Czym różni się transport FTL od transportu LTL?

- Author: TFF

transport FTL i LTL

Podział ładunków transportowych na FTL i LTL stanowi jeden z podstawowych sposobów klasyfikacji przesyłek. Każdy spedytor powinien wiedzieć, czym różnią się te dwa rodzaje ładunków, ponieważ znacznie ułatwia to komunikację ze zleceniodawcami i przewoźnikami. Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące transportów FTL i LTL, a także podstawowe różnice pomiędzy nimi.

Co to jest FTL i LTL?

Spedytorzy niemal codziennie zgłaszają tysiące ładunków FTL i LTL na giełdzie transportowej. Już na etapie tworzenia oferty warto zaznaczyć, którego rodzaju transportu dotyczy ogłoszenie. Istotna jest więc świadomość tego, jakie są różnice między ładunkami FTL a LTL.

FTL – co to znaczy? Trzyliterowy skrót wywodzi się z angielskich słów full truck load, co po polsku oznacza ładunek całopojazdowy. Termin ten dotyczy przesyłek, które wykorzystują pełną ładowność lub przestrzeń ładunkową pojazdu ciężarowego. Oba czynniki mogą występować też jednocześnie, choć najczęściej zdarza się, że ładunek FTL wykorzystuje maksymalną ładowność lub pojemność ciężarówki.

LTL – co to znaczy? Powyższy skrót pochodzi od angielskiego terminu less then truck load. W języku polskim słowa te oznaczają ładunek częściowy, który bywa potocznie nazywany też „częściówką”. W komunikacji między polskimi i zagranicznymi kontrahentami na rynku transportowym najczęściej stosuję się jednak nazwę LTL. Skrót ten oznacza ładunek, który jedynie częściowo wykorzystuje możliwości przewozowe ciężarówki. Może być to jeden karton, europaleta, a nawet wiele jednostek ładunkowych, które w znacznym stopniu wykorzystują pojemność lub ładowność pojazdu ciężarowego.

Co to jest fracht FTL?

Transport FTL świadczony jest przez zdecydowaną większość przewoźników obecnych na giełdzie transportowej. Wykonywanie usługi tego typu pozwala w pełni wykorzystać możliwości transportowe pojazdu i uzyskać stawki adekwatne do użycia całej przestrzeni ładunkowej. O dużej popularności ładunków FTL wśród przewoźników świadczy zainteresowanie tego typu frachtami, które można zauważyć na trasach eksportowych, importowych, kabotażowych oraz cross trade.

Ładunki FTL charakteryzują się mniejszą liczbą operacji załadunkowych i rozładunkowych od frachtów LTL. M.in. dlatego przewozy całopojazdowe cieszą się tak dużą popularnością wśród firm transportowych. Należy jednak pamiętać, że ładunki FTL także mogą mieć np. kilka miejsc załadunku lub dostawy. Warto więc dokładnie omówić tę kwestię ze zleceniodawcą przed kalkulacją stawki transportowej.

Klienci zlecający frachty FTL osiągają najniższe koszty transportu jednostek ładunkowych, takich jak np. europalety. Wielu zleceniodawców decyduje się na frachty całopojazdowe z uwagi na krótki czas dostawy towarów. Wynika to z braku konieczności wykonywania dodatkowych postojów związanych z doładunkiem bądź dostawą innych przesyłek. Uzyskanie porównywalnego czasu przewozu ładunku LTL, określanego często skrótem TT (ang. transit time), w zdecydowanej większości przypadków okazuje się niemożliwe.

Fracht FTL a transport dedykowany

Ładunek FTL często wykorzystuje pełną możliwość transportową samochodu ciężarowego. Jednak nie zawsze zleceniodawcom wybierającym transport całopojazdowy właśnie na tym zależy. Istotnym czynnikiem może być wymaganie możliwie krótkiego transit time. Należy pamiętać, że w wielu branżach szybkie i terminowe dostawy stanowią priorytet. W takim przypadku pomimo wysyłki partii towaru, która zajmuje jedynie część powierzchni ładunkowej, klient opłaca należność za wykorzystanie do własnych potrzeb całego samochodu ciężarowego. Tym samym zamawia on transport dedykowany dla swojej przesyłki.

Wykorzystanie dedykowanych samochodów ciężarowych często ma miejsce w przypadku przesyłek kosztownych lub delikatnych. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka uszkodzeń w trakcie dodatkowych operacji magazynowych, a także ograniczenie dostępu do towaru niepowołanych osób. Klienci wybierający przewóz samochodem dedykowanym mogą stosować plomby celne, które ograniczają dostęp do przestrzeni ładunkowej na czas transportu. Zapisy o zakazie doładunku mogą zostać także umieszczone w postanowieniach zlecenia transportowego.

Przeczytaj także:

Ile palet to FTL?

Pojemność paletowa samochodu ciężarowego zależy od rodzaju i wielkości pojazdu. Popularne naczepy o długości 13,6 m zazwyczaj mogą pomieścić 33 europalety. Wyjątkiem są np. niektóre naczepy chłodnicze wyposażone w doppelstock, czyli podwójną podłogę. W ich przypadku maksymalna pojemność wynosi aż 66 europalet, lecz planując transport tego typu naczepą, należy pamiętać o znacznym ograniczeniu w wysokości jednostek transportowych. Z kolei na tzw. zestawy ciężarowe, składające się z ciężarówki i przyczepy można załadować nawet 38 europalet.

