RAPPORTER OM
AFFÄRSINFORMATION

Ger insikter i speditörens arbete och resultat

Kontakta oss

Hjälper dig att fatta analysbaserade affärsbeslut

Våra algoritmer analyserar anonyma data från miljoner frakter för att ge en uppdaterad bild av marknadsläget och tillhandahålla data så att du kan mäta era resultat, ert sätt att arbeta eller speditörernas förhandlingsförmåga.

 • business-intelligence-reporting_freight-rate-benchmarking_Trans.eu

  RIKTMÄRKEN FÖR FRAKTPRISER

  Våra rapporter ger speditörer ett oumbärligt verktyg för att bedöma pristrender för olika rutter och marknader. Med ett enkelt knapptryck ges en omedelbar analys av var erbjudna priser skiljer sig från snittpriserna på marknaden.

 • business-intelligence-reporting_daily-data-updates_Trans.eu

  DAGLIGA DATAUPPDATERINGAR

  Genom våra dagliga uppdateringar får speditörer aktuell information och kan snabbt svara på ändringar på marknaden. Fullständiga datainsikter för strategiska beslut finns nu bara två klick bort.

 • business-intelligence-reporting_forwarders-performance-monitoring_Trans.eu

  ÖVERVAKNING AV SPEDITÖRERS RESULTAT

  Optimera din verksamhet med rapporter som visar hur väl dina avsändare och fraktköpare förhandlar priser och hur snabba, punktliga och konkurrenskraftiga enskilda åkerier är.

Du kan lita på att dina data är i säkert förvar.

Vi lämnar inte över dina användningsdata till några andra parter. Inom den privata fraktbörsen styr du över vad andra
ser och med vilka du delar frakterbjudanden och priser. Vi visar bara anonymiserade data som representerar sammanställda genomsnitt från den övergripande plattformsanvändningen.

Rapporter med mätvärden

Vår analysmodul utvecklas fortlöpande. För närvarande ger våra rapporter insikter i flera dussin värden.

 

 • Förhandling

  Screenshot of Trans.eu's business reporting - negotiation

  Rapporten representerar faktiska eller potentiellt uppnådda besparingar för lyckade förhandlingar för specifika frakter.

 • Företagets resultat

  Screenshot of Trans.eu's business reporting - company performance

  Här visar vi jämförelser av aktiviteter och effektivitet för anställda och företaget på plattformen som helhet. Detta inbegriper mängden arbete som läggs på att hitta rätt underleverantörer.

 • Typ och aktivitet för fraktpublicering

  Screenshot of Trans.eu's business reporting - freight publication

  Representerar aktiviteten på plattformen vad gäller publicering av frakterbjudanden på någon av fraktbörserna (interaktioner med åkerier och typer av frakterbjudanden).