Ako si vybudovať dobrý vzťah s dopravcom?

- Author: Andrej Lichnovský

Vzťahy s dopravcami

Špeditér a dopravca – na trhu TSL nemôžu obe strany fungovať jedna bez druhej. Tento dualistický model spolupráce funguje už roky, hoci nie je zbavený vzájomnej nevraživosti. Teraz, tvárou v tvár nadchádzajúcemu hospodárskemu spomaleniu, však bude hra na jednu bránku mimoriadne dôležitá. Ako teda zabezpečiť dobré vzťahy medzi špeditérom a dopravcom?

Skôr ako prejdeme k metódam a nástrojom, je potrebné zdôrazniť, že v partnerstve vyhrávajú obe strany. Celkovo lepšie zrealizované objednávky a viac práce pre špeditéra znamenajú aj vyššie zisky pre dopravcu. Preto je budovanie vzťahov také dôležité a oplatí sa im venovať osobitnú starostlivosť.

Komunikácia

Základom každého vzťahu – či už obchodného alebo súkromného – je efektívna komunikácia . V prípade spolupráce s dopravcami jej roztrieštenosť, nízka ústretovosť, zdĺhavé rokovania a formálne dojednania sťažujú prácu obom stranám. Preto sa oplatí analyzovať výhody a nevýhody komunikačných kanálov a nástrojov, ktoré používame v každodennej práci – a vybrať si len tie, ktoré zlepšujú realizáciu úloh. Zo skúseností vieme, že najlepšie je investovať do jedného hlavného nástroja, vďaka ktorému môžeme ľahko organizovať firemné procesy.

Spätná väzba

Spätná väzba by mala byť na konci každej úspešnej – alebo aj menej úspešnej – transakcie. Môže byť poskytnutá vo forme bodového hodnotenia, konštruktívnej pripomienky alebo jednoduchého rozhovoru. Ak bola spolupráca úspešná, vyjadrenie uznania partnerovi je skvelým spôsobom budovania blízkeho vzťahu. Ak však pri preprave niečo nebolo v poriadku, spätná väzba pomôže dodávateľovi zlepšiť kvalitu služieb a v konečnom dôsledku zrealizovať viac zákaziek.

Dôvera

Dobré vzťahy sú založené na vzájomnej dôvere. Špeditér dôveruje dopravcovi, že svoju prácu vykonáva správne. Dopravca však očakáva, že dostane platbu za vopred dohodnutých podmienok. Samozrejme, dôvera v obchode nevyplýva z viery, ale z histórie predchádzajúcej spolupráce. Preto je veľmi dôležité vytvoriť si databázu spoľahlivých dopravcov a pravidelne s nimi komunikovať. Takto môžu byť po prevzatí nákladu obe strany pokojné.

Ako si vybudovať vzťah s dopravcom?

Ako to dosiahnuť / správne nástroje

Dlhodobý vzťah medzi špeditérom a dopravcom znamená oveľa viac než len realizáciu objednávky a platbu. Je založený na vzájomnom porozumení a dôvere, a tie si vyžadujú čas. Tu prichádzajú na pomoc digitálne nástroje, ktoré uľahčujú budovanie obchodných vzťahov. Ako presne – ukážeme si na príklade produktu, ktorý poznáme zvnútra aj zvonku, t. j. Platformy Trans.eu .

Všetka komunikácia na jednom mieste

Platformu Trans.eu možno považovať za univerzálny komunikačný nástroj, ktorý zlepšuje zverejňovanie nákladu, kontakt s dopravcami a vyjednávanie cien. Vďaka messengeru sú všetky konverzácie s daným partnerom na jednom mieste a môžete si prezerať aj celú históriu predchádzajúcich konverzácií. Navyše, ak dopravca hovorí iným jazykom, nástroj má funkciu prekladu správ, čo uľahčuje spoluprácu so zahraničnými partnermi.

Mnohé komunikačné problémy sa dajú vyriešiť tým, že všetky rozhovory a dojednania sú “písomne” na jednom mieste. Vďaka jedinému kanálu používanému na kontakt sú všetky poznatky o spolupráci k dispozícii vždy, keď ich potrebujeme. Pri výbere nástroja sa oplatí uistiť, že ho možno integrovať s vlastným systémom TMS, aby ste mohli ďalej organizovať každodennú prácu špeditérov.

Hodnotenia, komentáre a referencie

Každá transakcia a prijatý náklad na Trans.eu sa hodnotí na päťbodovej stupnici. Platforma tiež umožňuje pridať širší komentár, ktorý obsahuje zhrnutie spolupráce. Netreba zabúdať na hodnotenie partnerov, s ktorými sa spolupracovalo veľmi dobre, a nielen tých, ktorí nevykonali náležitú starostlivosť.

Ak viete, že transakcia bola úspešná a dopravca vám hodnotenie neudelil – požiadajte oň alebo sa v súkromnej správe opýtajte, či je spokojný. Na získané hodnotenie môžete reagovať aj verejne, aby ste objasnili prípadné sporné otázky. Dôveryhodnej spoločnosti môžete poskytnúť aj referencie priamo na platforme , čo ešte viac posilní vzťah. Oplatí sa využiť tieto možnosti.

Skupina dôveryhodných dopravcov

Keď hovoríme o vzťahoch, nemožno nespomenúť privátnu burzu, ktorá umožňuje digitalizáciu spolupráce s osvedčenými partnermi. Predtým tieto procesy prebiehali manuálne – telefonicky, e-mailom alebo textovými správami. Vďaka súkromnej burze dopravných prostriedkov možno obchodné vzťahy riadiť rýchlejšie a efektívnejšie.

Vzťahy v odvetví dopravy sú čoraz dôležitejšie a budú jedným zo spôsobov, ako prežiť nadchádzajúce neisté časy. Výsledkom dobrej spolupráce založenej na dôvere a porozumení sú lepšie objednávky a spoľahlivejšie zmluvy s odosielateľmi. Oplatí sa do nej investovať.