Smluvní trh
v roce 2023

Které faktory to nejvíce ovlivňují?

Co získáte stažením této zprávy?

 • Dozvíte se o výzvách, kterým v současnosti čelí sektor silniční dopravy

 • Seznámíte se se statistikami trhu a prognózami sazeb a poptávky

 • Naleznete zde rozsáhlý, dosud nepublikovaný komentář od našeho analytika

 • Naučíte se nejnovější nástroje používané na smluvním trhu

Zpráva obsahuje vyjádření od:

 • Michał Pakulniewicz
  analytik dopravního průmyslu s dlouholetými zkušenostmi v Trans.info

 • Teodor Kula
  expert na trh logistiky, Chief Business Development Officer společnosti DONE Deliveries a člen představenstva polských lídrů řízení dodávek

 • Marcin Haładuda
  ředitel prodeje Trans for Forwarders v Trans.eu

Vybrané úryvky ze zprávy

Přestože v Polsku nejsou zveřejněny žádné oficiální údaje o zaměstnávání profesionálních řidičů, jejich počet se odhaduje na půl milionu. Chybí jich 150 tisíc a dá se předpokládat, že se problém bude prohlubovat..

Ideálním modelem je velké portfolio osvědčených dopravců, kteří umí přepravit různé druhy nákladu, ale bez fixních kontraktů. Je to způsobeno zejména situací na trhu, kde máme například velmi výrazné výkyvy sazeb – dlouhodobé kontrakty v tomto případě nikomu neprospějí.

Na smluvním trhu dochází ik výraznému posunu v délce trvání smluv. Jejich 24 či 12měsíční standard se pomalu stává minulostí. Při takovém cenově nestabilním trhu lze s jistotou říci, že smlouvy se čtvrtletními, resp. pololetními cenovými zárukami mohou být stále důležitější.

Investice do telematických řešení a programů TMS, které lze integrovat s ostatními účastníky dodavatelského řetězce, budou rozhodující při budování konkurenčních výhod pro odesílatele a dopravce.

Obsah

 1. Jak se budou vyvíjet sazby na smluvním trhu v roce 2023?
 2. Kratší smlouvy znamenají menší riziko
 3. Jak najít bezpečného dopravce pro každou smluvní přepravu?
 4. Nedostatek řidičů je důležitým faktorem ovlivňujícím smlouvy
 5. Investice do nových technologií. Požadavky od zákazníků