EFTERLEVNADSTJÄNST
FÖR TRANSPORTÖRER

Genomför bakgrundskontroller av företag för att
bekräfta att transportörerna uppfyller dina efterlevnadskrav.

Kontakta oss

Vår verifiering garanterar din säkerhet

Dra fördel av vårt väletablerade och branschledande verifieringsverktyg för transportlogistiksektorn.

Automatisera bakgrundskontroller och få mer tid till kärnverksamheten.

 • Carriers-Compliance-Service_improved-work-efficiency_Trans.eu

  FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET

  Låt systemet hantera det tidskrävande arbetet att samla in och kontrollera dokumentation från dina åkerier. Vår efterlevnadstjänst för transportörer utvecklades för att hjälpa speditörer att äntligen automatisera detta tidsödande manuella arbete. Vi hjälper dig att justera parametrarna för åkeriverifiering efter dina standarder.

 • Carriers-Compliance-Service_save time-reduce-workload_Trans.eu

  SPARA TID – MINSKA ARBETSBÖRDAN

  Ett åkeri matar in efterfrågade uppgifter i systemet som därefter verifieras automatiskt. Några minuter efter att åkeriet har laddat upp den efterfrågade dokumentationen och uppgifterna får du en positiv eller negativ rekommendation.

 • Carriers-Compliance-Service_transparancy_Trans.eu

  TRANSPARENS

  Alla nödvändiga leverantörsdata uppdateras på verifieringspanelen i modulen för vår efterlevnadstjänst för transportörer. Med hjälp av verifieringslistan kan du fortlöpande övervaka åkerinätverkets efterlevnadsstatus. Du har alltid koll på verifiering och giltighet för alla uppgifter.

 • Carriers-Compliance-Service_complete-haulier-information_Trans.eu

  FULLSTÄNDIG INFORMATION

  Det är upp till dig att analysera de rapporterade resultaten och att välja om du vill samarbeta med en ny partner eller inte. Vi förblir ansvariga för verifieringsprocessen, som justeras enligt dina standarder och angivna parametrar.

Vad exakt är det vi verifierar?

 • Åkeriets affärsaktivitetsstatus
 • Nyckelpersoners identitet
 • Aktieägare
 • Kopplingar till andra enheter
 • Adress (fastställer om den är virtuell eller inte)
 • Transportörens ansvarsförsäkring
 • Transportlicenser
 • Vagnparksuppgifter
 • Övriga dokument, certifikat (t.ex. ISO)
 • Tid sedan grundande
 • Kreditstatus och finansiell ställning
Carriers-Compliance-Service_haulier-verification-Screenshot_Trans.eu1

Var ingår i efterlevnadsrapporten?

 • Detaljerad rapport om processen för transportörsverifiering enligt angivna parametrar (anpassat efter interna krav)
 • Obligatoriska dokument
 • Riskutvärdering
 • Rekommendation för samarbete baserat på vår kundidentifiering och riskanalys
 • Varning när dokument snart upphör att gälla