Integrácia FireTMS s Platformou Trans.eu

- Author: TFF

Integrácia FireTMS s Platformou Trans.eu

Využitie moderných technológií je kľúčom k efektívnej práci dopravcov a špeditérov ako aj k efektívnej realizácii objednávok. Všetky údaje potrebné na organizáciu prepravy sú v jednom systéme a príprava objednávky je automatizovaná. Proces zverejňovania ponúk FireTMS na Platforme Trans.eu je podobný. Vďaka integrácii systémov je zverejňovanie voľných vozidiel a nákladov rýchle a efektívne.

Automatizácia v doprave

FireTMS je online program pre riadenie dopravy a špedície, ktorý umožňuje komplexnú realizáciu prepravných objednávok od momentu prijatia objednávky zákazníkom, cez sledovanie dodávky až po fakturáciu a reporting. Na druhej strane je Platforma Trans.eu integrovaným nástrojom pre automatické objednávky a prijímanie nákladov, komunikáciu s dodávateľmi a rýchle transakcie. Oba systémy automatizujú prácu dopravcov a špeditérov a vďaka ich integrácii je ešte rýchlejšia.

Automatizácia v doprave a špedícii je nevyhnutná – hovorí Marcin Borek, vedúci obchodného rozvoja vo FireTMS. Práca špeditéra si vyžaduje rýchle rozhodovanie, preto je skvelým pomocníkom použitie profesionálneho programu, ktorý vykonávané úkony automatizuje.

Rýchly výpis nákladu na burze

Práca špeditéra je veľmi dynamická a väčšinu svojich úloh vykonáva pod časovým tlakom. Koordinuje všetky činnosti súvisiace s prepravou, od získavania prepravcov a vyjednávania cien, cez prípravu nakládok a dokumentácie až po monitoring prepravy. Podobná situácia je aj pri zasielaní nákladu na burzu. Akékoľvek oneskorenie môže spoločnosti priniesť finančné straty. Špeditér potrebuje nástroje, ktoré mu umožnia pracovať rýchlo a automaticky. Vďaka integrácii s Platformou Trans.eu dokáže publikovať záťaž priamo z FireTMS na Platforme a celý proces trvá doslova chvíľu. Zvyšuje teda šance na ziskovú transakciu.

Publikácia voľných vozidiel od FireTMS

Integrácia umožňuje priame zverejnenie voľných vozidiel FireTMS na Platforme Trans.eu. Napríklad: ak je auto vyložené na konkrétnom mieste (napr. v Berlíne), môže byť zverejnené na Platforme ako voľné vozidlo. Potom je veľká šanca, že sa prihlási odosielateľ, ktorý má náklad a potrebuje vozidlo na jeho prepravu. Vďaka tomu sa môže počet najazdených kilometrov vozového parku znížiť na minimum.

Vyhľadávanie ponúk na burze nákladov

Vyhľadávanie ponúk na burze nákladov, ktorá je súčasťou Platformy, umožňuje špeditérom rýchlo nájsť dodávateľov a zabezpečiť finančnú likviditu spoločnosti. Vďaka integrácii FireTMS s Platformou Trans.eu je možné riešiť aj problémy súvisiace s vrátením auta „naprázdno“ vyplnením voľného nákladného priestoru a rýchlym uzavretím transakcie.

Výhody integrácie FireTMS s Platformou Trans.eu

Prepojenie FireTMS s Platformou Trans.eu umožňuje okamžitý prenos dát medzi systémami, čím automatizuje prácu špeditérov a dopravcov. Medzi najdôležitejšie výhody integrácie tiež patria:

✅ bezplatné zverejnenie nákladov na burze – používateľovi FireTMS nevznikajú dodatočné náklady na používanie integrácie;

✅ digitálny workflow dokumentov súvisiacich s nákladmi a prepravami – eliminácia manuálneho vypĺňania objednávok;

✅ celý proces online formou – rýchla komunikácia, uzatváranie transakcií a platieb;

✅ niekoľko možností zaúčtovania zásielok na Platformu – všetkým, alebo len vybraným dopravcom, ako aj s využitím automatických pravidiel;

✅ automatické obnovenie ponuky každých 15 minút.

Špeditér zohráva kľúčovú úlohu v procese organizácie prepravy nákladu. Vďaka nástrojom FireTMS a integrácii s Platformou Trans.eu dokáže automatizovať svoju prácu. Vďaka tomu je preprava úspešná a prináša veľké finančné výhody. Digitalizácia špedície, teda využívanie moderných technológií v každodennej práci, sa stáva pre mnohé firmy štandardom – sumarizuje Marcin Borek z FireTMS.

Pre viac informácií o FireTMS kliknite SEM