Slik kan speditører forbedre lønnsomheten med digitale verktøy

- Author: Markus Gammersbach

Slik kan speditører forbedre lonnsomheten med digitale verktoy_Trans.eu

I tider med markedsudviklinger, der er vanskelige at forudsige, bliver det stadig vigtigere at beregne og optimere sin egen rentabilitet. Dette gælder især for markedet for landtransport. I denne artikel lærer du om de vigtigste digitale værktøjer, der kan bruges til at optimere omkostningerne inden for transportlogistik. Vi hjælper dig også med at beregne din ROI ud fra brugen af digitale løsninger for at opdage potentiale for omkostningsbesparelser.

Oppnå kostnadsbesparelser i transportlogistikken med digitale verktøy

Transportbransjen er preget av sterk konkurranse. For transportselskaper betyr det at selv de minste kostnadsbesparelser i spedisjonsbransjen kan gi dem et avgjørende forsprang på konkurrentene. Med avanserte verktøy kan viktige prosedyrer i transportprosessen digitaliseres. Dette gjør det mulig for spedisjonsselskapene å redusere behovet for arbeidskraft og personell og øke hastigheten på transportdistribusjonen, noe som igjen kan føre til kostnadsbesparelser.

 

Fordeler med digitale applikasjoner innen logistikk_NO

Bitkom-undersøkelse blant logistikkselskaper, Statista, 2022

For å kunne garantere at de digitale verktøyene til enhver tid er kostnadseffektive, må speditørens investeringer vurderes jevnlig. Til dette formålet beregnes ofte avkastningen på investeringen (ROI). Dette er et nøkkeltall som viser lønnsomheten av hele kapitalinvesteringen.

Hvordan speditører kan beregne sin ROI – de viktigste faktorene

ROI-beregningen er et viktig grunnlag for å ta pålitelige strategiske beslutninger. ROI hjelper speditører med mange avveininger:

 • Valg av transportpartnere
 • Strategiske fraktinnkjøp
 • Rutenettverk og ruteplanlegging
 • Ekspansjon og samarbeid
 • Beslutninger om kjøp eller salg

Selv om ROI er nyttig for å analysere en virksomhet, er det ofte vanskelig å beregne ROI i praksis. Hverdagen i transportselskaper er kjent for å være stressende. Planleggingen står overfor utfordringen med å allokere ledig transportkapasitet og transportordrer så raskt som mulig, slik at kapasiteten fylles. I tillegg fører ikke heldigitaliserte prosesslandskap til et uoversiktlig, ufullstendig eller til og med feilaktig datagrunnlag.

Men det er nettopp dette datagrunnlaget som er uunnværlig for å beregne avkastningen og dermed lønnsomheten til de enkelte forretningsprosessene eller hele selskapet. Følgende nøkkeltall er blant annet nødvendige for å beregne ROI:

 • Fraktrater og ordremengde
 • Antall avsendere
 • Antall behandlede ordrer per avsender
 • Antall arbeidstimer
 • Antall selgere
 • Salgsresultater
 • Driftskostnader og inntekter

Kostnadsbesparelser innen transportadministrasjon via digitale plattformer:

En stor del av kostnadsbesparelsene realiseres gjennom tidsbesparelser. Digitale verktøy kan ta over viktige transportallokeringsprosesser og fullføre dem med betydelig mindre bemanning og tid:

Transportøradministrasjon og samsvar

 • Tidsbesparelser ved å eliminere manuell gjennomgang av individuelle entreprenører. Kontroll av dokumenter for samsvar er automatisert så langt det lar seg gjøre. Transportørinformasjon, vurderinger og referanser er umiddelbart tilgjengelig på plattformen.
 • En omfattende transportørdatabase gir rask tilgang til mer fraktkapasitet. Dette kan bidra til bedre styring av bestillingsvolumene og spare tid når det gjelder å finne egnede transportører.
 • Risikoen for svindel og økonomisk skade minimeres ettersom transporten kan tildeles kjente og pålitelige partnere.

Transportstyringssystem (TMS)

 • Digital systemintegrasjon gir tidsbesparelser ved overføring av fraktordrer. Fraktforespørsler kan sendes til et stort antall transportører samtidig.
 • Speditørene får en detaljert oversikt over all aktuell frakt. I en hektisk arbeidshverdag sparer dette viktige minutter som ellers ville gått tapt på å lete etter forsendelsesdata, og gjør det mulig å reagere raskere på eventuelle komplikasjoner.

Innkjøp av frakt

 • Tidkrevende prissammenligning i Excel av et stort antall transportører er ikke nødvendig. Markedsprisene kan sammenlignes umiddelbart, slik at flere fraktordrer kan utføres og betales på kort tid.
 • Lange ventetider på prisoverslag elimineres. Gjennomsnittlige markedspriser kan fastsettes raskere.
 • Automatiserte regler for innsending av transportordrer øker antallet fraktordrer som kan sendes inn samme dag, slik at virksomheten kan skaleres raskt.

Ruteplanlegging

 • Økt drivstoffeffektivitet gjennom ruteoptimalisering.
 • Unngåelse av bøter for forsinket levering.
 • Plukker opp ekstra gods langs ruten for å unngå tomkjøring.

Rapportering

 • Godt datagrunnlag som gir informasjon om optimaliseringspotensialet og kan analyseres raskt (f.eks. benchmarking av fraktrater eller selskapets resultater).
 • Gir en indikasjon på utviklingen av marginer og servicenivåer.

Be om en gratis ROI-beregningskonsultasjon nå

Vil du beregne ROI og optimalisere lønnsomheten i spedisjonsvirksomheten din? Da kan du bestille tid for en gratis konsultasjon om ROI-kalkulasjon. Vi går gjennom de praktiske trinnene i ROI-beregningen sammen med deg ved hjelp av reelle forretningsdata – tilpasset din bedrifts individuelle situasjon. Deretter gir vi deg en realistisk prognose for hvilke kostnads- og tidsbesparelser du kan oppnå med løsningen vår, og hvor mye mer du kan tjene på fraktvirksomheten din.

Kontakt oss nå for en ROI-beregning!