PRIVÁTNA BURZA

ZABEZPEČENÝ PRIESTOR
PRE ZMLUVNÚ PREPRAVU

Naplánujte si ukážku!

 • BEZPEČNOSŤ TRANSAKCIÍ

  Vaše náklady sa dostanú iba k dopravcov, s ktorými máte vzťahy a spĺňajú vaše bezpečnostné štandardy. Vytvoríte si tak privátny priestor, ideálny pre manipuláciu so zmluvnými nákladmi, pre ktoré je garancia bezpečnosti prioritou.

 • NÁKLADY NEVIDITEĽNÉ NA VEREJNEJ BURZE

  Privátna burza je ideálnym riešením v prípadoch, keď váš klient (napr. veľký výrobca) nesúhlasí s umiestnením svojich nákladov na verejné burzy. Toto je obzvlášť dôležité, keď hľadáte dopravcu na splnenie vašej zmluvnej prepravy

 • RÝCHLA ODPOVEĎ NA PONUKY

  Dopravci uzatvárajú transakcie s väčšou pravdepodobnosťou, keď vedia, že na druhej strane je dôveryhodný špeditér. Väčšina dopravcov v našej sieti používa mobilnú aplikáciu Loads2Go!, ktorá im poskytuje pohodlný prístup k ponukám, nech sú kdekoľvek.

 • EFEKTÍVNE RIADENIE VLASTNEJ SIETE DOPRAVCOV

  Možnosť vytvorenia medziodvetvovej databázy dopravcov, ktorý môže používať celá organizácia. Je to ešte väčšia šanca na získanie rýchlej a efektívnej reakcie na ponuku vďaka väčšiemu rozsahu na oslovenie overeného publika.

Dbajte na bezpečnosť a efektivitu práce špeditéra.
Vytvorte si privátnu burzu nákladov a vykonávajte zmluvnú prepravu bez rizika!

 • BEZPEČNOSŤ

  Privátna burza je váš bezpečný priestor na spoluprácu s dôveryhodnými dopravcami.

 • JEDNODUCHOSŤ

  Zverejnenie nákladu v zabezpečenom prostredí vlastnej privátnej burzy prebieha prostredníctvom jednoduchého formulára.

 • VIDITEĽNOSŤ

  Svoju burzu môžete označiť názvom vašej organizácie alebo iným štítkom. Vďaka tomu bude vaša firma viditeľnejšia.

Podporujeme vás pri pridávaní vašich dopravcov do vašej privátnej burzy

Ako to funguje?

 • Poskytnete nám zoznam dopravcov, s ktorými chcete spolupracovať na privátnej burze.

 • Prítomnosť dopravcov overujeme na Platforme Trans.eu.

 • Ak vaši dopravcovia nie sú používateľmi Trans.eu – pošleme im pozvánky na rýchlu registráciu na Platforme.

 • Dopravcov informujeme o vašich nákladoch, aby mohli rýchlo reagovať. Vzdelávame ich v každej fáze procesu.

Naplánujte si ukážku privátnej burzy

Pošlite formulár, zavoláme vám a dohodneme si stretnutie

  Informačná povinnosť GDPR – Správca osobných údajov
  Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Trans.eu Group S.A., ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław (ďalej len „prevádzkovateľ“). Osobné údaje uvedené v tomto kontaktnom formulári budú spracované na účely potrebné na to, aby sme vás mohli kontaktovať a poskytnúť informácie, ktoré ste si objednali o produkte Trans.eu; v prípade Vášho súhlasu budú Vaše osobné údaje spracované za účelom zasielania obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, je však tiež potrebné, aby sme vám rozšírili vyššie uvedenú ponuku. Právne dôvody, účel, dĺžka spracovania osobných údajov a vaše práva, ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa pravidiel spracovania osobných údajov sú podrobne vysvetlené v Zásadách ochrany osobných údajov: iod@trans.eu.