Integracja FireTMS z Platformą Trans.eu

- Author: Monika Petryna

Korzystanie z nowoczesnej technologii jest kluczem do sprawnej pracy przewoźników i spedytorów oraz skutecznej realizacji zleceń. Wszystkie dane niezbędne do organizacji przewozu znajdują się w jednym systemie, a przygotowanie zlecenia jest zautomatyzowane. Podobnie wygląda proces publikacji ofert z FireTMS na Platformie Trans.eu. Dzięki integracji systemów wystawianie wolnych pojazdów i ładunków przebiega szybko i sprawnie.

Integracja FireTMS z Platformą Trans.eu

Automatyzacja w transporcie 

FireTMS jest programem online do zarządzania transportem i spedycją, który pozwala na kompleksową realizację zleceń przewozowych od momentu przyjęcia zamówienia przez klienta, poprzez monitorowanie dostawy, aż po rozliczanie i ‌raportowanie. Z kolei Platforma Trans.eu to zintegrowane narzędzie do automatycznego zlecenia i przyjmowania frachtów, komunikacji z kontrahentami oraz szybkiego zawierania transakcji. Oba systemy automatyzują pracę przewoźników i spedytorów, a dzięki ich integracji przebiega ona jeszcze szybciej.  

Automatyzacja w transporcie i spedycji jest nieunikniona – mówi Marcin Borek, Head of Business Development w FireTMS. Praca spedytora wymaga szybkiego podejmowania decyzji, dlatego korzystanie z profesjonalnego programu, który automatyzuje wykonywane zadania, jest dużym ułatwieniem.

Szybkie wystawianie frachtu na giełdzie

Praca spedytora jest bardzo dynamiczna, a większość zadań wykonuje on pod presją czasu. Koordynuje wszystkie działania związane z przewozem, począwszy od pozyskiwania przewoźników i negocjacji cenowych, poprzez przygotowanie ładunków i dokumentacji, aż po monitorowanie transportu. Podobnie sytuacja wygląda z wystawianiem frachtu na giełdzie. Każde opóźnienie może przynieść straty finansowe dla firmy. Spedytor potrzebuje narzędzi, które umożliwią mu szybkie i automatyczne działanie. Dzięki integracji z Platformą Trans.eu może opublikować ładunek bezpośrednio z FireTMS na Platformie, a cały proces zajmuje dosłownie chwilę. W ten sposób zwiększa szanse na intratną transakcję.

Publikacja Wolnych pojazdów z FireTMS

Integracja pozwala na bezpośrednią publikację wolnych pojazdów z FireTMS na Platformie Trans.eu. Przykładowo: jeśli rozładunek samochodu nastąpi w określonym miejscu (np. w Berlinie), można wystawić go na Platformie jako wolny pojazd. Istnieje wtedy duża szansa, że zgłosi się załadowca, który ma ładunek do przewiezienia i potrzebuje pojazdu do jego realizacji. Dzięki temu można zredukować puste przebiegi floty do minimum. 

Wyszukiwanie ofert na giełdzie 

Wyszukiwanie ofert na giełdzie, która jest częścią Platformy pozwala spedytorom szybko znaleźć kontrahentów i zapewnić płynność finansową firmy. Dzięki integracji FireTMS z Platformą Trans.eu można również rozwiązać problemy związane z powrotem samochodu „na pusto” poprzez zapełnienie wolnej  przestrzeni ładunkowej oraz szybkie zawarcie transakcji.

Korzyści integracji FireTMS z Platformą Trans.eu 

Połączenie FireTMS z Platformą Trans.eu umożliwia błyskawiczną wysyłkę danych pomiędzy systemami, przez co automatyzuje pracę spedytorów i przewoźników. Do najważniejszych korzyści integracji należą również: 


darmowa publikacja ładunków na giełdzie – użytkownik FireTMS nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z integracji;

cyfrowy obieg dokumentów związanych z ładunkami i przewozami eliminacja ręcznego wypełniania zleceń;

✅ cały proces w formie online szybka komunikacja, zawarcie transakcji i płatności; 

kilka opcji wystawiania ładunków na Platformie do wszystkich przewoźników giełdy lub tylko do wybranych przewoźników giełdy, a także za pomocą reguł automatycznych;

✅ automatyczne odświeżanie oferty co 15 minut.

Spedytor pełni kluczową rolę w procesie organizowania przewozu ładunków. Dzięki narzędziom FireTMS oraz integracji z Platformą Trans.eu może zautomatyzować swoją pracę. W rezultacie transport kończy się sukcesem, przynoszącym duże korzyści finansowe. Cyfryzacja spedycji, a więc wykorzystanie w codziennej pracy nowoczesnych technologii, staje się dla wielu firm standardem podsumowuje Marcin Borek z FireTMS. 

Zobacz, jak integracja FireTMS z Platformą Trans.eu działa w praktyce:

Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów.