Optymalne zarządzanie magazynem kluczem do efektywności w spedycji

- Author: TFF

zarządzanie magazynem w spedycji

Zarządzanie magazynem, a w szczególności procesami związanymi z załadunkiem i dostawami towarów ma niebagatelny wpływ na efektywność spedycji. Skuteczna koordynacja procesów magazynowych i transportowych to czynność wymagająca odpowiednich umiejętności. Sprawdź, na czym polega zarządzanie magazynem i jak wpływa na działalność spedycyjną.

Jakie są główne zadania magazynu?

Zarządzanie magazynem to złożony proces, który wymaga odpowiednich zasobów, wiedzy i doświadczenia. Według definicji magazyn jest jednostką funkcjonalno-organizacyjną przeznaczoną do magazynowania dóbr materialnych w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii. Każda jednostka magazynowa powinna być wyposażona w odpowiednie środki techniczne, a za obsługę i zarządzanie magazynem odpowiada wykwalifikowany zespół.

Magazyn najczęściej kojarzony jest ze składowaniem towarów, choć w rzeczywistości pełni funkcję węzła logistycznego niezbędnego do właściwego funkcjonowania łańcuchów dostaw. Poza przechowywaniem, do zadań magazynu należą także przyjmowanie, kontrolowanie, ewidencjonowanie i wydawanie powierzonych przez klientów towarów.

Skuteczne zarządzanie magazynem pozwala uniknąć kosztownych przestojów samochodów ciężarowych, a także znacznie zmniejsza ryzyko przerwania łańcuchów dostaw. Warto zauważyć, że koszty magazynowania w Polsce są znacznie niższe niż w sąsiednich Niemczech oraz Czechach, co wpływa na duże zainteresowanie tego typu usługami.

Na czym polega zarządzanie magazynem?

Rozważając, na czym polega zarządzanie magazynem, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Jakie są procesy magazynowe? Katalog czynności jest dość szeroki. Należą do nich m.in. przyjmowanie, przemieszczanie, składowanie, przechowywanie, kompletacja, kontrola, ochrona, ewidencja i wyładowywanie towarów. Jak zarządzać magazynem? Właściwe planowanie i koordynacja wspomnianych czynności stanowi klucz do sukcesu.

Do procesów wpływających na skuteczne zarządzanie magazynem, a więc efektywność spedycji w szczególności należą:

  • składowanie – stanowi całokształt czynności związanych z przechowywaniem surowców, półproduktów, produktów końcowych oraz odpadów,
  • przechowywanie – wszystkie czynności związane ze składowaniem towarów oraz aktywności niezbędne do zachowania właściwości użytkowych towarów, np. zapewnienie odpowiednich warunków temperaturowych.
  • działania manipulacyjne – czynności związane z kompletacją, wydawaniem i przyjmowaniem towarów. Ostatnie dwa procesy bezpośrednio wpływają na terminowość załadunków i rozładunków samochodów ciężarowych.

Przeczytaj także: Automatyzacja procesów w spedycji – na czym polega?

Na czym polega gospodarka magazynowa?

Każdy wytworzony produkt przynajmniej raz w swoim cyklu życia trafia na magazyn. W związku z tym gospodarka magazynowa odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz wielu firm handlowych. Efektywne zarządzanie magazynem ma zatem niebagatelny wpływ na krajową i globalną gospodarkę.

Jeszcze w latach 90. XX w. zarządzanie przestrzenią magazynową polegało na długookresowym utrzymywaniu wysokiego poziomu zapasu surowców oraz produktów gotowych do sprzedaży. Rozwiązanie to generowało jednak bardzo wysokie koszty magazynowania, co negatywnie odbijało się na wynikach finansowych przedsiębiorstw. W związku ze wzrostem poziomu konkurencyjności w wielu branżach konieczne było znalezienie i wdrożenie wydajniejszych rozwiązań.

Zmiany w sposobie zarządzania łańcuchami dostaw oraz popularyzacja techniki Just In Time w pozytywny sposób wpłynęły na wydajność gospodarki magazynowej. Zamiast utrzymywania wysokich wolumenów towarów priorytetami stały się skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz utrzymywanie możliwie niskiego poziomu zapasów. Dzięki temu infrastruktura magazynowa mogła być mniejsza i stała się tańsza w utrzymaniu.

Wprowadzenie nowoczesnych sposobów zarządzania magazynami wymagało także przystosowania się firm transportowych i spedycyjnych. Obecnie obrót zapasów jest na znacznie wyższym poziomie, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Istotnym czynnikiem jest także szybkość przepływu towarów, o czym świadczą coraz krótsze okresy składowania przesyłek. To wszystko sprawia, że czynności spedycyjne muszą być z jednej strony elastyczne, a z drugiej terminowe i precyzyjne.

  1. Jaki system służy do zarządzania magazynem?

Na rynku jest dostępnych wiele systemów służących do zarządzania magazynem. Rozwiązania informatyczne wspierają m.in. ewidencjonowanie, składowanie i wydawanie towarów. Ponadto firmy produkcyjne i handlowe mogą wybierać pomiędzy gotowymi lub autorskimi systemami do zarządzania swoimi magazynami.

Z perspektywy spedycji, która przecież odpowiada za terminową organizację transportu przesyłek, niezwykle przydatnym rozwiązaniem jest np. dostęp do systemu pozwalającego na zgłaszanie czasowych okienek załadunkowych i rozładunkowych w magazynie wskazanym przez zleceniodawcę. Funkcjonalność tego typu pozwala usprawnić komunikację oraz reagować na występujące zmiany niemalże w czasie rzeczywistym. Dlatego coraz więcej firm spedycyjnych korzysta z dostępu do nowoczesnych systemów zarządzania magazynami.