ПУБЛИЧНА БОРСА

Най-популярната борса за товари сред превозвачите от Централна и Източна Европа.

Регистрирайте се

Ако вашата частна група от транспортни фирми не предоставя достатъчно капацитет,

потърсете нови превозвачи на публичната борса. Нашите иновативни

решения гарантират сигурността на подобни транзакции и улесняват комуникацията.

Гъвкав достъп до нови превозвачи и товари

 • МРЕЖА ОТ ПРЕВОЗВАЧИ В ЦЯЛА ЕВРОПА

  Публичната база данни съдържа повече от 25 000 проверени превозвачи от цяла Европа, включително повече от 5 000 фирми, специализирани в експресния транспорт с бусове.

 • БЪРЗА, ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ И ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

  Забравете имейлите и телефонните обаждания. Офертите могат да се договарят и приемат цифрово. Сътрудничеството с контрагентите (включително чуждестранни, благодарение на автоматичните преводи) се улеснява от вградената функция за чат. Всички договорености за поръчки се архивират дигитално.

 • СТРОГА СИСТЕМА ПО ОТОРИЗАЦИЯ

  Нашите решения минимизират риска от транзакции на спот пазара, както никоя друга транспортна борса. Фирмите, влизащи в платформата Trans.eu, се проверяват щателно от нашия отдел за сигурност.

 • ПРОЗРАЧНОСТ

  Всички документи на вашия контрагент можете да видите в неговия профил в Платформата. Най-добрите фирми се одитират и награждават със сертификати за сигурност. Надеждните оценки, дадени след извършени транзакции, позволяват на бъдещите партньори да знаят за качеството и безопасността на работата с определена фирма.