Ubezpieczenie OCS – co to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora?

- Author: TFF

Ubezpieczenie OCSUbezpieczenie OCS może zapewniać podstawowy lub rozszerzony zakres ochrony spedytora przed ryzykiem strat finansowych w wyniku szkód, które wystąpiły podczas realizacji zleceń. Na co zwrócić uwagę, wybierając OC spedytora? Ile kosztuje polisa? Odpowiadamy na te pytania w poniższym artykule.

Co to jest ubezpieczenie OCS?

Każda spedycja powinna posiadać OCS. Co to jest? Realizowanie usług spedycyjnych wiąże się z wystąpieniem różnego rodzaju ryzyk, które mogą wywołać dotkliwe skutki finansowe. Ubezpieczenie OCS to polisa chroniąca spedytora oraz firmę spedycyjną przed odpowiedzialnością finansową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleceń.

Warto zauważyć, że według przepisów kodeksu cywilnego nie ma obowiązku posiadania OC spedytora. Jednak w przypadku wystąpienia szkody o znacznej wartości brak polisy może mieć opłakane skutki finansowe dla firmy spedycyjnej. Ponadto ubezpieczenie OCS jest niezbędne do pozyskiwania zleceń z takich źródeł jak np. giełda publiczna Trans.eu, ponieważ znacznie zwiększa wiarygodność spedycji w oczach zleceniodawców.

Od czego chroni OC spedytora?

Wokół ochrony, jaką daje ubezpieczenie spedytora, narosło wiele mitów. Szczególnie w przypadku mniej doświadczonych osób może pojawić się złudne poczucie kompleksowego zabezpieczenia. Trzeba jednak pamiętać, że choć ubezpieczenie OCS chroni przed odpowiedzialnością spedytora wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego, takich jak niewłaściwy dobór środka transportu, przewoźnika lub niewywiązanie się z realizacji zlecenia, to jednak towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody tylko do wysokości sumy gwarancyjnej. Jeśli wartość uszkodzeń przekroczy tę kwotę, pozostała należność będzie musiała zostać wniesiona przez firmę spedycyjną.

Gdy dojdzie do szkody, firma spedycyjna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej zarówno ze strony klienta, jak i przewoźnika. Ponadto spedytor odpowiada nie tylko za podmiot, któremu zlecił realizację przewozu, lecz także za wszystkich kolejnych przewoźników i spedytorów. Dlatego ubezpieczenie spedytora stanowi niezbędne zabezpieczenie na wypadek wystąpienia szkód w procesach transportowych i spedycyjnych.

Zakres ochrony polisy OC spedytora zawarty jest w umowie ubezpieczenia i może zostać rozszerzony o wybrane klauzule, które pozwolą wyeliminować zastawiane pułapki na spedytora. Warto mieć na uwadze, że większość zawieranych w Polsce i Europie zleceń dotyczy czynności transportowych, a nie tylko i wyłącznie spedycyjnych. Wtedy spedycja odpowiada za szkody w takim zakresie jak przewoźnik. Dlatego dobrym pomysłem jest rozszerzenie ubezpieczenia OCS o klauzulę przewoźnika umownego, co pozwala dochodzić roszczeń np. z tytułu kradzieży lub uszkodzeń towaru. Do popularnych rozszerzeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego należą także klauzule za szkody powstałe w wyniku:

 • rażącego niedbalstwa,
 • rozmrożenia lub braku zachowania temperatury przewozu,
 • jednostek ładunkowych, takich jak pojemniki, palety czy kontenery,
 • kradzieży rozbójniczej,
 • kradzieży środka transportu, razem z towarem,

Ile kosztuje ubezpieczenie spedytora?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje ubezpieczenie OCS. Cena polisy zależy od takich czynników jak:

 • zakres ubezpieczenia,
 • kwota sumy gwarancyjnej,
 • wybrane klauzule dodatkowe,
 • historia wcześniejszych szkód.

Koszt zakupu polisy OC spedytora może być wyższy w przypadku rozszerzenia ochrony o przewóz następujących rodzajów towaru:

 • materiały niebezpieczne ADR,
 • żywe zwierzęta,
 • elektronika,
 • wyroby tytoniowe,
 • dzieła sztuki,
 • zbiory filatelistyczne i numizmatyczne.

Przeczytaj także: Ryzyko w pracy spedytora – chyba nie wierzysz w cuda

Jakie ubezpieczenie dla spedycji?

Wysokość składki często decyduje o wyborze ubezpieczenia OCS spedytora. Cena jednak nie powinna być jedynym czynnikiem, jaki należy brać pod uwagę podczas wyboru tego typu polisy. Kwoty wynikające z rozszerzenia odpowiedzialności ubezpieczalni o dodatkowe ryzyka zazwyczaj stanowią ułamek wartości szkód, które mogą wystąpić podczas realizacji zleceń.

Wybierając ubezpieczenie OCS warto wnikliwie przeanalizować, z jakimi ryzykami wiążą się najczęściej realizowane frachty. Pozwoli to dopasować zakres ochrony OC spedytora do aktualnie prowadzonej działalności spedycyjnej. Często stosowanym przez klientów oraz firmy spedycyjne rozwiązaniem jest ubezpieczenie cargo. Jego zakres może wykraczać poza odpowiedzialność wynikającą z ubezpieczenia OCS. Dzięki temu w przypadku wystąpienia szkody możliwe jest uzyskanie odszkodowania np. w wysokości całkowitej wartości przesyłki niezależnie od ograniczeń, którymi charakteryzuje się OC spedytora.

Zakup ubezpieczenia OCS to prosty proces. Wystarczy skontaktować się z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym lub brokerem. To drugie rozwiązanie może okazać się korzystniejsze, ponieważ pozwala w jednym miejscu porównać oferty kilku firm ubezpieczeniowych. Ponadto dzięki poradom specjalistów ds. ubezpieczeń łatwiej wybrać produkt odpowiadający rzeczywistym potrzebom firmy spedycyjnej.