Trans.eu Group S.A.
ul. Racławicka 2-4
53-146 Wrocław
NIP PL 894 27 64 658
KRS 0000720763
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna
VI Wydział Gospodarczy KRS