Novinka na Platforme Trans.eu – Asistent Plánovania Trás. Otestujte ho zadarmo!

- Author: TFF

Asistent Plánovania Trás

Asistent Plánovania Trás je teraz k dispozícii na Platforme! Umožňuje presný výpočet nákladov na dopravu a čas, pričom zohľadňuje faktory, ako sú mýto, cestné obmedzenia alebo očakávané emisie CO2.

Ak ste užívateľom Platformy Trans.eu, tento nástroj je pre vás už aktivovaný. Môžete ho vyskúšať bezplatne po dobu 3 mesiacov.
Stačí sa prihlásiť do svojho účtu a vybrať kartu Trasa vedľa vášho nákladu.

Plánovanie najlepšej trasy

S Asistentom Plánovania Trás je ľahké nájsť optimálnu trasu. Po zadaní parametrov, ako je miesto nakládky a vykládky a typ vozidla, sa vám v priebehu niekoľkých sekúnd zobrazí výpočet nákladov na prepravu a času pre najlepšiu trasu, ako aj navrhované alternatívne trasy.

Vo svojich výpočtoch môžete použiť predvolené profily vozidiel (dodávka, sólo, príves a náves) alebo si vytvoriť vlastný profil, ktorý vám umožní ešte presnejšie upraviť trasu a vyhnúť sa napríklad úzkym cestám alebo tunelom. Čo je dôležité, online mapy sú pravidelne aktualizované a poskytujú najnovšie údaje.

Assistente de Melhor Rota

Presné kalkulácie nákladov

Mnohí špeditéri používajú na výpočet nákladov na prepravu mapy Google. Toto riešenie je však nepresné, pretože sa používa hlavne na určenie vzdialenosti pre osobné automobily. Asistent Plánovania Trás ponúka presnú kalkulačku, ktorá je užitočná nielen pre nové trasy, ale aj pre dennú analýzu ziskovosti objednávok.

Asistent Plánovania Trás poskytuje špeditérom spoľahlivé informácie o nákladoch na palivo a mýto. Môže tiež zohľadniť rozmery a hmotnosť vozidla. Konečné výpočty sú rozdelené podľa krajín a mýtnych systémov. Môžete si vybrať menu, v ktorej sa budú náklady zobrazovať.

Cálculos de custos precisos

Počas výpočtu sa môžete vyhnúť spoplatneným cestám. Ak k trase pridáte ďalšie body, nástroj automaticky vypočíta konečné náklady na dopravu. Systém vám napokon poskytne informácie o očakávanom zisku.

_Assistente de Melhor Rota

Zohľadnenie environmentálnych požiadaviek

Pri plánovaní trasy môžete zohľadniť environmentálne obmedzenia, napr. zníženie povolenej úrovne emisií CO2 alebo zabránenie vjazdu do centier miest. A ak pracujete s náročnými zákazníkmi, ktorí majú najvyššie ekologické štandardy, môžete ľahko vypočítať očakávanú úroveň emisií CO2 počas prepravy podľa EN 16258.

Všetko na jednom mieste

Veľkou výhodou Asistent Plánovania Trás je, že ho môžete používať v rámci jedného prostredia Platformy Trans.eu, kde odosielatelia hľadajú dopravcov pre konkrétne trasy. Vďaka tomu nie je potrebné prepínať medzi rôznymi nástrojmi, čo sťažuje prácu a predlžuje čas potrebný na dokončenie úloh. Teraz stačí chvíľka a dostanete presnú kalkuláciu nákladov a času prepravy.

Ako funguje akcia?

  • Nemusíte nič robiť! Každý užívateľ Platformy Trans.eu získava bezplatný 3-mesačný prístup k Asistentovi Plánovania Trás.
  • Ak ste už užívateľom Platformy Trans.eu, Asistent Plánovania Trás bol automaticky aktivovaný vo vašom profile 6. mája.
  • Používanie Asistenta Plánovania Trás počas skúšobného obdobia nie je viazané na žiadne podmienky. Neobnovuje sa automaticky a 6. augusta sa jednoducho vypne.
  • Od júla si budete môcť nástroj objednať priamo z Platformy. Cenník nájdete na našej webovej stránke.

Pozrite si tiež Pravidlá akcie.

Ako funguje Asistent Plánovania Trás?

  • Asistenta najlepšej trasy nájdete v moduloch Hľadať náklady a Mapy.
  • Pri výpočte trasy pomocou Asistenta Plánovania Trás môžete zadať parametre, ako sú body trasy, dátum a čas odchodu, emisná trieda a hmotnosť nákladu, a upraviť cenu paliva.
  • Nástroj vám tiež umožňuje zohľadniť environmentálne obmedzenia, vyhnúť sa spoplatneným cestám a vytvoriť si vlastný profil vozidla.
  • Môžete tiež zobraziť alternatívne trasy a označiť miesta, ktorým sa chcete vyhnúť.
  • Po nastavení vyššie uvedených parametrov získate výpočet nákladov, času cesty a zisku vo vybranej mene.