Jak si vybudovat dobrý vztah s dopravcem?

- Author: Andrej Lichnovský

Vztahy s dopravcem

Speditér a dopravce – na trhu TSL nemohou obě strany fungovat jedna bez druhé. Tento dualistický model spolupráce funguje již léta, i když není prost vzájemné nevraživosti. Nyní, tváří v tvář nadcházejícímu hospodářskému zpomalení, však bude rozhodující hrát jeden proti druhému. Jak tedy zajistit dobrý vztah mezi speditérem a dopravcem?

Než přejdeme k metodám a nástrojům, je třeba zdůraznit, že v partnerství vyhrávají obě strany. Celkově lépe vyřízené zakázky a více práce pro speditéra znamenají také vyšší zisky pro dopravce. Proto je budování vztahů tak důležité a vyplatí se mu věnovat zvýšenou péči.

Komunikace

Efektivní komunikace je základem každého vztahu – ať už obchodního, nebo soukromého. V případě spolupráce s dopravci ji oběma stranám ztěžuje její roztříštěnost, špatná odezva, zdlouhavá jednání a formální ujednání. Proto stojí za to analyzovat výhody a nevýhody komunikačních kanálů a nástrojů, které používáme v každodenní práci – a vybrat si jen ty, které zlepšují plnění úkolů. Ze zkušenosti víme, že nejlepší je investovat do jednoho hlavního nástroje, který usnadňuje organizaci firemních procesů.

Zpětná vazba

Zpětná vazba by měla být na konci každé úspěšné – nebo i méně úspěšné – transakce. Může mít podobu hodnocení, konstruktivního komentáře nebo prosté konverzace. Pokud byla spolupráce úspěšná, je vyjádření uznání partnerovi skvělým způsobem, jak budovat blízký vztah. Pokud se však při přepravě něco nepovedlo, zpětná vazba pomůže dodavateli zlepšit kvalitu služeb a v konečném důsledku realizovat více zakázek.

Důvěra

Dobré vztahy jsou založeny na vzájemné důvěře. Speditér důvěřuje dopravci, že odvede svou práci správně. Zasílatel však očekává, že dostane zaplaceno za předem dohodnutých podmínek. Důvěra v obchodě samozřejmě nevychází z víry, ale z historie předchozí spolupráce. Proto je velmi důležité vytvořit si databázi spolehlivých dopravců a pravidelně s nimi komunikovat. Obě strany tak mohou být po obdržení nákladu klidné.

dopravce-trans.eu-vztahy

Jak na to / správné nástroje

Dlouhodobý vztah mezi speditérem a dopravcem je mnohem víc než jen vyřízení objednávky a platba. Je založen na vzájemném porozumění a důvěře, a ty vyžadují čas. Zde přicházejí ke slovu digitální nástroje, které budování obchodních vztahů usnadňují. Ukážeme vám přesně jak – na příkladu produktu, který známe zevnitř i zvenčí, platformy Trans.eu.

Veškerá komunikace na jednom místě

Platformu Trans.eu lze považovat za univerzální komunikační nástroj, který zlepšuje zveřejňování informací o nákladu, kontakt s dopravci a vyjednávání o cenách. Díky messengeru jsou všechny konverzace s daným partnerem na jednom místě a můžete si také prohlédnout celou historii předchozích konverzací. Pokud navíc dopravce hovoří jiným jazykem, nástroj disponuje funkcí překladu zpráv , což usnadňuje spolupráci se zahraničními partnery.

Mnoho komunikačních problémů lze vyřešit tím, že budete mít všechny konverzace a ujednání “písemně” na jednom místě. Díky jedinému kanálu používanému pro kontakt jsou všechny poznatky o spolupráci k dispozici, kdykoli je to potřeba. Při výběru nástroje se vyplatí ujistit se, že jej lze integrovat s vlastním systémem TMS a dále tak organizovat každodenní práci speditérů.

Hodnocení, komentáře a reference

Každá transakce a náklad přijatý na Trans.eu je hodnocen na pětibodové stupnici. Platforma rovněž umožňuje přidat širší komentář, který shrnuje spolupráci. Nezapomeňte hodnotit partnery, se kterými se vám spolupracovalo velmi dobře, a ne jen ty, kteří si nepočínali s náležitou péčí.

Pokud víte, že transakce proběhla úspěšně, a dopravce vám neudělil hodnocení – požádejte o něj nebo se v soukromé zprávě zeptejte, zda je spokojen. Na obdržené hodnocení můžete také veřejně reagovat, abyste objasnili případné sporné otázky. Důvěryhodné společnosti můžete také poskytnout referenci přímo na platformě , což dále posílí vztah. Vyplatí se tyto možnosti využít.

Skupina důvěryhodných dopravců

Když už mluvíme o vztazích, nelze nezmínit privátní burzu, která umožňuje digitálně spolupracovat s prověřenými partnery. Dříve se tyto procesy prováděly ručně – telefonicky, e-mailem nebo textovou zprávou. S privátní burzou vozidel lze obchodní vztahy řídit rychleji a efektivněji.

Vztahy v dopravním sektoru jsou stále důležitější a budou jedním ze způsobů, jak přežít nejisté časy, které nás čekají. Dobrá spolupráce založená na důvěře a porozumění vede k lepším zakázkám a spolehlivějším smlouvám s odesílateli. Vyplatí se do ní investovat.