MiSi Transport – Privátna burza nákladov

- Author: Andrej Lichnovský

V rýchlo sa rozvíjajúcom svete logistiky sa inovácie a spolupráca stali prvoradými pre podniky, ktoré sa snažia splniť vyvíjajúce sa požiadavky tohto odvetvia. Jednou z takýchto pozoruhodných spoluprác, ktorá vzala svet logistiky útokom, je úspešné partnerstvo medzi spoločnosťami MiSi Transport a Trans.eu. Prečítajte si rozhovor s Lukášom Michálkom, CEO spoločnosti MiSi transport.

Čo by ste chceli zdôrazniť, aké hodnoty sú pre MiSi Transport najdôležitejšie?

Medzi hodnoty, ktoré sú pre našu spoločnosť najdôležitejšie, by sme radi zaradili vzťahy so zákazníkmi aj dopravcami. Snažíme sa ku každému, bez ohľadu na jeho odlišnosť, správať ľudsky. Dôležitou súčasťou toho sú dobré vzťahy na pracovisku. Prezentujeme sa ako rodina, nie ako “kravaťácka” korporácia. K práci sa vždy snažíme pristupovať pozitívne a navzájom si pomáhať.

Akej výzve ste v poslednej dobe čelili alebo ako spoločnosť momentálne čelíte?

Dnes čelíme novým výzvam každý deň. Sú to však výzvy, ktoré pre nás nie sú neriešiteľné. Jednou z nich je problém nájsť nových spoľahlivých dopravcov pre pravidelnú dopravu. Logistika nie je stereotypné odvetvie, takže každý nový deň prináša nové výzvy, ktorým radi čelíme. Každá nová skúsenosť sa počíta.

Našli ste nástroj, ktorý pomáha riešiť tieto problémy?

Presný návod sme zatiaľ nenašli, ale vnímame ho pozitívne a veríme, že nová Platforma nám v tomto smere pomôže. Táto Platforma sa už používa celosvetovo, čo je pre nás veľkým prínosom.

Prečo je pre vás také dôležité zverejňovať ponuky medzi vybranými dopravcami a realizovať ich objednávky?

Vďaka novej Platforme Trans.eu bude zverejňovanie ponúk vybraným dopravcom výhodnejšie pre obe strany. Ak naši overení dopravcovia uvidia náklady ako prví, ušetrí to čas nám aj im. Čas je v našom odvetví veľmi cenný. Predíde sa tým aj prípadným problémom s neoverenými dopravcami.

Ako sa zmenili vaše procesy s implementáciou nového nástroja od Trans.eu?

Je pravda, že v súčasnosti sa ešte stále učíme pracovať s novými nástrojmi, ale už teraz môžeme povedať, že je to pre nás prínosné z hľadiska úspory času a úsilia pri realizácii prepráv pre našich zákazníkov. Vďaka Trans.eu dokážeme pokryť veľké percento požiadaviek našich zákazníkov.

Aké perspektívy vidíte v práci na privátnej burze?

Do budúcnosti očakávame, že možnosť pracovať na privátnej burze povedie k lepšej spolupráci medzi nami a dopravcami. To nám umožní ešte rýchlejšie a lepšie reagovať na požiadavky našich zákazníkov.

Aké sú vaše plány na najbližšie obdobie?

V budúcnosti by sme sa chceli zamerať na nadviazanie novej spolupráce, a to tak so zákazníkmi, ako aj s dopravcami. Ako spoločnosť vkladáme veľké nádeje do novej Platformy Trans.eu, mohla by nám výrazne pomôcť.

Ďakujem za rozhovor.

O Privátnej burze nákladov si môžete prečítať aj TU.