Plánování nejvýhodnější trasy v silniční dopravě v 5 krocích

- Author: TFF

Začněme tím, co znamená nejvýhodnější trasa? Nejlevnější? Nejrychlejší? Nejbezpečnější? Nebo snad… No právě. Neexistuje jedna univerzální definice “nejvýhodnější trasy”, protože závisí na mnoha faktorech, jako je typ nákladu, očekávání zákazníka a specifika přepravy.

Někteří odesílatelé chtějí, aby zboží dorazilo co nejrychleji, a jsou ochotni zaplatit více za expresní přepravu. Jiným jde spíše o úsporu peněz než času, takže mohou počkat, až speditér například zorganizuje dokládku, a tak může nabídnout nižší cenu.

Při přepravě zboží vysoké hodnoty je zásadní bezpečnost. Trasa musí zahrnovat určité zastávky a zajistit maximální ochranu nákladu během přepravy.

5 kroků k naplánování nejvýhodnější trasy

Pro určení optimální trasy v silniční dopravě neexistuje univerzální recept a mnoho nákladů vyžaduje individuální přístup. Jak tedy proces určení nejlepší trasy probíhá? Co je třeba vzít v úvahu?

1. Sesbírejte informace o nákladu a očekávání zákazníka

Nezbytným prvním krokem je určení typu nákladu a zjištění očekávání klienta:

Typ nákladu: Je to nebezpečné zboží, křehké zboží, cenné zboží, zboží s omezenou dobou trvanlivosti, neobvyklé zboží?
Podmínky skladování nákladu: Vyžaduje náklad specifické přepravní podmínky, např. řízenou teplotu nebo vlhkost?
Rozměry a hmotnost nákladu: Budou mít parametry nákladu vliv na výběr trasy, např. výška, šířka a omezení nosnosti mostů a tunelů?
Specifika přepravy: Jedná se o přepravu s plným nákladem (FTL) nebo s několika menšími náklady (LTL)?
Očekávání zákazníka: Jaká je priorita zákazníka – čas, cena, bezpečnost? Kdy musí náklad dorazit? Existují konkrétní časy, kdy je možné nakládat a vykládat? Má zákazník další požadavky na trasu, např. vyhnout se zpoplatněným silnicím nebo projíždět určitými zeměmi?

2. Určete si základní parametry vozidla a trasy

Mezi základní parametry trasy patří kromě výchozího bodu, koncového bodu a možných míst nakládky/vykládky na trase také profil vozidla (dodávka, solo, vozidlo s přívěsem nebo s návěsem) tak, aby vyhovoval přepravovanému nákladu. Je vhodné vzít v úvahu také emisní třídu vozidla, která v mnoha zemích ovlivňuje výši silničních poplatků.

V případě LTL přepravy se často jedná o konsolidované náklady od různých odesílatelů, což vyžaduje přidání dalších míst nakládky a vykládky na trase, což samozřejmě ovlivňuje délku trasy a cenu.

3. Zvažte další důležité aspekty

Důležitým prvkem plánování trasy je zohlednění environmentálních omezení PTV. V mnoha zemích se setkáme s předpisy a legislativou, jejichž cílem je snížit negativní dopady silniční dopravy na životní prostředí. Tato omezení mohou zahrnovat např:

  • normy emisí výfukových plynů a nízkoemisní zóny vymezující oblasti, do nichž je omezen nebo zakázán vjezd vozidel, která nesplňují určité emisní normy
  • omezení pohybu vozidel, např. zákaz vjezdu těžkých nákladních vozidel s určitými vlastnostmi (starší modely, s nadměrnými emisemi výfukových plynů)
  • časová omezení, která určují denní dobu, kdy je vjezd těžkých nákladních vozidel zakázán.

Omezení PTV v dopravě se mohou v jednotlivých zemích lišit, a to i v konkrétních regionech nebo trasách. Například v Německu je vybírán emisní poplatek (LKW-Maut) od všech těžkých nákladních vozidel nad 7,5 tuny (od července 2024 se bude vztahovat i na dodávková vozidla s hmotností nad 3,5 tuny) a v některých francouzských městech platí zákaz vjezdu nákladních vozidel, která nesplňují emisní normy Crit’Air. Je důležité se před cestou seznámit s předpisy platnými na vaší trase.

4. Analyzujte alternativy

Cílem optimalizace trasy je vybrat řešení, které nejlépe splňuje všechna stanovená kritéria a zároveň minimalizuje čas přepravy a výdaje na přepravu. Proto se neomezujte na jednu trasu, ale zvažte několik alternativních možností. Pro snížení výdajů můžete také určit trasu, která se vyhne zpoplatněným silničním úsekům nebo vyloučí některá místa.

5. Spočítejte si konečné výdaje

Pokud přepravu provádíte vlastním vozovým parkem, znalost přesné trasy, mýtného a výdajů na pohonné hmoty Vám umožní přesný výpočet zisku ze zakázky. To Vám dává jistotu při přijímání ziskových obchodních rozhodnutí. Pokud hledáte dopravce pro konkrétní zakázku, víte, jaké sazby můžete očekávat, a máte lepší vyjednávací pozici.

Dobré plánování trasy Vám umožní maximalizovat zisk při zachování vysoké úrovně služeb. Asistent Plánování Trasy Vám pomůže určit nejlepší trasu. Na Platformě Trans.eu si jej můžete vyzkoušet zdarma po dobu 3 měsíců!