Forwarderlar yazı nasıl etkin kullanabilir?

- Author: Markus Gammersbach

Forwarderlar yazı nasıl etkin kullanabilir

İşlerin düşük olduğu dönemler, iyileştirmeler yapmak ve dahili operasyonları optimize etmek için iyi bir fırsattır. Forwarderların iş süreçlerini daha etkili hale getirmek ve Eylül ayında artan sipariş sayısına en iyi şekilde hazırlanmak için yaz aylarında optimize edebilecekleri 4 çalışma başlığını sunuyoruz.

Yaz ayları boyunca işlerin yavaşlaması

Bazı sevk görevlileri yaz aylarında ek iş yüküyle uğraşmak zorunda kalsa da, deneyimler yılın ortasında mutlak sipariş hacminin azaldığını göstermektedir. Tatil sezonu ekonomik faaliyetlerin hızını keser, böylece şirketler üretimlerini azaltır. Sevkiyat müdürleri ve genel müdürler için bu aşama, stratejik ve taktiksel hususları zorlamak için en uygun koşulları ve ek kapasiteleri sunar.

1. Görüşmeler için zaman

Aynı işte uzun süre çalışmak çoğu zaman yöneticilerin şirketlerinin iç süreçlerindeki iyileştirme potansiyelini gözden kaçırmalarına ya da kaynak ve kapasite eksikliği nedeniyle bunları ele alamamalarına neden olur. Dış danışmanlık, çok kısa bir süre içinde umut verici süreç optimizasyonlarının gerçekleştirilmesini ve iş geliştirme için yeni perspektifler kazanılmasını mümkün kılabilir. Sipariş miktarının düşük olduğu yaz ayları bunun için ideal zamandır.

Aşağıdaki danışmanlıklar tavsiye edilir:

  • Genel danışmanlık: Piyasada hangi yeni araçlar (örneğin teknolojiler, iş uygulamaları ve iş modelleri) yayılıyor?
  • Yatırım getirisi danışmanlığı: Yeni teknolojiler kişinin kendi şirketinde ne kadar karlı bir şekilde kullanılabilir?
  • İş planı: Yeni araçlar kurumsal stratejiye nasıl dahil edilebilir ve pratikte nasıl uygulanabilir?

2. İş analizi için kapsamlı raporlama zamanı

Danışmanlıklar, sağlam verilere dayanabildiklerinde umut vaat ederler. Operasyonel işler genellikle önceliklidir, bu nedenle günlük işlerde raporlama genellikle ihmal edilir ve bu durum özellikle işletmelere zarar verir. Raporlama, kişinin kendi iş süreçlerine ilişkin önemli stratejik içgörüler sağladığı için nakliye şirketleri ancak yapılandırılmış veri hazırlama yoluyla toplanan verilerden katma değer elde edebilir.

Diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki veriler kapsamlı raporlama yoluyla toplanabilir:

  • Kişinin kendi şirketinin performansı
  • Güncel piyasa fiyatları
  • Lojistik maliyetleri
  • Taşıyıcıların performansı

3. Yeni teknoloji çözümlerinin uygulanması için zaman

Ancak kişinin kendi şirketini ve yeni araçları analiz etmesiyle birlikte en zor kısım başlar. Yeni araçların ve özelliklerin şirketteki mevcut süreç ortamına entegre edilmesi gerekir ve çoğu durumda bu büyük bir mali ve zaman çabası gerektirir. Normal bir sipariş durumunda uygulama kapasiteleri sınırlı olduğundan, birçok şirket bunu ele bile almaz veya basitçe ihmal eder. Oysa ileri teknoloji çözümleri forwarderlar için çok sayıda avantaj sunmaktadır. Daha hızlı taşıma tahsisi, daha kolay taşıyıcı yönetimi, etkili iletişim, kolaylaştırılmış iş süreçleri, azaltılmış iş yükü ve diğer veri kaynaklarıyla yeni entegrasyon olanakları sağlarlar.

Taşıyıcıların bu yaz yatırım yapabilecekleri teknoloji çözümlerinden bazıları:

  • TMS
  • Telematik sistemleri
  • Taşıma Platformları ve Özel Yük Borsaları

4. Personel eğitimi için zaman

Yeni teknolojileri kullananlar, personelini de eğitmeli veya kısa eğitim oturumları için zaman kaynağı ayırmalıdır. Kendi personeliniz araçları nasıl kullanacağını bilmeli ve tüm işlevleri tam olarak kullanabilmelidir. Yaz ayları eğitim oturumları düzenlemek için ideal koşulları sağlar. Böylece yaz sonunda artan siparişler için operasyonel personele yeni araçlar sağlanır ve siparişler hızlı bir şekilde ele alınabilir.

Personel eğitilmeli, böylece:

– daha hızlı bir taşıma tahsisine yol açan temel işlevleri anlayabilir,
– taşıyıcıların daha iyi kullanılmasını sağlayabilir,
– diğer şubelerle daha iyi çalışır,
– kendi şirketleri için daha yüksek verimlilik ve kâr elde edebilirler,
– ortaklarının ve kendi ekiplerinin çalışmalarını analiz etmek için stratejik verileri kullanabilir

Şimdi ücretsiz danışmanlık alın – özel yük borsası ile yatırım getirisini artırın

Zaman kaybetmeyin ve yaz aylarını nakliye şirketinizi artan sipariş hacimleriyle gelecek aylara hazırlamak için kullanın. Bu amaçla size ücretsiz bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu danışmanlıkta size dijital araçlarla yatırım getirinizi nasıl artırabileceğinizi gösteriyoruz. Gerçek iş verilerini kullanarak, şirketinize özel olarak uyarlanmış gerçekçi bir iş tahmini sağlıyoruz. Etkili taşıyıcı yönetimi ve hızlı nakliye tahsisi için yeni aracımızla hangi maliyet ve zaman tasarruflarını elde edebileceğinizi aynı zamanda bu çözümü şirketinizin süreçlerine nasıl entegre edebileceğinizi öğrenin.

Ücretsiz danışmanlık için randevunuzu buradan alın:

Ömer Faruk GÖZEL
Males & Customer Service Master
Tel:+90 212 709 96 22
mail: ogozel@trans.eu
Toplantı ayarlayın: https://calendly.com/ogozel/30min