Ubezpieczenie cargo – co to jest i jakie ryzyko pokrywa?

- Author: TFF

ubezpieczenie cargo

Obowiązkowa polisa nie zawsze chroni właściciela towaru przez negatywnymi konsekwencjami finansowymi w razie uszkodzenia lub utraty przesyłki. Dlatego wielu zleceniodawców decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie cargo. Co to jest i kiedy warto oferować je klientom, wyjaśniamy w tym artykule.

Co obejmuje i czym jest ubezpieczenie cargo?

Jedną z form zabezpieczenia się przedsiębiorstwa przed ryzykiem utraty lub uszkodzenia przewożonego towaru jest ubezpieczenie cargo. Co to rozwiązanie daje zleceniodawcy? W przypadku wystąpienia jednego lub więcej niekorzystnych zdarzeń określonych w warunkach ubezpieczenia chroniony podmiot otrzyma odszkodowanie w określonej kwocie. Najczęściej ubezpieczenie cargo pokrywa wartość przesyłki do kwoty zadeklarowanej w momencie zawarcia umowy. Polisa może zapewniać ochronę osobom prawnym (np. spółkom kapitałowym) lub osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą.

Zleceniodawca może zawrzeć umowę ubezpieczenia cargo samodzielnie z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. W takim przypadku możliwy jest zazwyczaj wybór jednej z następujących rodzajów polis:

  • polisa obrotowaubezpieczenie cargo w transporcie obejmuje wszystkie przewozy, które rozpoczną się w okresie obowiązywania polisy,
  • polisa jednostkowa – ochrona cargo ubezpieczenia obejmuje pojedynczy transport ładunku, którego dane zostały wskazane w umowie.

Firmy zlecające transport mogą skorzystać z ubezpieczenia cargo oferowanego przez spedytorów. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ maksymalnie ogranicza formalności i zapewnia taką samą ochronę, co polisa zawarta indywidualnie. Jak to działa? Firmy spedycyjne zawierają z towarzystwami ubezpieczeniowymi polisy open cover na rzecz swoich klientów, a ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wybrane przez zleceniodawcę transporty ładunków. Spedytor oferujący ubezpieczenie cargo powinien przekazać swojemu klientowi informację, że obowiązkowym warunkiem zawarcia polisy jest zgłoszenie każdego transportu przed jego rozpoczęciem.

Przeczytaj także:

Jakie ryzyko pokrywa ubezpieczenie cargo?

Występuje kilka katalogów ryzyk, przed którymi może chronić ubezpieczenie cargo. Co obejmuje podstawowy zakres ochrony? W takim przypadku polisa zabezpiecza przed szkodami powstałymi wskutek zdarzeń losowych jak eksplozje, huragan, grad, lawina, osuwanie się ziemi, pożar, rabunek lub wypadek środka transportu. Dokładny zakres ochrony zapewniany przez podstawowe ubezpieczenie cargo można sprawdzić np. w karcie produktu towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie cargo może mieć także rozszerzony zakres, który poza ryzykami zawartymi w wersji podstawowej zabezpieczy np. przed skutkami kradzieży z włamaniem lub kradzieży towaru wraz ze środkiem transportu. Ubezpieczenie cargo w transporcie może zapewniać także pełną ochronę. W tym przypadku polisa zabezpieczy przewożony ładunek przed wszelkimi szkodami, które nie zostały wyłączone w warunkach ogólnych lub w warunkach ubezpieczenia.

Jaka jest stawka ubezpieczenia cargo?

Wiele czynników wpływa na wysokość składki za ubezpieczenie cargo. Cena polisy zależy m.in. od następujących uwarunkowań:

  • wartość przesyłki,
  • rodzaj towaru – towary elektroniczne są bardziej podatne na kradzież niż np. konstrukcje stalowe,
  • rodzaju transportu – np. drogowy, morski, lotniczy, intermodalny,
  • właściwości towaru – np. możliwość rozmrożenia,
  • zakres świadczonej ochrony – sam transport czy także np. załadunek i rozładunek,

Jak sprawdzić cenę, jaką należy zapłacić za ubezpieczenie cargo? Kalkulator wysokości składki bywa udostępniany spedytorowi przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi spedycje mają zawarte polisy open cover. Narzędzie to pozwala szybko obliczyć cenę ubezpieczenia cargo i przekazać ją do akceptacji klientowi. Alternatywnie można też skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, który dokona kalkulacji na podstawie danych, które zostały przesłane przez spedytora.

Przeczytaj także:

Czy ubezpieczenie cargo jest obowiązkowe?

Odpowiedź na pytanie, czy ubezpieczenie cargo jest obowiązkowe, brzmi: nie. Warto jednak mieć na uwadze, że obowiązkowa polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) w wielu przypadkach nie pokryje całej wartości szkody na towarze. Należy o tym pamiętać zwłaszcza w przypadku transportu drogich przesyłek.


W transporcie międzynarodowym wartość odszkodowania wyliczana jest na podstawie art. 23 par. Konwencji CMR. Przepis ten ogranicza odpowiedzialność przewoźnika do wysokości SDR na kilogram brutto wagi. SDR to umowna międzynarodowa jednostka rozliczeniowa, której wartość w kwietniu 2024 r. wynosi ok. 5,30 zł. Oznacza to, że odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę o masie brutto 1000 km wynosi ok. 44 tys. zł, co w przypadku utraty drogich towarów może nie pokryć w całości ich wartości. Argument ten warto przedstawić klientom, którzy wysyłają kosztowne przesyłki i zastanawiają się, czy warto wykupić ubezpieczenie cargo w transporcie międzynarodowym.