Plánovanie najvýhodnejšej trasy pre cestnú dopravu v 5 krokoch

- Author: TFF

Na začiatok, čo znamená najvýhodnejšia cesta? Najlacnejšia? Najrýchlejšia? Najbezpečnejšia? Alebo možno… No, práve to. Neexistuje univerzálna definícia “najlepšej trasy”, pretože závisí od mnohých faktorov, ako je druh nákladu, očakávania zákazníkov a špecifiká dopravy.

Niektorí odosielatelia chcú, aby bol tovar doručený čo najrýchlejšie, a sú ochotní zaplatiť viac za expresnú prepravu. Iným ide o úsporu, takže môžu počkať, kým špeditér zorganizuje ďalší náklad a ponúkne nižšiu cenu.

Pokiaľ ide o prepravu tovaru vysokej hodnoty, kľúčom je bezpečnosť. Trasa musí zahŕňať určité miesta zastávok a poskytovať maximálnu ochranu nákladu počas prepravy.

5 krokov na naplánovanie najlepšej trasy 

V cestnej doprave neexistuje univerzálny recept na určenie optimálnej trasy a mnohé náklady si vyžadujú individuálny prístup. Ako teda funguje proces určovania najlepšej trasy? Čo by sa malo brať do úvahy?

1. Zhromažďovanie informácií o náklade a očakávaniach zákazníkov

Prvým krokom je určiť typ nákladu a identifikovať očakávania zákazníka:

Typ nákladu: Je nebezpečný, krehký, cenný, s obmedzenou trvanlivosťou, neštandardný?
Podmienky skladovania nákladu: Vyžaduje náklad špecifické podmienky prepravy, napr. kontrolovanú teplotu alebo vlhkosť?
Rozmery a hmotnosť nákladu: Budú mať parametre nákladu vplyv na výber trasy, napr. výška, šírka a obmedzenia nosnosti mostov a tunelov?
Špecifiká prepravy: Je to celokamiónová preprava (FTL) alebo preprava menšieho nákladu (LTL)?
Očakávania zákazníkov: Čo je pre zákazníka prioritou – čas, cena alebo bezpečnosť? Kedy musí byť náklad doručený? Existujú konkrétne časy, kedy je možná nakládka a vykládka? Má zákazník nejaké ďalšie požiadavky na trasu, napríklad vyhnúť sa spoplatneným cestám alebo prechádzaniu cez určité krajiny?

2. Určenie základných parametrov vozidla a trasy

Základné parametre trasy, okrem východiskového bodu, koncového bodu a možných miest nakládky/vykládky na trase, zahŕňajú profil vozidla (dodávka, sólo, vozidlo s prívesom/návesom) prispôsobený prepravovanému nákladu. Je potrebné zohľadniť aj emisnú triedu vozidla, ktorá v mnohých krajinách ovplyvňuje výšku cestných poplatkov.

Pri preprave LTL sa často konsolidujú náklady od rôznych odosielateľov, čo si vyžaduje pridanie ďalších miest nakládky a vykládky na trase. To ovplyvňuje dĺžku trasy a náklady.

3. Zohľadnenie ďalších dôležitých aspektov

Dôležitou súčasťou plánovania trasy je zohľadniť environmentálne obmedzenia PTV. V mnohých krajinách sa stretávame s nariadeniami a právnymi predpismi zameranými na zníženie negatívneho vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať:

  • emisné normy pre výfukové plyny a nízkoemisné zóny vymedzujúce oblasti, do ktorých je obmedzený alebo zakázaný vjazd vozidiel, ktoré nespĺňajú určité emisné normy
  • obmedzenia premávky vozidiel, napr. zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá so špecifickými parametrami (staršie modely, ktoré emitujú nadmerné množstvo výfukových plynov)
  • časové obmedzenia, ktoré určujú časy dňa, kedy je zakázaná premávka nákladných vozidiel.

Obmedzenia prepravy PTV sa môžu líšiť podľa krajiny a dokonca aj podľa konkrétnych regiónov alebo trás. V Nemecku sa napríklad vyberá poplatok za emisie (LKW-Maut) zo všetkých nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony (od júla 2024 sa bude vzťahovať aj na dodávky s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony) a v niektorých francúzskych mestách sú zakázané niektoré nákladné vozidlá, ktoré nespĺňajú emisné normy Crit’Air. Pred odchodom si nezabudnite skontrolovať predpisy na trase.

4. Preskúmanie alternatív

Cieľom optimalizácie trasy je vybrať riešenie, ktoré najlepšie spĺňa všetky stanovené kritériá a zároveň minimalizuje čas a náklady na cestu. Preto sa neobmedzujte len na jednu cestu, ale zvážte niekoľko alternatívnych možností. Ak chcete znížiť náklady, môžete tiež nastaviť trasu, ktorá sa vyhne spoplatneným cestám alebo vylúči určité miesta.

5. Výpočet konečných nákladov

Ak prepravujete s vlastným vozovým parkom, znalosť presnej trasy, mýta a nákladov na palivo vám umožní presne vypočítať zisk z danej objednávky. To vám zaručí, že budete prijímať ziskové obchodné rozhodnutia. Okrem toho pri hľadaní dopravcu pre konkrétnu objednávku viete, aké sadzby môžete očakávať, a získate lepšiu vyjednávaciu pozíciu.

Dobré plánovanie trasy vám umožní dosiahnuť najvyšší možný zisk pri zachovaní vysokej úrovne služieb. Asistent Plánovania Trás vám pomôže určiť najlepšiu trasu. Môžete si ho vyskúšať na Platforme Trans.eu na 3 mesiace zadarmo!