BUSINESS
INTELLIGENCE
REPORTY

EFEKTÍVNE RIADENIE PRÁCE ŠPEDITÉROV

KONTAKTUJTE NÁS

Robte lepšie obchodné rozhodnutia

Naše algoritmy analyzujú anonymné údaje z miliónov prepráv, aby vytvorili aktuálny obraz o situácii na trhu
a poskytli vám údaje na analýzu meraní efektívnosti, pracovných metód a vyjednávacej sily špeditérov.

 • TRHOVÉ
  BENCHMARKY

  Vedieť o vlastných sadzbách nestačí. Vďaka našim prehľadom ľahko nájdete miesta, kde sa vaše sadzby odchyľujú od priemeru na voľnom trhu.

 • DENNE AKTUALIZOVANÉ ÚDAJE

  Vždy máte aktuálne dáta a rýchlo reagujete na zmeny na trhu. Už sa nemusíte spoliehať na periodicky generované, statické prehľady a zmena rozsahu údajov je doslova na dva kliky.

 • KONTROLA EFEKTÍVNOSTI PRÁCE ŠPEDITÉROV

  Optimalizujte prácu svojej spoločnosti vďaka prehľadom, ktoré ukazujú, ako dobre vaši zamestnanci vyjednávajú sadzby a ako sú jednotliví dopravcovia pohotoví, presní a cenovo konkurencieschopní.

Vaše údaje vždy zostanú vaše

Naše prehľady vám poskytnú lepší prehľad o efektivite vašej spoločnosti spracovaním a analýzou vašich vlastných údajov. Nie sú zdieľané s nikým iným. Niektoré prehľady porovnávajú vaše údaje s priemernými a anonymizovanými údajmi verejne dostupnými na spotovom trhu.

Vzorové správy

Náš analytický modul sa neustále vyvíja.
Aktuálne dostupné prehľady predstavujú niekoľko desiatok metrík

 

 • Vyjednávanie

  Správa ukazuje, aké úspory na nákladoch vyplývajúce z úspešného vyjednávania sa dosiahli alebo by sa mohli dosiahnuť.

 • Výkon spoločnosti

  Porovnanie aktivity a efektivity zamestnancov a celej spoločnosti pri práci na Platforme a množstva práce pri hľadaní subdodávateľov.

 • Typ publikácie a aktivita

  Prezentácia pracovnej činnosti na Platforme v oblasti publikovania nákladov (interakcie so subdodávateľmi, typy publikácií).