Hur speditörer kan förbättra lönsamheten med digitala verktyg

- Author: Markus Gammersbach

Hur speditörer kan förbättra lönsamheten med digitala verktyg

I tider av oförutsägbar marknadsutveckling blir det allt viktigare att beräkna och optimera sin egen lönsamhet. Detta gäller i synnerhet för landtransportmarknaden. I den här artikeln kan du läsa om de viktigaste digitala verktygen som kan användas för att optimera kostnaderna inom transportlogistik. Vi hjälper dig också att beräkna avkastningen på att använda digitala lösningar för att upptäcka potentiella kostnadsbesparingar.

Uppnå kostnadsbesparingar inom transportlogistik med digitala verktyg

Transportbranschen kännetecknas av hård konkurrens. För transportföretag innebär det att även de minsta kostnadsbesparingarna inom speditionsbranschen kan ge dem ett avgörande försprång gentemot sina konkurrenter. Med avancerade verktyg kan viktiga processer i transportprocessen digitaliseras. På så sätt kan speditionsföretagen minska behovet av arbetskraft och personal och påskynda transportdistributionen, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar.

Fördelar med digitala tillämpningar inom logistik_SE

Bitkom-undersökning bland logistikföretag, Statista, 2022

För att säkerställa att digitala verktyg alltid är kostnadseffektiva måste speditörens investeringar utvärderas regelbundet. För detta ändamål beräknas ofta avkastningen på investeringen (ROI). Detta är ett nyckeltal som visar lönsamheten för hela kapitalinvesteringen.

Hur speditörer kan beräkna sin ROI – de viktigaste faktorerna

ROI-beräkningen är en viktig grund för att fatta tillförlitliga strategiska beslut. ROI hjälper speditörer med många avvägningar:

 • Val av transportpartner
 • Strategisk upphandling av frakt
 • Rutnät och ruttplanering
 • Expansion och samarbete
 • Beslut om köp eller försäljning

Även om ROI är användbart för att analysera en verksamhet, är det ofta svårt att beräkna ROI i praktiken. Vardagen i transportföretag är ökänt stressig. Planeringen står inför utmaningen att fördela tillgänglig transportkapacitet och transportorder så snabbt som möjligt så att kapaciteten fylls. Dessutom leder inte helt digitaliserade processlandskap till en rörig, ofullständig eller till och med felaktig databas.

Men det är just dessa data som är oumbärliga för att beräkna avkastningen på investeringen och därmed lönsamheten för enskilda affärsprocesser eller hela företaget. Följande nyckeltal är bland annat nödvändiga för att beräkna ROI:

 • Fraktpriser och ordervolym
 • Antal avsändare
 • Antal bearbetade order per avlastare
 • Antal arbetstimmar
 • Antal säljare
 • Resultat av försäljning
 • Rörelsekostnader och intäkter

Kostnadsbesparingar inom transporthantering via digitala plattformar:

En stor del av kostnadsbesparingarna realiseras genom tidsbesparingar. Digitala verktyg kan ta över viktiga transportallokeringsprocesser och slutföra dem med betydligt mindre personal och tid:

Transportörshantering och efterlevnad

 • Tidsbesparingar genom att eliminera manuell granskning av enskilda entreprenörer. Kontroll av dokument för efterlevnad är automatiserad så långt som möjligt. Information om transportörer, betyg och referenser finns omedelbart tillgängliga på plattformen.
 • En omfattande transportörsdatabas ger snabb tillgång till mer fraktkapacitet. Detta kan bidra till bättre hantering av bokningsvolymer och spara tid när det gäller att hitta lämpliga transportörer.
 • Risken för bedrägeri och ekonomisk skada minimeras eftersom transporten kan tilldelas kända och pålitliga partners.

Transporthanteringssystem (TMS)

 • Digital systemintegration ger tidsbesparingar vid överföring av fraktorder. Fraktförfrågningar kan skickas till ett stort antal transportörer samtidigt.
 • Speditörerna får en detaljerad översikt över alla relevanta frakter. Under en hektisk arbetsdag sparar detta viktiga minuter som annars skulle gå förlorade på att söka efter transportdata och gör det möjligt att reagera snabbare på eventuella komplikationer.

Upphandling av frakt

 • Tidskrävande prisjämförelser i Excel för ett stort antal transportörer är inte nödvändigt. Marknadspriserna kan jämföras direkt, vilket gör att flera fraktorder kan utföras och betalas på kort tid.
 • Långa väntetider för prisuppskattningar elimineras. Genomsnittliga marknadspriser kan fastställas snabbare.
 • Automatiserade regler för inlämning av transportorder ökar antalet fraktorder som kan lämnas in samma dag, vilket gör att verksamheten kan skalas upp snabbt.

Ruttplanering

 • Ökad bränsleeffektivitet genom ruttoptimering.
 • Undvikande av böter för sen leverans.
 • Hämtar upp extra varor längs rutten för att undvika tomkörning.

Rapportering

 • Bra dataunderlag som ger information om optimeringspotentialen och som snabbt kan analyseras (t.ex. benchmarking av fraktpriser eller företagsresultat).
 • Ger en indikation på utvecklingen av marginaler och servicenivåer.

Begär en kostnadsfri ROI-beräkning nu

Vill du beräkna ROI och optimera lönsamheten för din speditionsverksamhet? Boka då tid för en kostnadsfri konsultation om ROI-beräkningar. Vi går igenom de praktiska stegen i ROI-beräkningen med hjälp av verkliga affärsdata – anpassade till ditt företags individuella situation. Sedan ger vi dig en realistisk prognos för de kostnads- och tidsbesparingar du kan uppnå med vår lösning, och hur mycket mer du kan tjäna på din fraktverksamhet.

Kontakta oss nu för en ROI-beräkning!