ASISTENT
PLÁNOVANIA
TRÁS

Nástroj na presný výpočet
prepravných nákladov a časov.
Teraz k dispozícii na vašej Platforme!

Vyskúšajte si zadarmo

Získajte najlepšie trasy

Vypočítajte skutočné náklady na objednávku s prihliadnutím na mýto a environmentálne poplatky. Skontrolujte obmedzenia na cestách a naplánujte trasy, aby ste sa vyhli vybraným krajinám.

 • Plánovanie najlepšej trasy

  Určite optimálne trasy z hľadiska nákladov a času cesty pomocou aktuálnych a presných online máp. Môžete sa vyhnúť spoplatneným cestám alebo konkrétnym krajinám, ako aj porovnať alternatívne trasy.

 • Presné kalkulácie nákladov

  Asistent Plánovania Trás vám poskytne spoľahlivé informácie o nákladoch na palivo a mýte. Pri výpočtoch sa môžu zohľadniť rozmery a hmotnosť vozidla. Ak k trase pridáte ďalšie body, nástroj automaticky vypočíta konečné náklady na dopravu.

 • Dopravné obmedzenia

  Naplánujte si prepravu s prihliadnutím na trvalé, dočasné a environmentálne zákazy. Ak má vaše vozidlo neštandardné rozmery alebo hmotnosť, môžete si trasu prispôsobiť ešte lepšie vďaka vlastným profilom vozidiel – vyhnete sa tunelom, úzkym cestám alebo uzavretým mostom.

 • Environmentálne požiadavky

  Pri výpočte trás môžete zohľadniť environmentálne obmedzenia. A ak pracujete s náročnými zákazníkmi, ktorí majú najvyššie ekologické štandardy, môžete ľahko vypočítať očakávanú úroveň emisií CO2 počas prepravy podľa EN 16258.

 • Užívateľský komfort

  S Asistentom Plánovania Trás pracujete v jednom Trans.eu prostredí a nemusíte prepínať medzi nástrojmi. Už nemusíte analyzovať obmedzenia na vašej trase. Zaberie to len niekoľko sekúnd a dostanete presný výpočet nákladov a času prepravy.

Aké sú výhody používania Asistenta Plánovania Trás?

 • Každý užívateľ Platformy Trans.eu získa bezplatný trojmesačný prístup k Asistentovi Plánovania Trás.
 • Prístup k vždy aktuálnym a presným online mapám
 • Zmapovanie najvýhodnejších trás a až 3 alternatívnych trás
 • Informácie o vzdialenosti, čase, emisiách CO2 a sadzbách mýta na jednom mieste
 • Schopnosť používať vlastné alebo predvolené profily vozidiel
 • Funkcia vyhýbania sa spoplatneným cestám a vybraným miestam, ako sú colné hranice EÚ
 • Prístup k kalkulačke zisku z prepravy nákladu