Ile palet to FTL w przypadku mniejszych pojazdów ciężarowych? Największą różnorodnością charakteryzują się tzw. solówki, czyli jednolite ciężarówki pozbawione naczep, których pojemność wynosi zazwyczaj od 15 do 21 europalet, choć zdarzają się także pojazdy o mniejszej lub większej powierzchni ładunkowej. Ładunki FTL trafiają również na samochody ciężarowe do 3,5 tony, które najczęściej mogą pomieścić od 5 do 10 europalet.

Logistyka FTL na etapie planowania wymaga wiedzy dotyczącej objętości przesyłki i jej wagi. W przypadku palet o masie np. 1 tony naczepa 13,6 m może pomieścić jedynie 24 takie jednostki ładunkowe. Załadunek większej liczby palet spowodowałby przekroczenie ładowności wynoszącej dla tego typu pojazdów zazwyczaj 24 tony. Waga towarów jest niezwykle istotna w przypadku wysyłek FTL samochodami do 3,5 t, ponieważ ich ładowność wynosi najczęściej około 1000 kg.

Kim jest Spedytor FTL?

Pracownika spedycji, który obsługuje tylko i wyłącznie frachty całopojazdowe można nazwać spedytorem FTL. Niektóre firmy zajmujące się organizacją transportu w imieniu zleceniodawców specjalizują się w takich przesyłkach. Obsługa wyłącznie jednego rodzaju ładunków może dotyczyć tylko konkretnego spedytora, a nie całej firmy. Z ładunków FTL często korzystają też spedytorzy zajmujący się prowadzeniem samochodów ciężarowych. Oczywiście nie wyręczają kierowców w ich obowiązkach, lecz organizują kolejne frachty całopojazdowe dla wybranej ciężarówki w celu wykorzystania możliwości przewozowych, osiągnięcia założonych przebiegów i obrotów z tytułu wykonanych operacji transportowych.

Co to jest FTL w transporcie? Jakie są słabe strony?

Choć FTL w transporcie cieszy się dużą popularnością, to ma też kilka słabych stron, o których warto wiedzieć. W tym segmencie rynku występuje bardzo duża konkurencja zarówno wśród spedytorów, jak i przewoźników. Często zdarza się, że u jednego zleceniodawcy frachty FTL oferuje wiele firm spedycyjnych. W takim przypadku zlecenie dostaje zazwyczaj spedytor, który zaoferował najniższą stawkę. Cen za transport nie da się jednak zmniejszać w nieskończoność, więc na zbyt nisko wyceniony fracht może być trudno znaleźć chętnego przewoźnika.

Z perspektywy klienta ładunek FTL wiąże się z dość wysokim kosztem. W przypadku mniejszej partii towaru, która nie wymaga specjalnych warunków przewozu ani najszybszej możliwej dostawy, znacznie korzystniejszy może być transport LTL. Co to znaczy w praktyce? Dłuższy czas dostawy idzie najczęściej w parze z niższą ceną za transport. Dlatego warto mieć w swojej ofercie usługi dopasowane do różnych potrzeb transportowych. Dzięki temu spedytorzy oferujący kompleksowe usługi transportowe FTL i LTL osiągają zazwyczaj najwyższe obroty i marże.

Co to jest LTL w transporcie?

Ładunki LTL wykorzystują częściowy potencjał transportowy samochodu ciężarowego. Warto mieć na uwadze, że rozbieżność objętości i wagi przesyłek LTL jest znaczna. Ładunki częściowe mogą zawierać tylko jedną europaletę, a nawet karton. Co istotne, transport LTL równie dobrze może składać się z wielu jednostek transportowych o znacznej masie i objętości.

Za przesyłkę LTL można uznać każdy ładunek, który nie wykorzystuje w pełni przestrzeni ładunkowej ciężarówki. W praktyce trudno jednak uzyskać niższe stawki transportowe np. za przewóz 30 europalet na naczepie, której maksymalna pojemność wynosi 33 jednostki ładunkowe. Wynika to z trudności związanych ze znalezieniem przesyłki do realizacji w zbliżonych datach, która pozwoli wykorzystać niewielką wolną przestrzeń. Dlatego ładunki częściowe o znacznej masie i objętości często wyceniane są podobnie jak naczepa FTL.

Transport LTL w praktyce

Jedną z kluczowych różnic między transportem FTL a LTL jest znacznie większa liczba operacji w przypadku ładunków częściowych. Zapełnienie powierzchni ładunkowej wymaga co najmniej kilku załadunków towarów, które zazwyczaj trafiają do wielu odbiorców. Wykonanie tych wszystkich czynności transportowych wymaga więcej czasu niż w przypadku realizacji frachtu FTL. Jeśli chodzi o ładunki częściowe, niezbędna jest zaawansowana optymalizacja tras w spedycji, choć nawet najlepiej zaplanowany przejazd może napotkać opóźnienia na którymś z miejsc załadunku lub rozładunku.

Ładunki częściowe generują także wyższe koszty w postaci zużycia paliwa, czy wynagrodzenia kierowców. Ponadto każdy kolejny ładunek LTL wymaga dopełnienia formalności, zafakturowania i rozliczenia. Dlatego warto dokładnie policzyć wszystkie czynniki wpływające na cenę transportu częściowego przed wysłaniem oferty do zleceniodawcy.