Trendy w logistyce. Na co spedytor powinien zwrócić uwagę?

- Author: TFF

trendy logistyka

Czy warto śledzić trendy logistyki? Branża TSL stanowi ważne ogniwo światowej gospodarki, która charakteryzuje się zmienną dynamiką, a ostatnie lata pokazały, jak wiele czynników potrafi ulec nagłym zmianom. Dlatego firmy spedycyjne walczące o status rynkowych liderów powinny śledzić trendy w logistyce. Sprawdź, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Jakie są trendy w logistyce?

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań to jeden z kluczowych trendów w logistyce. Jednym z nich jest metoda agile która, pomimo że wywodzi się z branży IT, to z powodzeniem znajduje zastosowanie także w innych gałęziach gospodarki. Angielskie słowo agility oznacza zwinność, czyli cechę szczególnie przydatną w branży transportowej, która charakteryzuje się dużą dynamiką i wieloma zmiennymi. 

Zwinne zarządzanie projektami transportowymi polega m.in. na codziennych spotkaniach, bieżących aktualizacjach postępów, bliskiej wymianie informacji w zespołach oraz uzyskiwaniu informacji zwrotnych od klienta. To wszystko pozwala szybciej i lepiej dopasowywać się do zmiennych okoliczności na rynku. Pomimo wielu korzyści wynikających ze stosowania metody agile wciąż wielu uczestników łańcuchów dostaw koncentruje swoje działania na klasycznych metodach kaskadowych, co np. utrudnia szybkie reagowanie na zmiany. Choć wprowadzenie metody agile w branży transportowej nie jest proste, to pozwala na podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Pozwala to m.in. na budowanie przewagi wśród licznej konkurencji obecnej na rynku spedycyjnym.

Omawiając aktualne trendy rozwoju logistyki, nie sposób pominąć tematyki zrównoważonego rozwoju, czyli sustainability. Podejście to stanowi połączenie działań ekologicznych, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki i zrównoważonego rozwoju, co pozwala na ograniczenie ryzyka zagrożeń wynikających z prowadzenia działalności. W dużym skrócie sustainability dotyczy kwestii ograniczenia zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystywania środków transportu oraz zapewniania komfortu i bezpieczeństwa pracy. Trendy logistyki oparte o wspomnianą filozofię coraz częściej uważane są za strategiczne cele przedsiębiorstw transportowych pozwalające na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj także:

Co jest ważne w logistyce?

Obecne trendy na rynku logistycznym wskazują duże nastawienie na zaawansowane rozwiązania analityczne, dzięki którym możliwe jest podejmowanie skutecznych decyzji biznesowych. Z pomocą przychodzi technologia big data, która pozwala na gromadzenie i analizę ogromnych ilości danych. Płynące z nich wnioski następnie mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do tworzenia innowacyjnych produktów, zwiększania wydajności oraz usprawniania procesów.

Zaawansowana analityka wpisuje się w najnowsze trendy w logistyce dystrybucji. Dzięki dokładnemu planowaniu wolumenów wysyłek zgodnie z aktualnym popytem możliwe jest efektywne wykorzystanie powierzchni ładunkowych ciężarówek. Bezpośrednio wpływa to nie tylko na niższy koszt transportu w przeliczeniu na jednostkę ładunkową i ograniczenie pustych przebiegów, lecz także na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.

Na podstawie zaawansowanej analizy zanonimizowanych danych pochodzących z Giełdy Trans.eu tworzone są Raporty Business Intelligence. Narzędzie to jest dostępne jest na Platformie Trans For Forwarders. Korzystanie z aktualizowanych codziennie raportów pozwala uzyskać aktualny obraz sytuacji rynkowej oraz sprawdzać wydajność, sposób pracy i siłę negocjacyjną spedytorów. To wszystko sprawia, że korzystanie z najnowszych trendów w logistyce ułatwia przedsiębiorcom z branży spedycyjnej podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Co nowego w logistyce?

Nowe trendy w logistyce pozwalają branży TSL podążać za globalnymi zmianami, a także coraz większymi oczekiwaniami klientów. Jednym z kluczowych czynników zwiększających wydajność w logistyce jest automatyzacja. Dzięki niej usprawnione zostaje wiele procesów, od oferowania frachtów przewoźnikom, przez przydzielanie zleceń transportowych, aż po przydzielanie okienek załadunkowych lub rozładunkowych. Przykładem rozwiązania wspierającego pracę spedytorów jest prywatna giełda transportowa, gdzie dzięki regułom automatycznym spedytorzy mogą przyspieszyć swoją pracę. 

Przeczytaj także:

Coraz bardziej widocznym trendem logistyki jest również cyfryzacja obiegu dokumentów. Rozwiązanie to niesie wiele korzyści, ponieważ nie tylko ogranicza czas potrzebny na dostarczenie dokumentacji pocztą tradycyjną, lecz także ogranicza koszty i zmniejsza ślad węglowy związany z klasycznym obiegiem dokumentacji. Elektroniczna wysyłka m.in. CMR i faktur pozwala także znacznie skrócić czas otrzymania należności za zrealizowane frachty, co pozytywnie wpływa na relacje między spedytorami i przewoźnikami.