Privátna burza nákladov zvyšuje vaše zisky

- Author: Andrej Lichnovský

Privátna burza nákladov vznikla ako priama reakcia na potreby špedičných spoločností, ktoré chcú spolupracovať s dôveryhodnými dopravcami a zamerať svoje podnikanie na zmluvnú nákladnú dopravu. Zverejnené objednávky sa totiž dostanú len k vybranej skupine partnerov, s ktorými už majú vybudované vzťahy.

Práca s privátnou burzou nákladov má viacero výhod, ktoré mimochodom potvrdzujú aj naši zákazníci. Niektorí z nich sa na našom blogu pochválili svojimi poznatkami a prvými výsledkami; patria medzi nich spoločnosti MiSi Logistics a Umbrella Logistic.

Ako teda môžete profitovať z investície do privátnej burzy nákladov?

privatna-burza-trans.eu

Viac nákladov na zmluvnom trhu

Viac odpovedí v kratšom čase

Doposiaľ museli špeditéri, ktorí pracovali s vlastnou základňou dopravcov, kontaktovať dopravcov tradičným spôsobom, napríklad napísať im dopyt alebo im zavolať. V dôsledku toho bol počet odpovedí obmedzený a čakacie doby sa predlžovali zmeškanými hovormi a neprečítanými e-mailami. S privátnou burzou nákladov, do ktorej možno pridať stovky alebo dokonca tisíce dôveryhodných partnerov, je počet odpovedí neporovnateľne vyšší.

Úspora času špeditérov

Vďaka tomu, že zamestnanci môžu raz zadať náklad a nemusia kontaktovať každého dopravcu zvlášť, získajú množstvo času. Môžu ho teda využiť na vybavovanie ďalších objednávok, čo znamená jediné – váš vyšší zisk.

Maximalizujte využitie základne dopravcov

Do privátnej burzy nákladov môžete pozvať ľubovoľný počet partnerov – neexistujú žiadne obmedzenia. Navyše, dopravcovia, ktorí doteraz neboli používateľmi verejnej burzy Trans.eu, budú mať bezplatný prístup na vašu privátnu burzu nákladov. To vám umožní kontaktovať všetkých dopravcov z vašej základne pomocou jedného nástroja.

Vyššie marže

V sektore, kde je čas na prvom mieste, je bežné spolupracovať s prvým dopravcom na zozname, ktorý súhlasí s prijatím objednávky. Nie je to nevyhnutne najvýhodnejšia ponuka, ale umožňuje odosielateľom rýchlo prejsť k ďalším úlohám. Vďaka väčšiemu počtu odpovedí získaných prostredníctvom privátnej burzy nákladov môžete porovnávať ponuky, efektívne vyjednávať o sadzbách a v dôsledku toho pracovať s väčšími maržami.

Maximálna bezpečnosť

Privátna burza nákladov vám umožňuje maximalizovať bezpečnosť dvoma spôsobmi. Váš náklad nie je viditeľný pre verejnosť a svojím zaradením do zoznamu neporušujete ustanovenia o dôvernosti nákladu, čo je bežná požiadavka na zmluvnom trhu. Po druhé, vaše ponuky sa dostanú len k osvedčeným dopravcom, o ktorých viete, že zákazku zrealizujú na najvyššej úrovni.

Transparentnosť a úplná kontrola

Všetko na jednom mieste

Trans.eu vám umožňuje riadiť celý proces vyhľadávania dopravcov z jedného miesta – z vášho riadiaceho centra. Kedykoľvek si môžete prezrieť históriu transakcií, rozhovorov a rokovaní, ktoré viedli vaši zamestnanci. Vďaka privátnej burze nákladov tu nájdete aj celú databázu kontaktov.

Modul reportov

Vďaka zabudovanému modulu obchodných výkazov môžete efektívne riadiť prácu špeditérov, sledovať ich efektivitu a sledovať fungovanie vašej burzy. Analýza údajov z miliónov prepráv zároveň poskytuje obraz o celkovej situácii na trhu.

Prevádzková efektívnosť

Automatizácia zverejňovania nákladu

Privátna burza nákladov vám umožňuje optimalizovať čas vašich zamestnancov spojený s vytváraním objednávok, vystavovaním cenových ponúk alebo pracovným postupom.
Pomocou automatických pravidiel možno napríklad nevyžiadané objednávky z Privátnej burzy nákladov automaticky odoslať na Verejnú burzu.

Integrácia s vaším vlastným systémom TMS

Službu Private Freight Exchange môžete jednoducho integrovať do vlastného systému riadenia dopravy. Táto kombinácia pomáha urýchliť zverejňovanie a správu nákladnej dopravy.
Spolupráca na Privátnej burze nákladov prináša pre špedície množstvo výhod, ktoré sa premietajú do tej najdôležitejšej – vášho vyššieho zisku. Môžete ho dosiahnuť dvoma spôsobmi – získaním vyšších marží a spracovaním väčšieho množstva nákladu bez toho, aby ste museli rozširovať svoj tím alebo ohroziť bezpečnosť transakcií.

Zaregistrujte sa na bezplatnú prezentáciu služby Private Freight Exchange a dozviete sa viac o jej možnostiach.