Private Exchange v Umbrella Logistics

- Author: Andrej Lichnovský

Private Exchange v Umbrella Logistics

Umbrella Logistics je mladá špedičná spoločnosť špecializujúca sa na cestnú dopravu. Ponúka zbernú aj celokamiónovú prepravu. Okrem spolupráce s dopravcami disponuje aj vlastným vozovým parkom, čo jej umožňuje reagovať na akékoľvek potreby svojich zákazníkov. V súčasnosti ju rozširuje, aby poskytovala ešte kvalitnejšie služby.

Akým výzvam ste v poslednej dobe čelili v Umbrella?

Bartłomiej Płoszaj, majiteľ Umbrella Logistics: Výzvou je vždy situácia, keď vypukne vojna priamo na hraniciach krajiny a s ňou spojené politické akcie, ako aj to, že určité percento vodičov z Ukrajiny odišlo na front, čo je stále cítiť – najmä v Poľsku. Okrem toho sme sa stále úplne nespamätali z dôsledkov pandémie COVID, ktorá výrazne ovplyvnila výrobu, dodávateľské reťazce, prepravné potreby a možnosti všetkých spoločností na trhu. Značnou prekážkou sa ukázalo aj využívanie viacerých komunikačných kanálov, pretože je roztrúsené, časovo náročné, a preto sťažuje budovanie dobrých vzťahov s dopravcami. Hlavnou výzvou je teda obmedzený počet dopravcov a ako ich všetkých osloviť. Nezabúdajme ani na to, že v súčasnosti existuje „trh dopravcov“ – konkurencia na trhu je veľmi vysoká, dopravcovia si môžu vyberať medzi ponukami nákladu. Je pre nás dôležité osloviť vybranú skupinu dopravcov skôr ako ostatní.

Našli ste nástroj, ktorý je liekom na tieto problémy?

Áno, je to Private Exchange (Privátna burza) – novinka na Platforme Trans.eu – pomocou nej chceme osloviť našich dodávateľov, s ktorými spolupracujeme nepretržite alebo príležitostne (ale pravidelne). Tento nástroj teraz postupne implementujeme, aby sme ho používali systémovo a neustále. Aj dopravcovia sa spolu s nami učia využívať Private Exchange.

Prečo je pre vás také dôležité zverejňovať ponuky medzi vybranými dopravcami a realizovať objednávky pomocou nich?

Naším hlavným záujmom je bezpečnosť – používaním Private Exchange máme istotu, že osvedčení dopravcovia splnia požiadavky, ktoré im boli zverené. Nový dopravca z Verejnej burzy, s ktorým sme doteraz nespolupracovali, vždy zahŕňa určité riziko. Používaním Private Exchange sa toto riziko výrazne znižuje. Verím, že umožňuje dopravcom a špeditérom spolupracovať so spoločnosťami, ktoré považujú za spoľahlivé a ktoré vždy platia načas, čo je, povedzme si úprimne, v dnešnej dobe životne dôležité.

Ste jedným z prvých špeditérov, ktorí sa rozhodli využiť Private Exchange. Ako na to reagovali vaši dodávatelia?

Ako ste si všimli – sme medzi prvými, takže sme v štádiu vzdelávania dodávateľov o tom, ako používať Private Exchange. Napriek tomu zaznamenávam pozitívne reakcie a osobne som hovoril s niekoľkými dopravcami a povedali, že majú otvorenú špeciálnu kartu s Private Exchange, aby mohli rýchlo reagovať a prijímať naše objednávky na prepravu. Veľkým plusom je aj to, že veľa firiem je ochotných vstúpiť do našej Private Exchange.

A ako to bolo predtým hľadať prepravu pre náklad, aby sa neporušil zákaz zverejňovania na verejnej burze?

Hľadanie možností na naplnenie takejto prepravy bolo skutočne pracné, keďže sme následne kontaktovali dopravcov, s ktorými pravidelne plníme objednávky a upravovali sme trasy tak, aby prepravy, na ktoré sa vzťahuje zákaz zverejňovania, naplnili. Časovo najnáročnejšia bola úprava existujúcich zákaziek; výzvou bolo prepojiť logistické reťazce tak, aby boli konzistentné a plnili sa nezverejnené zákazky.

Potom sa chceme opýtať – ako tento proces vyzerá teraz?

Momentálne náš systém práce vyzerá takto: naši špeditéri dajú ponuku na Private Exchange a ak neprídu žiadne ponuky, po uplynutí nami stanoveného časového limitu sa automaticky zverejní na verejnej burze. Tu by som rád zdôraznil, že v súčasnosti má pre nás najvyššiu prioritu Private Exchange.

Všimli ste si, že sa situácia zlepšila už vo fáze implementácie?

Pravdaže, sme len v štádiu implementácie, ale už sme si všimli, že ponuky na Private Exchange sa prijímajú rýchlejšie. Dúfame, že tento trend bude posilňovať; za týmto účelom sa každý týždeň stretávame s pani Kingou Leszczyńskou z Trans.eu a analyzujeme účinnosť.

Aké sú plány Umbrella na najbližšie obdobie?

Počet dodávateľov na našej burze chceme postupne zvyšovať, aby sa zákazky z nej stali prioritou a nemuseli sme tak často využívať verejnú burzu. Okrem toho rozširujeme náš vozový park, aby sme rástli čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, s dôrazom predovšetkým na kvalitu, nie kvantitu. Stručne povedané, v tomto bode usilovne pracujeme na rozšírení nášho vlastného podnikania ako dopravcu.

V tom prípade vám prajeme veľa šťastia a ďakujeme, že ste nám poskytli rozhovor.