Прогнозна цена. Как ефективно да изчислим цената за транспорт?

- Author: Demetra Ivanova

Прогнозна цена. Как ефективно да изчислим цената за транспорт

Предложожената цена при добавяне на оферта за товар ви позволява да спестите време и да оцените стойността на транспорта от страна на изпълнителя. Прогнозната цена се изчислява с помощта на алгоритми за машинно обучение въз основа на данни от подобни оферти. Как да го използваме в ежедневната си работа?

Ценовото пресмятане прави работата по-лесна и по-бърза

Прогнозната цена се използва в различни платформи за онлайн пазаруване. Може да сте се сблъсквали с него, когато сте пускали вашата оферта за продукти в сайт за реклама или търг. Например, на етапа на определяне на продажната цена, системата предлага пазарна стойност, т.е. вероятната стойност, при която се продават подобни продукти. От друга страна, сходен механизъм се използва от приложения като Uber, където клиентът е информиран за цената на билета в началото и взема решение дали да използва услугата. Как това работи в платформата Trans.eu?

Как работи прогнозната цена в платформата Trans.eu?

Целта на прогнозната цена е да помогне за изчисляването на цената в ситуация, в която поръчващият не познава добре пазара и текущите цени. Тази функция е предназначена да спести време и да повиши информираността за пазарните цени – тя представлява отправна точка. Прогнозната цена се появява на поръчателя при създаване на нова оферта за товарен превоз. Той може да я вземе предвид или не.  Може също да избере да не определя цена за товар и да следва стратегия за договаряне на цената с превозвача, която вече е възможна дори в чат прозореца.

Използване на изкуствен интелект

За да се изчисли прогнозната цена, се използват алгоритмите за „машинно обучение“, анализиращи едновременно много различни параметри. Те търсят цени на приключени сделки въз основа на сходни стойности: посока, маршрут, характеристики на превозното средство, както и текущите цени на горивата, ден от седмицата, сезон или време на годината. Всички тези фактори варират във времето, така че алгоритмите работят непрекъснато, като същевременно се учат и подобряват своя модел на работа.

Отправна точка за поръчителя

Прогнозната цена е полезен инструмент, който подпомага ежедневната работа на спедитора или товародателя. Особено ценен е, когато ни е трудно да изчислим цената – ние не познаваме пазара, не следим постоянно тарифите или търсим превозвач по изцяло нов маршрут. Това е полезен съвет, който може да бъде взет под внимание или използван за илюстративни цели. Платформата Trans.eu има редица инструменти, които подпомагат двете страни на сделката при определяне на цената, както и при преговори. Потребителят трябва да реши кое от тях ще се прилага в ежедневната му работа, за да я направи по-бърза и ефективна.