NOVÁ funkcia exkluzívne pre užívateľov Privátnej burzy! Priame Ponuky

- Author: TFF

Odteraz môžu spoločnosti využívajúce Privátnu burzu Trans.eu ešte efektívnejšie zabezpečiť svoje dopravné procesy zasielaním Priamych Ponúk – úplne zadarmo! Nový režim publikovania vám umožňuje odosielať náklad priamo v messengeri, čím nahrádza viacero telefónnych hovorov a e-mailov.

Priame Ponuky sú ďalším krokom k digitalizácii špedície

Máte pravidelného, spoľahlivého dopravcu, ktorého vždy kontaktujete ako prvého? Teraz stačí len niekoľko sekúnd na to, aby ste im poslali pripravenú ponuku bez toho, aby ste opustili Platformu Trans.eu. Môžete tak urobiť aj v prípade, že vybraný dopravca nie je užívateľom Platformy Trans.eu!

Priame Ponuky môžete posielať všetkým dopravcom, dokonca aj tým, ktorí nie sú užívateľmi Platformy Trans.eu.

Pri ponukách zasielaných cez messenger sa každý krok kontaktovania dopravcov vykonáva na rovnakom mieste, čo vám umožňuje digitalizovať ďalší článok v dodávateľskom reťazci. Ďalším krokom pri hľadaní dôveryhodnej dopravnej spoločnosti je Privátna burza.

Meníme podobu procesu vyhľadávania dopravcov

Proces odosielania ponúk priamo v Trans.eu messengeri je nielen jednoduchý a veľmi pohodlný, ale – čo je najdôležitejšie – stáva sa prvým krokom digitálneho vyhľadávania dopravcu. Priame Ponuky si predstavte ako telefonáty, ktoré uskutočňujete, e-maily a textové správy, ktoré posielate – len vy to robíte rýchlejšie a efektívnejšie. Počas tohto času neopúšťate Platformu Trans.eu a nezmeškáte žiadne príležitosti.

Čo ešte môžete denne získať?

Zasielaním Priamych Ponúk:

  • Ušetríte čas – posielate menej e-mailov, voláte menej a nestrácate dôležité správy, pretože všetka komunikácia s dopravcami prebieha na jednej platforme.
  • Pracujete pohodlnejšie – jeden nástroj organizuje vašu prácu a umožňuje vám sústrediť sa na dôležitejšie veci.
  • Máte plnú kontrolu nad svojou prácou – Priame Ponuky sú viditeľné len pre dopravcov, ktorých ste si vybrali. Nemajú k nim prístup konkurenti, odosielatelia ani iní špeditéri v spoločnosti.

Ako fungujú Priame Ponuky na Platforme Trans.eu?

Priame ponuky môžete posielať vybraným dopravcom alebo skupinám dopravcov. Zo zoznamu vyberiete svoje kontakty a jediným kliknutím im odošlete náklad.

Nový režim publikovania nájdete vo:

  1. formulári na publikovanie nákladov v možnosti Vybraným – v časti Príjemcovia vyberiete kontakty z messengeru.
  2. Priamo v messengeri – v ponuke vyberte položku Odoslať nový náklad.

Maximálny počet príjemcov Priamej Ponuky je 15. Môžete ich však zoskupiť alebo poslať náklad jednotlivo. 

Ponuka prepráv ide presne tam, kde to váš dopravca očakáva:

  • na špeciálneh záložku Pre mňa v module burzy
  • na záložku burzy každého dopravcu*, kde je váš náklad zvýraznený
  • do mobilnej aplikácie Loads2Go, ktorá prebudí smartfón dopravcu a prostredníctvom aplikácie Messenger na Platforme Trans.eu
  • do e-mailovej schránky.

*ktorých filtre sa zhodujú s parametrami nákladu

Vyskúšajte nový režim publikovania a presvedčte sa, ako ľahko sa používa!