DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita. Wszystko, co musisz wiedzieć

- Author: TFF

DMC

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu to jeden z kluczowych parametrów technicznych samochodów ciężarowych. W zależności od wartości DMC określana jest maksymalna masa towaru, jaka może zostać legalnie przewieziona wybraną ciężarówką. Sprawdź, co to jest dopuszczalna masa całkowita i gdzie szukać danych na ten temat.

Co to znaczy DMC?

Co to jest DMC? Jest to akronim od słów dopuszczalna masa całkowita. Pojazdy w celu uzyskania homologacji i zezwolenia do poruszania się po drogach publicznych muszą spełnić szereg wymogów formalnych. Jednym z nich jest właśnie określenie DMC. Dowód rejestracyjny zawiera dane na ten temat, dlatego warto sprawdzić wartości wyrażone w kilogramach, które można znaleźć w następujących polach dokumentu:

  • F.1 – maksymalna masa całkowita określona przez producenta pojazdu na podstawie parametrów technicznych samochodu,
  • F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciężarowego określona na podstawie przepisów krajowych,
  • F3.DMC zespołu pojazdów, czyli np. ciężarówki z przyczepą.

Jak się liczy DMC?

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu według art. 2 ust. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym to największa, określona właściwymi warunkami technicznymi, masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem oraz dopuszczonego do poruszania się po drodze. Wyliczenie DMC pojazdu jednoczłonowego jest bardzo łatwe, ponieważ wystarczy sprawdzić dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym. Na etapie planowania załadunku należy jednak pamiętać nie tylko o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, lecz także o dopuszczalnym nacisku na osie. W tym celu należy rozłożyć towar w przestrzeni ładunkowej w taki sposób, aby jego środek ciężkości równomiernie obciążał każdą z osi ciężarówki.

Jak obliczyć DMC zespołu pojazdów? Tu także niezbędne będą dane dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej każdego z pojazdów, które należy ze sobą zsumować. Mogą być to np. parametry ciągnika siodłowego i naczepy lub ciężarówki i przyczepy. Dane dotyczące DMC zespołu pojazdów są także istotne podczas doboru przyczepy lub naczepy. W obu przypadkach ważne jest, aby masa całkowita pojazdu ciągniętego nie przekraczała wartości DMC zespołu pojazdów określonej dla ciężarówki lub ciągnika siodłowego.

Przeczytaj także:

Jaka jest DMC samochodu ciężarowego w Polsce?

Dopuszczalną masę całkowitą pojazdów ciężarowych w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Co do zasady, maksymalne DMC zespołu pojazdów w naszym kraju wynosi 40 ton. Mowa tu o ciągniku siodłowym wyposażonym w dwie lub trzy osie, połączonym z naczepą o trzech osiach. Wyjątkiem od tej reguły są zestawy ciężarowe wykorzystywane w transporcie kombinowanym (np. intermodalnym), gdzie DMC zestawu składającego się z ciągnika siodłowego o trzech osiach i trzyosiowej naczepy przewożącej 40-stopowy kontener ISO wynosi 44 tony.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów ciężarowych w Polsce zależy m.in. od liczby osi w wybranym typie pojazdu. Tu z kolei wyjątkiem są busy, których dopuszczalna masa całkowita wynosi zazwyczaj do 3500 kg, co wynika nie tylko z ograniczeń konstrukcyjnych, lecz także z ograniczeń dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. W przypadku DMC powyżej 3,5 t przykładowe wartości dopuszczalnej masy całkowitej wynoszą:

  • 10 ton – przyczepa jednoosiowa,
  • 11 ton – przyczepa z jedną osią centralną,
  • 18 ton – dwuosiowy pojazd, samochód ciężarowy lub przyczepa,
  • 25 ton – trzyosiowy samochód ciężarowy,
  • 26 ton – trzyosiowy samochód ciężarowy z bliźniaczymi kołami osi napędzanych. W tym przypadku limit nacisku na każdą oś wynosi 9,5 t,
  • 34 tony – czteroosiowy samochód ciężarowy typu betoniarka lub wywrotka,
  • 36 ton – zestaw składający się z dwuosiowego samochodu i dwuosiowej przyczepy.

Przeczytaj także:

Ile można przekroczyć DMC?

Przekroczenie DMC ciężarówki, nazywane popularnie przeładowaniem pojazdu ciężarowego, należy do najczęściej spotykanych przewinień w transporcie drogowym. Warto pamiętać, że nie istnieją żadne legalne sposoby na przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Trzeba także mieć na uwadze, że odpowiedzialność za załadowanie towaru o masie większej niż pozwalają na to warunki techniczne ciężarówki i przepisy, najczęściej spada na przewoźnika, chyba że firma transportowa jest w stanie udowodnić, że przeładowanie pojazdu odbyło się bez jej wiedzy i zgody.


W trakcie kontroli służb mogą zostać nałożone dotkliwe kary finansowe w zależności od procentowego stopnia przekroczenia DMC. Co to oznacza? W przypadku pojazdów o DMC od 2,5 do 3,5 tony mandat może wynieść od 500 do 2000 zł. Z kolei, jeśli mowa o pojazdach o DMC od 3,5 do 12 ton, kary finansowe sięgają od 500 do 5000 zł. Najwyższy wymiar sankcji finansowych przewidziano dla przeładowanych pojazdów o DMC powyżej 12 t. W ich przypadku mandat może wynosić od 1000 aż do 10000 zł.