Поръчвате ли товари по едни и същи маршрути? Използвайте постоянните маршрути на Trans.eu

- Author: Demetra Ivanova

Поръчвате ли товари по едни и същи маршрути Използвайте постоянните маршрути на Trans.eu logo

Платформата ви позволява да зададете правилата за транспортиране на вашите товари по фиксиран маршрут и бързо да изпращате товари до доверени превозвачи. Научете как да създавате и изпращате товари през постоянните маршрути.

Моля, обърнете внимание, ние премахваме таксите за приемане на поръчки извън борсата, включително работа в рамките на постоянни маршрути. Ако сте абонат на Платформа, можете да поръчате и потвърдите товари БЕЗПЛАТНО. Това означава, че няма допълнителни разходи за вас и превозвача.

Препубликуването и копирането на оферти е в миналото

Струва си да използвате решения, които могат да автоматизират вашата ежедневна работа. Когато създавате фиксиран маршрут в платформата, правите го само веднъж и след това изпращайте поръчка в рамките на този маршрут с няколко клика на мишката. Имейлите, телефонните обаждания или дори самото качване на подобни оферти няколко пъти в Борсата се оказват много по-трудоемки.

Как да изпратя оферта по постоянен маршрут?

За да започнете работа по постоянни маршрути, просто изберете модул „Постоянни маршрути с превозвачи“, който е достъпен в страничното меню на Платформата. В този раздел има бутон „Добави маршрут“, който ви позволява да попълните данните за маршрута и да дефинирате такива параметри като: посока, размер и тип превозно средство, тип товар, както и условия за сътрудничество с превозвачите – цена и срок на плащане.

Поръчвате ли товари по едни и същи маршрути Използвайте постоянните маршрути на Trans.eu 1

След попълване на данните за маршрута и характеристиките на товара, съответният превозвач е назначен да получи поръчката. Този превозвач трябва да е във вашия списък с контакти в модула “Контрагенти”.

Научете как да добавите фирма към вашия списъка с контакти тук

Приемане на оферта по постоянен маршрут от превозвача

След като създадете постоянен маршрут, изчакайте превозвачът да приеме условията. Статусът може да бъде проверен в модул Постоянни маршрути с превозвачи. Моля, обърнете внимание, че условията за даден маршрут могат да бъдат редактирани по всяко време, но всеки път те ще изискват приемане от превозвача.