Co to jest system TARIC? Najważniejsze informacje

- Author: TFF

TARIC w transporcie

System TARIC to przydatne narzędzie w organizacji importu towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej lub eksportu produktów wytworzonych na terytorium Wspólnoty. Dla wielu spedytorów jego zrozumienie i wykorzystanie jest niezwykle istotne w codziennej pracy. Co to jest kod TARIC? Jak korzystać z systemu? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w artykule.

Czym jest TARIC?

TARIC to zintegrowany System Wspólnotowy Taryfy Celnej. Rozwiązanie to obowiązuje na terytorium całej UE. TARIC jest ogólnodostępną bazą danych, która zawiera m.in. ujednoliconą klasyfikację taryf celnych dla różnego rodzaju towarów z uwzględnieniem unijnych przepisów handlowych i rolnych. Należy pamiętać, że dane, które zawiera system TARIC dotyczą jedynie opłat celnych towarzyszących eksportowi i importowi towarów z krajów trzecich. Informacje na temat np. stawek akcyzy lub podatku VAT dla produktów importowanych do Polski można sprawdzić w krajowej przeglądarce taryfowej o nazwie ISZTAR, która działa m.in. na podstawie kodów TARIC.

System zintegrowanej taryfy celnej TARIC poza środkami taryfowymi zawiera także m.in. informacje dotyczące:

  • instrumentów ochrony handlu – np. środków ochronnych w postaci ceł antydumpingowych i wyrównawczych,
  • zakazów przywozu i wywozu niektórych towarów – np. produktów szkodliwych dla środowiska lub pochodzących z krajów takich jak Korea Północna czy Iran,
  • ograniczenia przywozu i wywozu niektórych kategorii towarów – np. produktów CITES (podlegających pod Konwencję Waszyngtońską dotyczącą m.in. dzikich zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem), niektórych towarów luksusowych oraz dóbr kultury,
  • kontroli weterynaryjnej zwierząt i fitosanitarnej roślin oraz produktów pochodzenia roślinnego.

Dla spedytorów oferujących zlecenia transportu np. na giełdzie transportowej znajomość systemu TARIC pozwala dopilnować formalności związanych z odprawami celnymi towarów importowanych lub wywożonych poza terytorium Unii Europejskiej.

Skąd jest TARIC?

System taryfowy TARIC obowiązuje na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej. Wspomniany akt prawny na przestrzeni lat był wielokrotnie modyfikowany w celu dopasowania przepisów m.in. do zmieniającej się sytuacji na rynku międzynarodowego obrotu towarowego. Ostatnie poprawki do rozporządzenia wprowadzono 1 stycznia 2024 r.

Przeczytaj także:

Ile cyfr ma kod TARIC?

W systemie TARIC kody najczęściej składają się z 10 cyfr. Warto jednak pamiętać, że dla niektórych towarów oznaczenie może zostać uszczegółowione o kod dodatkowy TARIC, składający się z czterech znaków w postaci cyfr lub liter. W takim przypadku oznaczenie może składać się nawet z 14 znaków.

Standardowy, czyli 10-cyfrowy kod TARIC, stanowi rozwinięcie 8-cyfrowego kodu CN zawartego w Nomenklaturze Scalonej (ang. Combined Nomenclature). Numer TARIC dla konkretnego towaru wyznaczany jest na podstawie następujących zasad:

  • dwie cyfry znajdujące się na początku oznaczają jedną z 21 sekcji,
  • następne dwie cyfry oznaczają dział w danej sekcji,
  • piąta i szósta cyfra oznaczają pozycję wybranej kategorii. Zarazem są to ostatnie znaki zawarte w sześciocyfrowym kodzie HS, który oznacza opis towaru i kod ujednoliconej taryfy celnej,
  • cyfry na siódmej i ósmej pozycji służą do identyfikacji danego typu towaru,
  • dwie ostatnie cyfry zawierają informacje o środkach ochronnych występujących w wybranym towarze, takich jak zawieszenia cła lub kontyngenty ilościowe.

Jeśli oznaczenie wybranego towaru nie jest dzielone do celów wspólnotowych, to cztery ostatnie cyfry numeru TARIC stanowią zera.

Przeczytaj takżę:

Gdzie sprawdzić kod TARIC?

Spedytorzy organizujący transport towarów spoza UE mogą zastanawiać się, gdzie sprawdzić kod TARIC. Wyszukiwarka dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pozwala łatwo i szybko sprawdzić kod celny dla wybranego towaru. Należy jednak pamiętać, że dane dotyczące m.in. oznaczeń i stawek celnych z czasem ulegają zmianom. Dlatego warto regularnie sprawdzać zawierającą kody TARIC wyszukiwarkę.

Jak korzystać z TARIC?

Zastanawiasz się jak sprawdzić kod TARIC? Najprostszym rozwiązaniem jest wizyta na stronie internetowej Komisji Europejskiej. W serwisie poświęconym podatkom i unii celnej należy wybrać zakładkę służba celna, a następnie kliknąć obliczanie należności celnych. Tam znajduje się link kierujący do podstrony TARIC taryfa celna. Następnie należy kliknąć przycisk dostęp do bazy danych. Wtedy w przeglądarce otworzy się wyszukiwarka kodów celnych. Dane w bazie można znaleźć na podstawie kodu lub manualnie zaczynając od wyboru odpowiedniej sekcji, a następnie działu zawierającego wybrane towary. W celu sprawdzenia m.in. wysokości ceł bądź obowiązku ich wnoszenia należy wskazać kraj pochodzenia lub przeznaczenia towaru.