Hitta en transportör snabbt och säkert


Vi hjälper speditörer att förbättra samarbetet med sina åkerier. Med detta i åtanke har vi skapat en privat och trygg plattformsområde för säker hantering av avtalsfrakt.

Trans For Forwarders är en innovativ plattform

för speditörer för effektiv, digital kommunikation och hantering av åkerier. Med oss är processen att tilldela frakt och välja ett transportföretag snabb, trygg och transparent. Varje dag använder fler än 100 000 vägtransportarbetare Trans.eu-plattformen.

 • 25 000 vägtransportföretag
 • 9 000 speditörer

Upptäck våra lösningar

PRIVAT FRAKTBÖRS

Du väljer vilka betrodda åkerier du skickar transporterbjudanden och anbudsförfrågningar till. Erbjudandena är inte synliga på den offentliga fraktbörsen.

Boka en demo för den privata börsen

Trans.eu_freight-exchange_truck-transport-loads

Vilka är fördelarna med den privata börsen?

 • Private-Freight-Exchange_secure-transport-assingment_Trans.eu

  EFTERLEVNADSHANTERING

   

  Lasterbjudanden skickas endast till åkerier som du redan samarbetar med och som uppfyller dina angivna efterlevnadsstandarder.

 • LASTER ÄR INTE SYNLIGA PÅ DEN OFFENTLIGA FRAKTBÖRSEN

  Den privata börsen är en trygg lösning om din kund (t.ex. en stor tillverkare) inte skulle godkänna att dess laster läggs upp på offentliga fraktbörser.

 • SNABBA SVAR PÅ FRAKTERBJUDANDEN – MOBILAPP FÖR TRANSPORTÖRER

   

  Med mobilappen Loads2GO! kan du samarbeta med åkerier i realtid och få snabbare svar på transporterbjudanden.

 • ERBJUDANDEN PÅ PRIVAT BÖRS MÄRKTA MED DITT FÖRETAGSNAMN

  Speditörer kan göra lasterbjudanden från flera filialer mer framträdande genom att märka deras privata börs med företagets namn. På så sätt framhävs erbjudanden från en betrodd speditör och föredragna åkerier kan nås mer effektivt. Hittills har bara ett fåtal, multinationella speditionsbolag haft råd med sådana lösningar.

Automatiska regler för fraktuppdrag

Ange regler för automatisering av processen att välja det bästa åkeriet för din frakt.
Du bestämmer vilka som ska få dina transporterbjudanden och i vilken ordning.

Automatiserade steg för lasttilldelning

 • En anbudsförfrågan skickas till en sluten användargrupp med föredragna åkerier.

 • Om ingen svarar på förfrågan flyttas erbjudandet till den privata fraktbörsen efter en angiven tid.

 • Om ingen tar sig an lasten kan transporterbjudandet läggas upp på den offentliga börsen (om kunden tillåter det).

OFFENTLIG FRAKTBÖRS

Trans.eu är teknikledande och en av de mest populära fraktbörserna i Europa. Med vår transportplattform får du direktåtkomst till verifierade och tillgängliga transportföretag, om du inte lyckas boka in dina betrodda transportföretag.

Registrera dig

public-freight-exchange_road-transport_Trans.eu

Trans.eu-fraktbörsens unika funktioner

 • public-freight-exchange_company-backgroound-checks_Trans.eu

  ENKEL BAKGRUNDSKONTROLL AV FÖRETAG – VERIFERINGSFUNKTION

  Vi minimerar dina risker när du anlitar nya transportleverantörer på spotmarknaden. För detta har vi infört ett rigoröst auktoriseringssystem där du kan kontrollera användaromdömen, försäkringar, licenser och kvalitetscertifikat innan du väljer att tilldela ett fraktuppdrag.

 • public-freight-exchange_haulier-network_Trans.eu

  ÅKERINÄTVERK FRÅN EUROPA TILL EURASIEN

  Vår databas innehåller fler än 25 000 verifierade vägtransportföretag, inklusive fler än 5 000 företag med expressfordon – från Europa till Eurasien.

 • DIREKTMEDDELANDEN FÖR TRANSPORTUPPDRAG

   

  All dokumentation och kommunikation med transportörer arkiveras direkt. Upp till 2,5 miljoner förhandlingar per månad gör detta till branschens mest populära meddelandeverktyg.

 • TRANSPARENS – DETALJERADE ANVÄNDARRECENSIONER

  Du kan se alla dokument från din leverantör på hans profil på plattformen. De bästa företagen kontrolleras och tilldelas kvalitetscertifikat. Betyg efter avslutade transportuppdrag ger framtida partners information om kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet för att arbeta med ett visst företag.

BUSINESS INTELLIGENCE-RAPPORTER

Speditörer kan mäta det som betyder mest för deras arbete.

Med vår rapportmodul får speditörer ett kraftfullt verktyg för att mäta effektivitet, arbetsförlopp,
godkännande av frakt, åkeriprestanda, speditörens förhandlingsförmåga och andra värden.
Dessutom kan de jämföra etablerade fraktpriser efter riktmärken på marknaden.
Detta innebär ökad transparens och en gedigen grund för att fatta bättre affärsbeslut.

TMS-INTEGRERING

Med vårt API kan du arbeta direkt i ditt befintliga TMS-system med kraftfulla extra funktioner: tillgång till ett Europaomfattande transportnätverk, bakgrundskontroller av företag, privat och offentlig fraktbörs och uppskattning av marknadspriser. Du slipper lägga tid på att kopiera data från ett system till ett annat och undviker överföringsfel.

Ta reda på mer

CARRIER COMPLIANCE SERVICE
Verification of carriers against compliance conditions

Our service allows you to check, among other things, the quality of insurance, fleet details, permits, certificates and other information that will help you avoid potential risks in doing business with a given carrier.