Spedytor a logistyk: czym różnią się te dwa zawody?

- Author: TFF

spedytor a logistyk

Spedytor a logistykktóry zawód zapewnia lepsze możliwości? W rzeczywistości obie profesje są podobne do siebie, ale różnią się pod pewnymi względami. Poznanie podstawowych różnic między nimi ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej wyboru kierunku kariery zawodowej. Wyjaśniamy, czym się różni spedytor od logistyka pod kątem zakresu obowiązków oraz zarobków.

Spedytor czy logistyk?

Spedytor a logistyknazwy tych dwóch zawodów bywają błędnie traktowane jako synonim. Spedycja to licencjonowana działalność polegająca na organizowaniu transportu, którą dość szczegółowo regulują przepisy kodeksu cywilnego. Z kolei logistyka jest procesem planowania, realizacji oraz kontroli sprawnego i ekonomicznie wydajnego przepływu różnego rodzaju towarów. W praktyce każda większa i mniejsza firma produkcyjna czy handlowa posiada dział logistyki korzystający często z usług spedytorów.

Czym różni się logistyk od spedytora?

Jak najprościej wytłumaczyć czym się różni spedytor od logistyka? Jedną z kluczowych różnic stanowi zakres organizacji procesów logistycznych. Terminowe podstawienie odpowiedniego środka transportu należy do obowiązków, które musi wykonać spedytor. Logistyk z kolei odpowiada m.in. za przepływ wyprodukowanych towarów do odbiorców, realizowanie zamówień, dostaw, a także kontrolowanie zapasów materiałów niezbędnych do produkcji.

Czym się różni logistyk od spedytora pod względem obszaru działalności? Logistyk zazwyczaj obsługuje procesy związane z przepływem towarów w obszarze jednego przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej. Natomiast spedytor zazwyczaj obsługuje wiele firm poprzez organizację procesów związanych z przewozem towarów wskazanych przez zleceniodawcę. Podsumowując, występują pewne podobieństwa dotyczące zadań, z jakimi mierzy się logistyk a spedytor. Różnica dotyczy najczęściej etapów operacji logistycznych oraz obszaru działalności każdego z omawianych zawodów.

Czy logistyk może być spedytorem?

A gdyby tak na chwilę odłożyć na bok konieczność wyboru pomiędzy spedytorem a logistykiem? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedna osoba zajmowała się przepływem towarów w przedsiębiorstwie, a następnie organizowaniem ich wysyłki od odbiorców. Zdarza się, że osoby pracujące przez pewien czas w spedycji trafiają do działów logistyki. Wtedy po odpowiednim wdrożeniu w obowiązki z zakresu obrotu towarowego w przedsiębiorstwie spedytor logistyk może wykorzystać swoją wiedzę i kontakty zdobyte na poprzednim stanowisku pracy.

Czy spedytor logistyk to popularny rodzaj kariery zawodowej? Nie ma oficjalnych danych na ten temat. Faktem natomiast jest duża liczba ofert pracy w branży TSL, więc osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym mogą dość łatwo podjąć nowe wyzwania. Pracę spedytora logistyka zdecydowanie ułatwia nowoczesne i wydajne narzędzie, jakim jest giełda publiczna. Osoba odpowiedzialna za procesy spedycyjno-logistyczne może dzięki niemu zlecać realizację transportów, a także budować lub rozwijać posiadaną bazę przewoźników.

Co jest lepsze: spedytor czy logistyk?

Wiele osób rozpoczynających swoją karierę w branży TSL może zastanawiać się: spedytor czy logistyk? Co lepsze? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wybór ścieżki zawodowej zależy m.in. od osobistych preferencji. Spedytor a logistyksprawdźmy, w którym zawodzie można więcej zarobić oraz co wpływa na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia.

Dylemat spedytor czy logistyk pod względem poziomu zarobków może przemawiać na korzyść pracy w spedycji. Dobrze zorganizowany profesjonalista obsługujący wielu dochodowych klientów może osiągać bardzo wysokie zarobki. Należy jednak mieć na uwadze wysoką konkurencyjność w branży spedycyjnej. Nie brakuje też logistyków, dla których kluczowym czynnikiem podczas wyboru spedytora są oferowane ceny. To wszystko sprawia, że spedytor musi wykazywać się nie tylko wysokim profesjonalizmem świadczonych usług, lecz także stale monitorować poziom cen usług transportowych na obsługiwanych trasach.

Czym się różni spedytor od logistyka pod względem części składowych zarobków? Na spedycji często spotykany jest system prowizyjny, w którym wysokość wynagrodzenia bezpośrednio zależy od osiąganych wyników. Często idzie to w parze z niższą „podstawą”, czyli stałą pensją otrzymywaną bez względu na wypracowane zyski i marże. Doświadczeni logistycy otrzymują zazwyczaj wyższe wynagrodzenie podstawowe w porównaniu do spedytorów. Ponadto osoby dobrze wykonujące swoje zadania często mogą liczyć na premie uznaniowe wynikające np. z efektywności ekonomicznej zlecanych zadań transportowych.

Porównując wynagrodzenia zawodów spedytor a logistyk, różnice wynikają m.in. z systemu rozliczania płac. Nasuwa się wniosek, że na stabilniejsze, choć niższe zarobki może liczyć pracownik logistyki. Z kolei kluczowym elementem pensji spedytora jest premia zależna od osiąganych aktualnie wyników. Najwyższe wynagrodzenie w obu zawodach otrzymują osoby na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich lub członkowie zarządu firm spedycyjnych, produkcyjnych czy handlowych.