CARRIER
COMPLIANCE
SERVICE

OVEROVANIE DOPRAVCOV Z HĽADISKA
DODRŽIAVANIA PODMIENOK PLNENIA

KONTAKTUJTE NÁS

Naše overenie je zárukou vašej bezpečnosti

Využite naše skúsenosti s overovaním spoločností z odvetvia dopravy a vyberte si pripravený nástroj na automatizáciu tohto procesu.

 • VIAC PRODUKTIVITY

  Už žiadne časovo náročné vybavovanie dokladov od dopravcov. Služba Carrier Compliance Service je nástroj, ktorý úspešne nahradí manuálnu prácu špeditéra alebo oddelenia overovania dodávateľov. Parametre overenia dopravcu prispôsobíme vašim štandardom.

 • ÚSPORA ČASU

  Údaje do systému zadá samotný dopravca, ktorý sa automaticky overí. Vďaka tomu dostanete do niekoľkých minút od odoslania údajov a dokladov dopravcu odporúčanie Trans.eu ohľadom spolupráce s overenou spoločnosťou.

 • TRANSPARENTNÝ PROCES

  Prístup k overovaciemu zoznamu vám umožňuje neustále monitorovať sieť vášho dopravcu. Priebežne môžete sledovať priebeh overovacích procesov a či sú údaje aktuálne.

 • BALÍK KOMPLETNÝCH INFORMÁCIÍ

  Analýzu záverečnej správy a rozhodnutie o nadviazaní spolupráce je na strane vašej spoločnosti. Zodpovedáme za proces overovania, ktorý prispôsobujeme vašim interným normám a parametrom, ktoré určíte.

Čo overujeme?

 • Obchodný stav dopravcu
 • Identita
 • Vzťahy s inými subjektmi
 • Adresa
 • Akcionári
 • Poistenie zodpovednosti dopravcu
 • Dopravné licencie
 • Údaje o flotile
 • Uvedené dokumenty, certifikáty (napr. ISO)
 • Seniorita spoločnosti
 • Bodovanie (index dôveryhodnosti)

Čo dodávame?

 • Podrobná správa o overení dopravcu podľa stanovených parametrov (prispôsobené interným požiadavkám)
 • Požadované dokumenty
 • Informácie o hrozbách
 • Odporúčanie na spoluprácu na základe identifikácie zákazníka a analýzy rizík.
 • Upozornenia na krátky dátum vypršania platnosti dokumentov