Transportcapaciteit vinden op de spotmarkt

- Author: Markus Gammersbach

Transportcapaciteit vinden op de spotmarkt_Trans.eu

Contractladingen bieden tal van voordelen. Maar door de volatiele en tegelijk onzekere marktsituatie bereikt de contractmarkt voor vrachtwagentransporten momenteel zijn capaciteitsgrenzen. Expediteurs moeten via andere kanalen vrije transportcapaciteit vinden. Aannemers kijken echter vaak kritisch naar transportopdrachten op de spotmarkt. Wij laten zien waarom de spotmarkt zo belangrijk is als aanvulling op contractladingen en hoe verladers de risico’s van het gunnen van opdrachten aan onbekende vervoerders op de spotmarkt kunnen vermijden.

Transporten toewijzen op de spot- en contractmarkt

Spot- en contractmarkten zijn de basiskanalen voor het regelen van vrachtwagentransporten. Daarvoor moeten expediteurs eerst bepalen welk aspect voor hen prioriteit heeft bij het gunnen van transporten: Bijzonder veilig en betrouwbaar werken met gecontracteerde partners of bijzonder snel en flexibel transporten toewijzen op de spotmarkt.

Op basis van de huidige marktsituatie kan momenteel worden vastgesteld dat het vooral de expediteurs zijn die met succes op de markt kunnen opereren en zowel contract- als spotladingen gebruiken om beschikbare transportcapaciteit te vinden en veilig te stellen. Daarbij profiteren zij van de voordelen van een contractueel verzekerde samenwerking met geselecteerde vervoerders en kunnen zij tegelijkertijd uitgebreide vervoerscapaciteit op de spotmarkt veiligstellen.

  • Peter Bauer
  • Head of Forwarder Sales Training & Performance WEST Region
  • “Spot- en contractladingen kunnen niet meer los van elkaar worden gezien. De gespannen situatie op de transportmarkt creëert een vraag naar digitale oplossingen die de vrachtverdeling voor beide gebieden gelijkelijk dienen.”

Voordelen van contractvrachten

In Europa is momenteel ongeveer 80% van de vrachtwagentransporten gebaseerd op contracten. Dit komt vooral omdat contractvervoeropdrachten een aantal voordelen met zich meebrengen voor de bedrijven die bij het transport betrokken zijn.

  • Voordelen voor expediteurs: Expediteurs kunnen transportcapaciteiten op voorhand veiligstellen, wat waardevolle tijd bespaart in de stressvolle dagelijkse dispositie.
  • Voordelen voor vervoerders: Contractuele samenwerking is een belangrijke bescherming voor veilige en stipte betaling. Bovendien werken vervoerders bij voorkeur samen met bekende en betrouwbare aannemers.

Uitdagingen voor expediteurs

De situatie op de markt voor landvervoer blijft krap. Het vinden van transportcapaciteit is net zo goed een kwestie van meer tijd en financiële inspanningen als het vinden van beschikbare ladingen. Al in mei 2022 gingen deskundigen van het Duitse BVL ervan uit dat de kritieke omstandigheden ten minste tot medio 2023 zouden aanhouden.

Ook al zijn de problemen in de bevoorradingsketen in geïsoleerde gevallen afgenomen, de transportsector blijft voor talrijke uitdagingen staan: Aanhoudende effecten van de Coronapandemie, onzekere marktomstandigheden door de oorlog in Oekraïne, stijgende grondstof-, transport- en tolkosten en, last but not least, een probleem dat de sector al jaren vergezelt en de groei steeds meer aan banden legt: Het acute tekort aan chauffeurs voor het vrachtwagenvervoer. Volgens een rapport uit 2022 van de International Road Transport Union (IRU) heeft Europa een tekort van bijna een half miljoen vrachtwagenchauffeurs. Het rapport registreerde 425.000 vacatures – waarvan 80.000 alleen al in Duitsland. Dat komt neer op 9 procent van de onvervulde posities. Bovendien is een derde van alle chauffeurs de leeftijd van 55 jaar al gepasseerd en dreigt dus ook binnen afzienbare tijd uit te vallen door pensionering.

Waarom de contractmarkt zijn grenzen bereikt

Onder deze omstandigheden wordt het steeds moeilijker om betrouwbare contractpartners te vinden die de naleving van de overeengekomen voorwaarden gedurende een lange periode kunnen garanderen. Bovendien beperkt het principe van contractvracht ook de flexibiliteit bij de toewijzing van het vervoer.

Voor expediteurs betekent dit concreet dat zij ervan afhankelijk zijn dat zij altijd een bepaalde lading met hun eigen gecontracteerde partners kunnen vervoeren. Zodra hun eigen netwerk van contractuele partners geen vervoer kan aanbieden, zijn alternatieven nodig om beschikbare vervoerscapaciteit te vinden.

Anderzijds maken vervoerders zich ook afhankelijk van de ordersituatie van hun expediteurs. Contractuele transporten zijn niet zelden gebaseerd op geschatte waarden van verladers of expediteurs. De produktievolumes zijn altijd onderhevig aan economische schommelingen. Tegelijkertijd kunnen interne bedrijfsproblemen leiden tot vertragingen, zodat er op bepaalde dagen geen vracht is voor bepaalde routes. De vervoerder verliest daardoor een vast geplande transportopdracht.

Vrachten en transportcapaciteit vinden op de spotmarkt

Het is niet de bedoeling dat expediteurs al hun vracht op de spotmarkt brengen. Daarvoor is de lijst van voordelen van het werken met betrouwbare contractpartners veel te lang. Het gaat er eerder om een aanvulling op dat netwerk te creëren. Een manier om transportcapaciteit te vinden wanneer het eigen netwerk van contractanten niet kan helpen.

Om het volledige potentieel van de spotmarkt te kunnen benutten en daar tegelijkertijd snel en veilig transportorders te plaatsen, kunnen expediteurs gebruik maken van digitale transportplatforms voor transporttoewijzing, vrachtbeheer, tenders en vrachtuitwisseling. De platforms zijn uitgerust met geavanceerde functies die vervoerders helpen digitaliseren en zo het beheer van hun eigen netwerk en de spotmarkt vereenvoudigen:

  • Database van potentiële vervoerders
  • Mogelijkheid om onbekende vervoerders te controleren en te verifiëren
  • Inzicht in ratings en referenties van transportpartners
  • Geavanceerd vervoerdersbeheer voor een effectief beheer van de gehele vervoerderspool

Krijg toegang tot uw persoonlijke spotmarkt

Trans.eu biedt niet alleen een klassieke vrachtbeurs en helpt zo het toewijzingsproces van transporten te vereenvoudigen. Met onze nieuwste tool bieden wij u de mogelijkheid om uw carrier management naar een nieuw niveau te tillen. De particuliere vrachtbeurs dicht de kloof tussen contract- en spotmarkt. Profiteer van de mogelijkheid om in eerste instantie uw vrachtopdrachten te adverteren binnen de kleine kring van uw bestaande contractpartners. Als er geen geïnteresseerde partij of geen beschikbare transportcapaciteit kan worden gevonden, kunt u de vracht vervolgens op uw particuliere vrachtbeurs plaatsen en optioneel ook op de openbare vrachtbeurs.

Vracht publicatie op Trans.eu:

1. transportopdracht aan geselecteerde contractanten van uw netwerk
2. publicatie op de particuliere vrachtbeurs met voorkeursvervoerders van de spotmarkt
3. publicatie op de openbare vrachtbeurs met 25.000 geverifieerde vervoerders.

Lees hier meer of boek direct een demo.