Optymalizacja i zarządzanie łańcuchem dostaw. Jak spedytorzy mogą pomóc w usprawnieniu procesów?

- Author: TFF

Łańcuch dostaw a spedycja

Globalny i lokalny łańcuch dostaw obejmuje zbiór procesów, szczególną funkcję pełni tu logistyka i transport. Sprawdź, co to jest łańcuch dostaw oraz z jakich etapów się składa. Dowiedz się także, na czym może polegać optymalizacja łańcuchów dostaw w spedytora.

Co to jest łańcuch dostaw?

Chyba każdy spedytor spotkał się z terminem łańcuch dostaw. Definicja tego złożonego procesu w skrócie brzmi następująco: łańcuch dostaw to złożona sieć podmiotów, do których należą m.in. producenci, dostawcy i klienci kupujący gotowe produkty. Logistyka łańcuchów dostaw odpowiada za przepływ różnego rodzaju towarów od momentu transportu surowców do fabryki aż po dostarczenie gotowych produktów do odbiorców.

Procesy związane z obsługą poszczególnych etapów produkcji i dystrybucji towarów powinny być dokładnie zaplanowane, aby zapewnić przepływ produktów pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcuchów dostaw. W dobie dużej konkurencyjności w branży transportowej większość z nich oczekuje wysokiej jakości usług w możliwie niskich cenach. Połączenie tych dwóch kluczowych aspektów wymaga od spedytora sprawnego zarządzania relacjami z przewoźnikami i zleceniodawcami.

Etapy łańcucha dostaw

Trudno jest wymienić wszystkie elementy łańcucha dostaw. Wynika to m.in. ze specyficznych wymagań na etapie produkcji lub obróbki towarów. Różnice mogą także dotyczyć sposobu dystrybucji czy magazynowania gotowych produktów. Uogólniając, etapy łańcucha dostaw prezentują się następująco:

  • pozyskiwanie surowców niezbędnych do produkcji towarów,
  • przetwarzanie materiałów w celu uzyskania półproduktów lub podstawowych części,
  • montaż elementów w całość,
  • sprzedaż gotowych produktów dystrybutorom lub konsumentom.

Wszystkie powyższe etapy składają się na łańcuch dostaw. Schemat ten pokazuje też, jak istotną funkcję pełni transport, który jest niezbędny m.in. do skutecznego zaopatrzenia i dystrybucji niemal wszystkich typów towarów. Do kluczowych elementów łańcuchów dostaw należą również magazyny, ponieważ każdy produkt choć raz w swoim cyklu życia jest składowany przez krótszy lub dłuższy okres.

Przeczytaj także:

Optymalizacja tras w spedycji. Poznaj najlepsze sposoby

Zasady zarządzania łańcuchami dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie, ponieważ skuteczne przeprowadzenie poszczególnych procesów decyduje o wydajności kolejnych ogniw produkcji i dystrybucji gotowych towarów. Co charakteryzuje umiejętnie zarządzany łańcuch dostaw? Przykład dobrych praktyk prezentuje się następująco:

  • szybkie działanie – sprawna realizacja zadań począwszy od zamówienia aż do otrzymania środków finansowych za wyprodukowane towary. Szybkie zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga odpowiedniej infrastruktury,
  • płynne działanie kolejnych ogniw w łańcuchu dostaw – wydajne planowanie czasu potrzebnego na wykonanie niezbędnych procesów przez poszczególne podmioty. Umożliwia to ograniczenie poziomu zapasów i tym samym minimalizację kosztów,
  • swobodny przepływ informacji pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw – przekazywanie informacji dotyczących m.in. zamówień na gotowe produkty bądź zapotrzebowania na surowce pozwala zaplanować termin produkcji i dostawy towarów, a także zapewnić środki finansowe na uzupełnienie zapasów,
  • określenie oczekiwanych wyników współpracy – skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga uzgodnienia celów, a także wskaźników osiągnięć zaakceptowanych i zrozumiałych dla wszystkich podmiotów,
  • uzyskanie wartości dodanej – realizacja złożonych procesów ma na celu osiągnięcie wartości dodanej dla interesariuszy. W tym celu niezbędne jest rozpoznanie i uwzględnienie oczekiwań wszystkich uczestników łańcuchów dostaw.

Jak usprawnić łańcuch dostaw?

Nad pytaniem, jak usprawnić łańcuch dostaw, zastanawia się wiele osób zarządzających zapasami, produkcją czy logistyką. W tym ostatnim aspekcie duży wpływ może mieć praca spedytorów. Są oni specjalistami w koordynowaniu procesów transportowych, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Ich wiedza na temat przepisów celnych, metod przewozu czy zarządzania ryzykiem jest niezwykle przydatna dla firm będących poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw. Jak konkretnie spedytorzy mogą pomóc w usprawnieniu procesów?

Optymalizacja łańcucha dostaw z udziałem spedytorów może dotyczyć między innymi projektowania i implementacji spersonalizowanych rozwiązań logistycznych, idealnie dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Poprzez analizę działalności klienta, są oni w stanie zalecić optymalne ścieżki przepływu towarów, a także wprowadzać innowacje, które zredukują czas oraz koszty dostaw.

Oferując usługi dodatkowe, spedytorzy mogą jeszcze bardziej wpłynąć na łańcuch dostaw. Logistyka, a konkretnie zarządzanie magazynami, obsługa celna czy konsolidacja ładunków stanowią coraz częściej ich obowiązki. Pozwala to przedsiębiorstwom skupić się na prowadzeniu działalności, powierzając skomplikowane i czasochłonne procesy logistyczne w ręce ekspertów.

Innym aspektem, o którym warto wspomnieć, jest zapewnienie elastyczności i zdolności adaptacyjnej łańcucha dostaw przez spedytorów. W razie nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak utrudnienia na drodze, wypadek czy przerwanie ciągłości produkcji, są oni w stanie szybko zareagować, dostosowując plany transportowe i logistyczne tak, aby zminimalizować ewentualne opóźnienia i zachować ciągłość dostaw.

Mając świadomość powyższych kwestii, nie ulega wątpliwości, że spedytorzy odgrywają ważną rolę w usprawnieniu procesów łańcucha dostaw. Ich umiejętność dostosowania się do indywidualnych potrzeb klienta, specjalistyczna wiedza oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe mogą przełożyć się na szereg korzyści dla przedsiębiorstw.

Przeczytaj także:

Automatyzacja procesów w spedycji – na czym polega? Sposoby na usprawnienie pracy spedytora