Náklady vo formáte CSV? Žiadny problém!

- Author: TFF

Náklady vo formáte CSV Žiadny problém - logo

Chcete do burzy pridať niekoľko ponúk súčasne a pridávate svoje zásielky v LibreOffice, Exceli alebo v tabuľkách Google? Nie je nič jednoduchšie – použite novú možnosť – „Importovať náklad“ – a publikujte priamo na platforme vo formáte CSV.

Ako sme sľúbili – tak sme aj urobili. Teraz je možný import zo súboru CSV a publikovanie priamo na burze! Je to dobrá správa najmä pre objednávateľov, ktorí denne pracujú s viacerými nákladmi – vďaka importu a publikovaniu z CSV je publikovanie veľkého počtu ponúk ešte rýchlejšie! Ako na to?

Príprava súboru

Správne štruktúrovaný súbor je polovicou úspechu, a preto pred pokračovaním v importe stojí za to správne nakonfigurovať údaje – POZRI, AKO NA TO.

Pamätajte na:

  • dodržanie správneho poradia stĺpcov
  • oddelené stĺpce pre ponuky pre viacerých partnerov
  • Kódovanie UTF-8

Importovanie súborov CSV na platformu

1. Prejdite na kartu Freights a kliknite na položku Importovať náklad.

Náklady vo formáte CSV Žiadny problém - freightsNáklady vo formáte CSV Žiadny problém - import freights2. Pridajte predtým pripravený súbor CSV a kliknite na Ďalej.

Náklady vo formáte CSV Žiadny problém - file3. Skontrolujte súhrn importu. Toto je okamih, kedy sa môžete vrátiť k predchádzajúcemu kroku a opraviť nahraný súbor, alebo ak sú všetky údaje správne, prejsť na ďalší krok.

Náklady vo formáte CSV Žiadny problém - next

4. Zadajte parametre publikácie – zadajte dátum platby, zviditeľnenie a kontaktné osoby a potom kliknite na položku Importovať náklad.

Náklady vo formáte CSV Žiadny problém - quick

5.Po dokončení importu dostanete upozornenie a súhrn importu nákladu.

Náklady vo formáte CSV Žiadny problém - close

Poznámka!

  • Ten istý súbor CSV je možné nahrať iba raz
  • Používanie služby importu súborov CSV v rozpore s predpismi, napr. za účelom duplikácie ponúk môže mať za následok stratu prístupu k tejto funkcii.

Viac informácií o importe súborov CSV spolu s popisom možných aplikácií a riešení nájdete v Centre pomoci.

*Máte záujem o aktiváciu služby importu súborov CSV?

KONTAKTUJTE NAŠU ZÁKAZNICKÚ SLUŽBU NA:

+421 233 006 762