percentage wordt geprojecteerd als het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage voor Europese bedrijven tot 2027. Spanje zal naar verwachting volgend jaar de snelst groeiende markt zijn van de grote Europese economieën, met een verwacht groeipercentage van 2,5%, volgens de analyse van Transport Intelligence.

De spotmarkt voor vracht… en daarbuiten

Dit scenario heeft ertoe geleid dat expediteurs op zoek zijn gegaan naar oplossingen op de spotmarkt… en verder. Door de onbalans in de vraag hebben ze vaak te maken met onbeschikbaarheid van vervoerders en chauffeurs, wat ons terugbrengt bij de noodzaak om langdurige relaties met vervoerders aan te gaan. In die zin was het aantal expediteurs dat spot- en vaste routeactiviteiten combineerde vier keer zo hoog als het aantal expediteurs dat zich uitsluitend op de spotmarkt richtte, zo blijkt uit gegevens van Trans.eu.

“Het optimaliseren van de transportcapaciteit en het verminderen van lege ritten kan de inkomsten aanzienlijk verhogen”

Dit scenario moedigt expediteurs aan om de relaties met vervoerders te versterken en te zorgen voor een betere respons bij het accepteren van transportopdrachten.

Expediteurs die hun eigen transporteurs beter willen beheren en hun ladingen buiten het hoofdplatform willen houden vanwege het risico op double brokering, en een nieuw niveau van veiligheid of vertrouwelijkheid willen handhaven, hebben een goede kans om onze oplossing voor Privé Vrachtbeurs te benutten. Deze oplossing is bedoeld voor expediteurs die hun ladingen willen toevertrouwen aan een sterke basis van geverifieerde vervoerders uit hun eigen persoonlijke netwerk van gescreende onderaannemers. De beperkte omgeving van het platform zorgt ervoor dat expediteurs extra vertrouwelijkheid kunnen handhaven voor verladers – zonder gevoelige ordergegevens vrij te geven. Deze particuliere aanpak helpt expediteurs om in de eerste plaats veilige logistieke partners te selecteren voor hun contractvrachtbehoeften en voor geselecteerde spotaanvragen.

Aan de andere kant, wanneer vervoerders worden uitgenodigd voor de Privé Vrachtbeurs, getuigt dit van bijzonder vertrouwen. De boodschap is duidelijk: u wilt vaker met deze vervoerder werken omdat u erop vertrouwt dat uw ladingen in veilige handen zijn. Een goede langdurige relatie is net zo belangrijk voor de vervoerder als voor u!

Versnelling van de digitalisering van vervoerders

Ten slotte kunnen deze toename van het internationale aanbod en de toegenomen activiteit van vervoerders op het platform ook dienen om de vooruitgang op het gebied van digitalisering te stimuleren, met tools die transportopdrachten vergemakkelijken en versnellen, zoals Loads2Go!, een applicatie die al door de meeste vervoerders in onze gemeenschap wordt gebruikt en waarmee ze toegang hebben tot aanbiedingen wanneer ze onderweg zijn.

Met deze app kunt u de workflows tussen u en uw onderaannemers verbeteren. Door hen in staat te stellen gemakkelijk toegang te krijgen tot ladingen vanaf elke locatie via hun smartphone of mobiele apparaat, kan de vervoerder kiezen met welke expediteur ze willen werken, snel reageren en deals met hun voorkeurspartners sneller afronden. Dit stroomlijnt niet alleen de activiteiten, maar verbetert ook de samenwerking en communicatie met vervoerders.

Bovendien maakt de app het mogelijk om alle communicatie te archiveren. Dit dient als een waardevol hulpmiddel bij het voorkomen van mogelijke problemen en geschillen die voortvloeien uit transportopdrachten, zoals prijsverschillen of leveringsproblemen. Door gebruik te maken van de Loads2Go! app, omarmt u niet alleen digitale transformatie; U bevordert ook een samenwerkingsomgeving die transparantie en vertrouwen bevordert tussen alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het transportproces.

De beschikbaarheid van vervoerders voor expediteurs neemt toe, naast een toename van het vrachtaanbod op internationale routes. Deze stijging betekent dat er meer vervoerders op het toneel verschijnen, wat een overvloed aan mogelijkheden biedt voor vrachtopdrachten over het hele continent.

  • Oliver Rebollo
  • Forwarders Inside Sales Master
  • Tel: +31 85 208 3315
  • Boek een meeting
  •  
  • My mission is to bring cutting-edge digitalisation to the transport industry while supporting freight forwarders to better leverage their existing carrier pool and expand freight networks across Europe and Eurasia