COMPLIANCE-TJENESTE
FOR TRANSPORTØRER

Gjennomfør selskapets bakgrunnssjekker for å bekrefte
transportørens overholdelse av samsvarskravene.

Kontakt oss

Verifiseringen vår sikrer sikkerheten din

Dra nytte av å bruke det veletablerte og bransjeledende verifiseringsverktøyet
vårt for transportlogistikk. Automatiser bakgrunnssjekker og få mer tid til annet viktig arbeid.

 • Carriers-Compliance-Service_improved-work-efficiency_Trans.eu

  FORBEDRET ARBEIDSEFFEKTIVITET

  Overlat den tidkrevende prosessen med innsamling og kontroll av dokumentasjon fra transportørene til systemet. Carriers Compliance Service ble utviklet for å hjelpe speditører med endelig å erstatte dette kjedelige manuelle arbeidet med automatisering. Vi hjelper deg med å justere parametrene for verifisering av transportører etter standardene dine.

 • Carriers-Compliance-Service_save time-reduce-workload_Trans.eu

  SPAR TID – REDUSER ARBEIDSBELASTNINGEN

  En transportør legger inn de nødvendige opplysningene i systemet som verifiseres deretter automatisk. Innen få minutter etter at transportøren har lastet opp den nødvendige dokumentasjonen og opplysningene, mottar du enten en positiv eller negativ anbefaling til samarbeidspartneren.

 • Carriers-Compliance-Service_transparancy_Trans.eu

  GJENNOMSIKTIGHET

  Alle nødvendige opplysninger om entreprenøren oppdateres i verifikasjonspanelet til Carriers Compliance Service-modulen. Verifiseringslisten lar deg overvåke samsvarsstatusen til transportnettverket til enhver tid. Du holder deg alltid oppdatert på verifiseringen og gyldigheten av opplysningene.

 • Carriers-Compliance-Service_complete-haulier-information_Trans.eu

  FULLSTENDIG INFORMASJON

  Det er opp til deg å analysere rapportresultatene og bestemme om du ønsker å samarbeide med en ny partner eller ei. Vi er fortsatt ansvarlige for verifiseringsprosessen, som justeres i henhold til standardene og parameterne du oppga.

Hva verifiserer vi egentlig?

 • Transportørens forretningsaktivitetsstatus
 • Nøkkelpersoners identitet
 • Aksjonærer
 • Tilknytning til andre enheter
 • Adresse (avgjør om den ikke er virtuell)
 • Transportørens ansvarsforsikring
 • Transportlisenser
 • Flåteopplysninger
 • Andre dokumenter, sertifikater (f.eks. ISO)
 • Perioden siden opprettelsen
 • Kreditt og finansiell stilling
Carriers-Compliance-Service_haulier-verification-Screenshot_Trans.eu1

Hva inneholder samsvarsrapporten?

 • Detaljert rapport om transportørens verifiseringsprosess i henhold til de angitte parametrene (skreddersydd til interne krav)
 • Påkrevde dokumenter
 • Risikovurdering
 • Anbefaling for samarbeid basert på kundeidentifikasjon og risikoanalyse.
 • Advarsel om kommende utløpsdato av dokumenter