Obowiązki i zadania spedytora

- Author: TFF

obowiązki spedytora

Zadania spedytora wymagają łączenia fachowej wiedzy, motywacji i odpowiednich cech charakteru. Ich wykonywanie – jak w większości zawodów – staje się jednak coraz łatwiejsze wraz z nabyciem doświadczenia. Sprawdź, jakie są obowiązki spedytora, a także jakie umiejętności szczególnie się przydają podczas pracy w spedycji.

Obowiązki spedytora – co do nich należy?

Zdania spedytora dotyczą profesjonalnego przewozu ładunków. Transport drogowy to niezwykle dynamiczna branża, w której każdego dnia dochodzi do milionów operacji związanych załadunkiem, przewozem i dostawą różnego typu towarów. Nad przebiegiem każdego ze wspomnianych procesów musi czuwać doświadczony spedytor. Zakres obowiązków osoby na tym stanowisku dotyczy m.in.:

  • wyboru i weryfikacji przewoźnika,
  • realizacji przewozu odpowiednim pojazdem ciężarowym,
  • określenia i kontroli czasu przejazdu,
  • informowaniu zleceniodawcy i kierowcy o wszelkich istotnych zmianach dotyczących realizacji zlecenia,
  • przekazywaniu informacji dotyczących np. odpraw celnych.

Obowiązki spedytora obejmują także nawiązywanie i budowanie partnerskiej współpracy z klientami (zleceniodawcami) i przewoźnikami (zleceniobiorcami). Sytuacja na rynku transportowym potrafi dynamicznie się zmieniać. Wtedy stała współpraca z zaufanymi firmami bywa niezastąpiona. Dlatego utrzymanie owocnych i dochodowych relacji z wszystkimi kontrahentami to kluczowa rola spedytora.

Co musi potrafić spedytor?

Niektóre zadania spedytora są prawdziwym wyzwaniem. Ekspresowy przewóz ładunku z jednego krańca Europy na drugi? Terminowe dostarczenie paczki, od której zależy praca ogromnej fabryki? Transport ponadnormatywny śmigła turbiny wiatrowej o długości kilkudziesięciu metrów? Rzeczy niemożliwe załatwia się od ręki, a na cuda trzeba chwilę poczekać – tak obowiązki spedytora mogą widzieć osoby spoza branży logistycznej. W rzeczywistości podczas wykonywania czynności spedycyjnych niemal żadne procesy ani rezultaty nie są dziełem przypadku.

Rolą spedytora nie jest wykonywanie magicznych sztuczek, a fachowe realizowanie różnorodnych zadań związanych z transportem towarów. Wielu doświadczonych pracowników jako kluczowe cechy charakteru wskazuje odpowiedzialność, skrupulatność i odporność na stres. W końcu to od umiejętności spedytora zależy m.in. bezpieczeństwo przewożonego mienia, osób wykonujących usługę, a także innych użytkowników dróg. Do osiągnięcia sukcesu w branży spedycyjnej często niezbędna jest także cierpliwość.

Jakie umiejętności powinien mieć spedytor?

Notatnik, mapa, telefon i kalkulator przez długie lata stanowiły narzędzia pozwalające realizować niemal wszystkie funkcje spedytora. Obecnie technologia wspiera osoby zarządzające transportem drogowym w wykonywaniu codziennych obowiązków. Czy praca spedytora jest trudna? Na pewno wymaga znajomości nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają usprawnić wiele procesów. Decyzje o ich przebiegu podejmuje jednak wciąż spedytor. Opis stanowiska pracy nie ogranicza się więc do biurka, laptopa i smartfona, ponieważ wszystkie te urządzenia są bezużyteczne, gdy korzysta z nich niedoświadczona osoba.

Wraz z rozwojem nowoczesnych systemów informatycznych zmianie uległa też praca spedytora. Jak wygląda typowy dzień na spedycji? Podstawowe zadania spedytora to zdobywanie i obsługa zleceń transportowych. Dużo codziennych obowiązków ułatwia giełda prywatna, która umożliwia szybkie udostępnianie ofert wybranej grupie zaufanych przewoźników. Natomiast gdy nie dysponują oni odpowiednim środkiem transportu, spedytor może sięgnąć po zasoby kilkudziesięciu tysięcy przewoźników z giełdy publicznej.

Gdy na biurku (lub na mailu) nie czekają kolejne frachty do obsłużenia, to warto zastanowić się, skąd wziąć nowe zlecenia. Rolą spedytora w tym przypadku jest kontakt z klientami, których obsługuje. Początkujący adepci pracy w spedycji spędzają sporo czasu na próbach nawiązania relacji z nowymi zleceniodawcami. Zbudowanie wartościowych relacji i zaufania w tej branży zazwyczaj zajmuje nieco czasu.

Spedytor – zakres obowiązków w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń

Umiejętności spedytora poddawane są próbie praktycznie przez cały czas, ponieważ może dojść do nieprzewidzianych zdarzeń. Mowa tu o sytuacjach, takich jak kradzież towaru czy wypadek drogowy. Prawa i obowiązki spedytora w przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki są jasno określone w przepisach m.in. Kodeksu Cywilnego. Stosowanie się do aktów prawnych oraz profesjonalnie wykonane zadania spedytora znacznie ograniczają ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu rażącego niedbalstwa.

Co powinien wiedzieć spedytor w zakresie dochodzenia odszkodowania przez klienta z powodu poniesionych strat? Kwestie te regulowane są przepisami wspomnianego Kodeksu Cywilnego. Musi je znać każdy spedytor międzynarodowy. Obowiązki osoby odpowiedzialnej za organizację transportu to m.in. zabezpieczenie praw zleceniodawcy względem przewoźnika lub innego spedytora. Fachowa pomoc w trudnych chwilach może stać się fundamentem do budowania dalszej i owocnej współpracy ze zleceniodawcą.